or

بایگانی برچسب: آرام سازی ترافیک

دانلود استانداردهای آرام سازی ترافیک (Traffic Calming)

دانلود استانداردهای آرام سازی ترافیک (Traffic Calming) کتاب استانداردهای آرام سازی ترافیک از سلسله استانداردهای معابر شهری است که به شماره ۱۴۲۳۷ به ثبت سازمان ملی استاندارد رسیده است هدف از تدوین این استاندارد، یکسان سازی و ضابطه مند کردن مجموعه اقدامات آرامسازی ترافیک در سطح معابر شهری می باشد. آرامسازی ترافیک در زمره اقدامات مهندسی است که با هدف …

ادامه...