or

بایگانی برچسب: آدرس سازمان آب مشهد

سازمان آب مشهد

  سازمان آب مشهد تاریخچه شرکت تعریف   آب شرب شهر مشهد از منابع داخلی دشت مشهد تأمین می شود . حدود 85 درصد آن توسط چاههای عمیق که تعدادی از آنها در محدوده شهر و مابقی در خارج محدوده فعلی قرار دارند . تعداد 5 حلقه چاه آهکی در منطقه پائین دست سد کارده نیز جزو چاههای خارج شهر …

ادامه...