or

بایگانی برچسب: آسیب شناسی تاثیر تلویزیون بر کودکان

بررسی تأثیر تلویزیون بر کودکان

بررسی تأثیر تلویزیون بر کودکان چکیده یکی از مسائلی که از دیرباز، توجه اندیشمندان حوزه های گوناگون علوم انسانی را به خود جلب کرده و موجب قلم فرسایی این اندیشمندان شده، مسئله ی «رابطه ی تلویزیون با کودک و نوجوان» است. مقاله ی حاضر ابتدا به قابلیت های تلویزیون و برنامه های کودک و نوجوانان اشاره نموده، سپس برخی از …

ادامه...