بایگانی/آرشیو برچسب ها : آشنایی با سیستم های کنترل dcs

گزارش پروژه درس کنترل صنعتی پیشرفته – قابلیت اطمینان سیستم‌های کنترل DCS

گزارش پروژه درس کنترل صنعتی پیشرفته – قابلیت اطمینان سیستم‌های کنترل DCS 1- مقدمه قابلیت اطمینان دارای معانی وسیعی است. در حالت کلی قابلیت اطمینان به توانایی سیستم به منظور اجرای وظایف تعیین شده آن اتلاق می‌باشد. تعریف مفیدی که می‌تواند ابعاد مختلف این مفهوم را بیان کند، عبارتست از: قابلیت اطمینان احتمال این است که یک ابزار یا یک سیستم در یک بازه زمانی مشخص و تحت شرایط کاری مشخص وظایف خود را به درستی انجام دهد. قابلیت اطمینان می‌تواند با استفاده از مفاهیم ریاضی مربوط به احتمال محاسبه شود. بدین صورت که مقدار قابلیت اعتماد به صورت احتمال عملکرد موفق نشان داده می‌شود. در حالت کلی یک سیستم به طور مورد مطلوب کار می‌کند اگر سیستم در حین …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...