or

بایگانی برچسب: آدرس مسجد سپهسالار حسین

معماری مسجد و مدرسه سپه‌سالار

معماری مسجد و مدرسه سپه‌سالار معماری مسجد و مدرسه سپه‌سالار؛ تلفیق یا برداشت   مسجد و مدرسه سپهسالار (شهید مطهری) نخستین و بزرگ ترین مسجد و مدرسه عالی در تهران است که از نزدیک ترین تلفیقها میان معماری ایرانی و معماری مساجد استانبول است.  مسجد سپهسالار گنبد ویژه‌ای دارد؛ تعداد مناره‌های بیش از اندازه متداول آن که حدود 10 مناره است …

ادامه...