کارمند محتوی گذار 2

ترانشه و عوامل مؤثر در ریزش جداره آن

ترانشه ترانشه به ان دسته از گودبرداری ها در تراز  پایین تر از سطح زمین می گویند که دارای دو دیواره در دو طرف است، عمق آن بیش از عرض آن است  و در عین حال عرض آن از 4.5 بیشتر نیست لذا ترانشه حالت خاصی از گودبرداری است. رقوم کف ترانشه رقوم زیر خاک بسترسازی کف ترانشه رقوم کف ترانشه گفته می شود. ترانشه لوله گذاری ترانشه لوله گذاری عبارتست از کانالی که براساس نقشه هـای اجرائـی طـرح و مسـیرهای پـیشبینی شده و مشخصات فنی به منظور قراردادن لوله، اتصالیها و متعلقات احداث میشود. عمق ترانشه عمق ترانشه عبارتست از اختلاف ارتفاع بین کف ترانشه و متوسط رقوم زمین طبیعـی یـا زمـین اصـلاح شده در بالای ترانشه در شرایطی …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود مرکز فوریتهای پزشکی و تحلیل طرح 5 بیمارستان و اورژانس

دانلود مرکز فوریتهای پزشکی و تحلیل طرح 5 بیمارستان و اورژانس فهرست مطالب ¡معرفی اورژانس ¡ محل قرارگیری در بیمارستان ¡ وظایف بخش اورژانس ¡ ورودی اورژانس ¡ فضاهای بخش اورژانس ¡سیرکولاسیون بیمار اورژانسی ¡ بررسی استانداردها ¡تحلیل بیمارستان پورسینا ¡تحلیل بیمارستان آریا ¡تحلیل بیمارستان رسول اکرم ¡ مرکز فوق تخصصی میلاد   معرفی اورژانس بخش اورژانس یک بیمارستان به دلیل فعالیت شبانه روزی جوابگوی دو دسته از بیماران می باشد: 1) بیمارانی که به علت بروز حوادث نظیر تصادف، سکته قلبی و… به این بخش مراجعه می کنند ونیازمند رسیدگی فوری هستند که در این صورت بعد از اقدامات اولیه در صورت لزوم به بخشهای جراحی، بستری و مراقبت ویژه بیمارستان فرستاده می شوند. 2) بیمارانی که به علت …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود کتاب ارتباطات بازاریابی دانشگاه پیام نور

دانلود کتاب ارتباطات بازاریابی دانشگاه پیام نور فهرست مطالب کتاب ارتباطات بازاریابی : فصل اول: مبانی ارتباطات یکپارچه بازاریابی هدف کلی اهداف یادگیری مقدمه فرآیند ارتباطات آمیخته ارتباطات بازاریابی ارتباطات یکپارچه بازاریابی ارتباطات بازاریابی در اسلام تبلیغات ترویج فروش رویدادها و تجربه ها روابط عمومی بازاریابی مستقیم بازاریابی تعاملی بازاریابی دهان به دهان فروش شخصی بازاریابی رابطه ای خلاصه خودآزمایی تشریحی خودآزمایی چندگزینه ای فصل دوم: ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برندسازی هدف کلی اهداف یادگیری مقدمه جایگاه ارتباطات بازاریابی در آمیخته بازاریابی نقش ارتباطات یکپارچه بازاریابی در برندسازی تعریف برند مزایای برندسازی در بازار گستره برندسازی ارزش ویژه برند الگوهای ارزش ویژه برند انتخاب عناصر برند معیارهای انتخاب عناصر برند برندسازی داخلی انجمن های برند ممیزی برند تحقیقات مسیریابی برند …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود کتاب گیاهان پوششی

دانلود کتاب گیاهان پوششی (Ground Covers) گیاهان پوششی، گیاهانی هستند کوتاه و سریع الرشد که حداکثر رشد طولی آنها یک متر می باشد. هرچه گیاه کوتاه تر باشد، به عنوان پوشش استفاده بیشتری دارد. اکثر آنها در مدت زمان بسیار کوتاهی، سطح خاک را فرا می گیرند و زمین را به خوبی می پوشانند. گیاهان پوششی نسبت به مواد غذایی پرتوقع نبوده و آب زیادی لازم ندارند. در عین حال به توجه و مراقبت کمی نیاز دارند. عده ای از آنها نسبت به شوری خاک مقاوم می باشند و برخی دیگر در خاک های شنی و ضعیف به خوبی رشد و نمو می کنند. از طرف دیگر زمانی که گیاهان پوششی به خوبی رشد کنند و به صورت پوششی متراکم و …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود کتاب ارزیابی و مکانیابی دفن بهداشتی مواد زائد جامد شهری

دانلود کتاب ارزیابی و مکانیابی دفن بهداشتی مواد زائد جامد شهری سرفصل های کتاب ارزیابی و مکانیابی دفن بهداشتی مواد زائد جامد شهری : فصل اول: مفاهیم و اهمیت ارزیابی محیط زیست اهداف مقدمه تجزیه و تحلیل تناسب کاربری اراضی مفاهیم و ضرورت ارزیابی محیط زیست اهمیت و کاربرد ارزیابی محیط زیست اهداف ارزیابی محیط زیست روش های ارزیابی محیط زیست کاربرد GIS در ارزیابی توان محیط زیست خلاصه خودآزمایی فصل دوم: ارزیابی سیستم برنامه ریزی و مدیریت مواد زائد جامد (زباله های) شهری اهداف مقدمه انواع پسماندها عناصر سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری محیط زیست و طراحی سیستم جمع آوری و دفع بهداشتی زباله مفاهیم و ارزیابی دفن بهداشتی زباله های شهری خلاصه خودآزمایی فصل سوم: مکانیابی دفن …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...