or

بایگانی برچسب: آزمون تصویر آدمک گودیناف

آزمون هوشی گودیناف

بسمه تعالی آزمون هوشی گودیناف آزمون تصویر آدمک گودیناف به طور کلی روش نمره گذاری در آزمون تصویر آدمک گودیناف از این قرار است که به هر قسمتی از تصویر یک نمره تعلق می گیرد که مجموع آنها 51 تجاوز نمی کند. با استفاده از جدول مخصوص، نمره خام تبدیل به سن عقلی می شود و از رابطه 100×سن تقویمی …

ادامه مطلب...