or

بایگانی برچسب: آزمون خلاقیت شغلی

پرسشنامه آزمون خلاقیت شغلی (جزنی)

آزمون خلاقیت شغلی (جزنی) Jazani’s Job Creation Questionnaire با توجه به مقیاس زیر نظر خود را در باره هر عبارت مشخص کنید. 1= مخالف … 2= نامطمئن …3= موافق 1. من همیشه مطمئنم که روش صحیح را در حل مشکلات دنبال می کنم. 2. اگر قرار باشد سوال هایی بپرسم که امیدی به دریافت جواب آن ها ندارم برای من …

ادامه...