or

بایگانی برچسب: آدرس کاروانسرای حاج کمال رباط کریم

توضیحات کاروانسرای حاج کمال رباط کریم

بخش اول شناخت : الف) معرفی زیست بوم شناختی(جغرافیا ، تاریخ ، اقلیم و …)   موقعیت جغرافیایی شهرستان رباط کریم شهرستان رباط کریم یکی از شهرستانهای غرب استان تهران می باشد و مرکز آن شهر رباط کریم است که در طول جغرافیایی 35 درجه 29 دقیقه و عرض جغرافیایی51 درجه و 5 دقیقه وارتفاع 1032 متر از سطح دریا …

ادامه...