دانلود آموزش بررسی جریان سیال و انتقال حرارت در یک سه راهی در فلوئنت

25,000 ریال – خرید