or or

کارمند محتوی گذار 5

دانلود اهمیت نسبی اعتماد عاطفی و شناختی در بروز یادگیری سازمانی و تسهیم دانش

دانلود اهمیت نسبی اعتماد عاطفی و شناختی در بروز یادگیری سازمانی و تسهیم دانش دانلود اهمیت نسبی اعتماد عاطفی و شناختی در بروز یادگیری سازمانی و تسهیم دانش 2-1- مقدمه مفهوم اعتماد و مسائل مربوط به آن در چند سال گذشته به طور فزاینده‌ای محور مطالعه سازمان‌ها گردیده است. امروزه اهمیت اعتماد در سازمان‌ها به خوبی آشکار گردیده است چرا که برقراری ارتباطات و تحقق همکاری میان افراد نیازمند وجود اعتماد است. در عصری که روابط بین افراد و گروه‌ها سست‌تر شده و به سرعت در حال تغییر است، اعتماد که عمدتاً مبتنی بر استنتاج‌ها و تفاسیر در مورد انگیزه‌ها، شخصیت و باطن دیگران است، موضوع محوری سازمان‌ها است که رشد و حیات آن‌ها را تضمین می‌نماید. اهمیت اعتماد به این دلیل است که مدیران به دنبال درک و شناخت چگونگی ایجاد همکاری موثر در سازمان‌ها می‌باشند.  اعتماد عاملی کلیدی است زیرا همکاری را به وجود می‌آورد (زارعی و همکاران، 1388). اعتماد در یک رابطه می‌تواند بر پایه یک ارزیابی عقلانی و شناختی از عملکرد یا بر پایه پاسخی احساسی و عاطفی قرار داشته باشد. پژوهشگران تصدیق می‌کنند که هم با اعتماد شناخت-محور و هم با اعتماد عاطفه-محور باید به عنوان دو ساخت مجزا برخورد شود زیرا هر دوی این‌ها …

فرهیخته گرامی، برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...