or

بایگانی برچسب: آزمایشگاه خیابان راهنمایی مشهد

دانلود فایل ورد عنصر خوانایی در خیابان راهنمایی مشهد

دانلود فایل ورد عنصر خوانایی در خیابان راهنمایی مشهد کوین لینچ ، شهرساز و طراح امریکایی ، در سال 1960کتاب تصویر ذهنی شهر یا سیمای شهر را منتشر کرد ودر این کتاب نخستین پایه های نظری خود را – مبانی و اصول شناخت سیمای شهر – مطرح نمود . او خوانایی را چنین تعریف می کند : ” غرض از …

ادامه...