or

بایگانی برچسب: آثار باقر آیت الله زاده شیرازی

دکتر باقر آیت الله زاده شیرازی

دکتر باقر آیت الله زاده شیرازی پدر مرمت علمی، ایران دکتر باقر آیت الله زاده شیرازی دکتر آیت الله راده شیرازی که از ایشان به حق با عناوینی همچون «پیشگام مرمت نوین»، «پدر مرمت علمی ایران» و «مرمتگر برجسته» یاد می شود در طول زندگی پر بار خویش در مسؤلیتهای مختلف منشأ خدمات بسیار ارزنده ای در زمینه های مرتبط …

ادامه...