or

بایگانی برچسب: آسیب شناسی فقه سیاسی

دانلود کتاب آسیب شناسی فقهی قوانین

دانلود کتاب آسیب شناسی فقهی قوانین (جلد اول – بررسی موضوعات) جلد اول کتاب آسیب شناسی فقهی قوانین که به بررسی موضوعات می پردازد که توسط مرکز تحقیقات فقهی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه  منتشر شده است سرفصل های کتاب آسیب شناسی فقهی قوانین : فصل اول: موضوعات مدنی نگرشی نو به مفهوم و قلمرو حریم (سعید شریعتی فرانی) نقش مشروعیت جهت …

ادامه...