or

بایگانی برچسب: آثار فرشیده موسوی

فرشیده موسوی

فرشیده موسوی فرشیده موسوی استاد بخش معماری دانشگاه هاروارد او این رشته را در دانشگاه های GCD، کالج لندن، داندی و مدرسه معماری بارتلت تدریس می کند. پیش از تاسیس دفتر معماری خارجی همراه با آلخاندرو زارا یولو در سال 1992 در لندن، موسوی مسوولیت طراحی ساختمان رنزوپیانو در جنوا و اداره دفتر معماری کلان شهر روتردام را نیز بر عهده …

ادامه...