or

بایگانی برچسب: آزمون دکتری اقتصاد سلامت

دانلود سئوالات آزمون ورودی دوره دکترای تخصصی (PH.D) رشته اقتصاد سلامت 91-92

دانلود سئوالات آزمون ورودی دوره دکترای تخصصی (PH.D) رشته اقتصاد سلامت 91-92 سئوالات آزمون ورودی دوره دکترای تخصصی (PH.D) رشته اقتصاد سلامت 91-92 تعداد سئوالات 150 زمان 150 دقیقه اقتصاد بهداشت و درمان سوال 1  عدالت براساس کدامیک از محورهای زیر بیشتر مورد قبول اقتصاددانان است؟ الف( برابری مصرف ب( بهره مندی براساس نیاز ج( بهداشت و سلامت برابر د( …

ادامه...