or or

دانلود کتاب شورایاری، سازوکاری برای مشارکت شهروندان با مدیریت شهری

کتاب شورایاری، سازوکاری برای مشارکت شهروندان با مدیریت شهری نویسندگان رضا شادمان فر و مهدی وکیل پور فصل یک: تعاریف و مفاهیم شهروند مدیریت شهری مشارکت شورایاری شهر منطقه ناحیه توسعه پایدار شهر مدیریت محلی شهرداری فصل دوم: تاریخچه مشارکت در امور شهری و شوراهای محلی در ایران در جهان فصل سوم: مشارکت از دیدگاه علم مدیریت مقدمه مفاهیم مشارکت فلسفه مشارکت مفهوم مدیریت مشارکتی سیر تکوینی مدیریت مشارکتی فلسفه و مبانی نظری مدیریت مشارکتی ابعاد و سطوح مشارکت در فرآیند تصمیم مشارکت کارکنان در سازمان موانع مشارکت پذیری در سازمان ها شیوه های مدیریت مشارکتی نظام پیشنهادی هسته های مشارکت …

فرهیخته گرامی، برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...