or

بایگانی برچسب: آتشفشان چه فوایدی دارد

آتشفشان

آتشفشان اجزاء تشکیل دهنده ۱. حجره بزرگ تفتالی ۲. سنگ‌بستر ۳. مجرا ۴. پایه ۵. آذرین‌لایه ۶. مجرای فرعی ۷. لایه‌های خاکستر فوران‌شده ۸. گُرده ۹. لایه‌های گدازه ۱۰. گلو ۱۱. مخروط انگلی ۱۲. جریان گدازه‌ای ۱۳. دودکش ۱۴. دهانه ۱۵. ابر خاکستر آتشفشان روزنه‌ای در سطح زمین است که سنگ‌های گداخته، خاکستر و گازهای درون زمین از آن به …

ادامه...