or

بایگانی برچسب: آثار تونی گارنیه

تحلیلی بر شهرهای صنعتی و آراء تونی گارنیه

تحلیلی بر شهرهای صنعتی و آراء تونی گارنیه   شهر از همان آغاز تولدش ، مفهوم خود را در فلسفه و حکمت جستجو می کند از نخستین اندیشمندانی که “اور” و “موهنجودارو” و ” شوش ” و ” تئوچه تیتیلان ” و… را بر پا داشتند تا آخرین کسانی که مفهوم شهر را در ” ناشهرسازی” و ” شالوده شکنی …

ادامه...