or

بایگانی برچسب: آغاز جنگ جهانی دوم

دانلود پاورپوینت آغاز جنگ جهانی اول

دانلود پاورپوینت آغاز جنگ جهانی اول جنگ جهانی اول .1زمینه های آغاز جنگ                   6. ورود آمریکا به جنگ .2جبهه غرب – کانون طوفان             7. قرارداد ورسای و پس از آن .3جنگ در دریا و هوا .4جنگ در خاور نزدیک .5جنگ در جبهه شرق – پایان دنیای کهنه   زمینه های آغاز جنگ —جنگ جهانی اول از مهمترین رویدادهای تاریخ جهان …

ادامه...