or

بایگانی برچسب: آسیب های اسکلتی و عضلانی

دانلود جزوه دستگاه اسکلتی عضلانی

دانلود جزوه دستگاه اسکلتی عضلانی دانشگاه شهید بهشتی برای مطالعه بدن باید آن را در یک وضعیت قراردادی در نظر بگیریم که anatomical position گفته می شود. در این حالت، فرد ایستاده است، پاهای از هم کم فاصله دارند، شست از بقیه انگشتان فاصله گرفته است، دست ها آویزان هستند، کف دست ها به جلو نگاه می کنند زانو ها …

ادامه...