or

بایگانی برچسب: آغاز جنگ جهانی اول در ایران

دانلود پاورپوینت آغاز جنگ جهانی اول

دانلود پاورپوینت آغاز جنگ جهانی اول جنگ جهانی اول .1زمینه های آغاز جنگ                   6. ورود آمریکا به جنگ .2جبهه غرب – کانون طوفان             7. قرارداد ورسای و پس از آن .3جنگ در دریا و هوا .4جنگ در خاور نزدیک .5جنگ در جبهه شرق – پایان دنیای کهنه   زمینه های آغاز جنگ —جنگ جهانی اول از مهمترین رویدادهای تاریخ جهان …

ادامه...