or

بایگانی برچسب: آزمایش تعیین مقاومت بتن

آزمایش تعیین مقاومت پیوستگی بین فولاد و بتن

آزمایش تعیین مقاومت پیوستگی بین فولاد و بتن آزمایش تعیین مقاومت پیوستگی بین فولاد و بتن مقاومت پیوستگی بین فولاد و بتن بدین معناست که بتن اطراف یک میلگرد، حداکثر تا چه مقدار قادر به تحمل تنش پیوستگی و انتقال نیرو از میلگرد به بتن میباشد . مقاومت پیوستگی فولاد و بتن معمولا بر اساس یکی از سه آزمایش زیر …

ادامه...