بایگانی/آرشیو برچسب ها : آثار رای دادگاه

آثار رای دادگاه

آثار رای دادگاه پس از آنکه دادگاه رأی خود را انشاء و صادر کرد، بر این تصمیم قضایی آثاری مترتب می شود؛ رأی حجیت امر قضاوت شده می یابد؛ از نیروی امر قضاوتشده برخوردار می شود؛ گاهی نیز برای حکم نیرویی اجرایی حاصل میگردد؛اصحاب دعوا از توان اثباتی آن بهره میبرند. گاه آثار حکم محدود به اشخاصیاست که در دادرسی منتهی به آن رأی دخالت داشته اند؛ گاهی دیگر آثار حکم به طرفین دادرسی سابق محدود نمی شود؛ نتیجه ی کار قضایی دادگاه به عنوان پدیدهای حقوقی، که با رعایت تشریفات خاصی به دست آمده است، در برابر عموم شهروندان قابل استفاده و استناد است. آثار رای دادگاه ضمانت اجرایی نسبی بودن داشتن توان اثباتی به عنوان سند رسمی فراغ …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...