كــامپيـــوتــر


 

كارداني‌ نقشه كشي صنعتي  

تــرم‌ اول 

 

عنوان‌ :

 

كــامپيـــوتــر

استاد:

جناب‌ آقاي‌ اخوان

 

مارال آيينه بيگي

بهار 85

 

 

*كامپيوتر چيست‌ ؟

به‌ ماشيني‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ داراي‌ حافظه‌ بوده‌ و قابل‌ برنامه‌ ريزي‌ ،ورودي‌ اطلاعات‌عدد و غير عددد عمليات‌ منطقي‌ و رياضي‌ انجام‌ مي‌دهد.

پس‌ به‌ هر ماشيني‌ كه‌ حافظه‌ داشته‌ باشد و روي‌ اطلاعات‌ عددي‌ و غير عددي‌عمليات‌ داشته‌ باشد كامپيوتر مي‌گويند.

*مزاياي‌ كامپيوتر نسبت‌ به‌ انسان‌

– سرعت‌ و دقت‌ در انجام‌ محاسبات‌

– نگهداري‌ انبوهي‌ از اطلاعات‌ در فضاي‌ كم‌ و حجم‌ محدود

– خستگي‌ ناپذيري‌

– آزاد ساختن‌ نيروي‌ انساني‌

تنها مزيت‌ انسان‌ نسبت‌ به‌ كامپيوتر خلاقيت‌ و نوآوري‌ مي‌باشد.

*كار برد كامپيوتر در جامعه‌

1- تجارت‌ و مراكز بانكها

2- مراكز علمي‌ و دانشگاهي‌

 

از نظر اندازه‌ كامپيوترها به‌ چند دسته‌ تقسيم‌ مي‌شوند:

1- ابر  كامپيوترها يا سوپركامپيوترهامانند CRA4- CRA1

2- كامپيوترهاي‌ بزرك‌ يا Mian Freame

3- كامپيوتر(ming)Mian در منازل‌ يا در محل‌هاي‌ كار و يا در بازارشامل‌

PCپرسنال‌ كامپيوتر

HC كامپيوترهاي‌ خانگي‌

4- ميكرو كامپيوترها Labtop & Not Book

تعريف‌ نوع‌ كاركرد كامپيوترها از نظر داخلي‌ :

1- كامپيوترهاي‌ قياسي‌ يا آنالوگ‌ (مقايسه‌ انجام‌ مي‌دهدY= 2:x)

2- كامپيوتر ديجيتالي‌ يا رقمي‌ جريان‌ يكسره‌ قطع‌ و وصل‌ مي‌شودو فقط‌ 1و0رامي‌شناسد.

3- كامپيوترهاي‌ هيبريد يا مختلط‌ (محل‌ كار و خانه‌)( ميكرو و سگاهاو…)

4- كاميپوترهايي‌ كه‌ از دو قسمت‌ تشكيل‌ مي‌شود يك‌ پايه‌ آنالوگ‌ و يك‌ پايه‌…..

 

 

 

 

از نظر خاص‌ كامپيوتر چيست‌ و به‌ چه‌ چيزي‌ كامپيوتر گويند؟

 

*تعريف‌ كامپيوتر از نظر خاص‌ :

1- بايد ورودي‌ داشته‌ باشدINput

2- بايد خروجي‌ داشته‌ باشدOutput

3- كنترل‌ يونيت‌ داشته‌ باشد CM

4- واحد حساب‌ و منطق‌ داشته‌ باشدALU

5- حافظه‌ داشته‌ باشد

كامپيوتري‌ كه‌ اين‌ 5 فاكتو را داشته‌ باشد كامپيوتر ناميده‌ مي‌شود.

براي‌ محاسبه‌ ساير مونيتر كافي‌ است‌ قطر اصلي‌ را تقسيم‌ بر 5/2 نماييم‌ كه‌ سايزمونيتور به‌ اينچ‌ درمي‌ آيد.

1 inch= 2.5 cm

Pic cellنقاط‌ ريز روي‌ مونيتور را گويند.

مونيتورها يا مونوكروم‌ هستند يا EGA             VGA             SVGA

 

**چاپگرها:

جوهر افشان‌ يا Watter jet كه‌ جوهر روي‌ شئي‌ كه‌ مي‌خواهيم‌ چاپ‌ كنيم‌ افشانده‌ مي‌شود(با سرعت‌ از منبع‌ جوهر افشانده‌ مي‌شود.

ليزري‌ از خانواده‌ جوهر افشان‌ است‌ و فرقش‌ در اين‌ است‌ كه‌ جوهر با ليزر پخش‌مي‌شود.

پلاتريا رسام‌ كه‌ بصورت‌ پيوسته‌ طراحي‌ مي‌كند.

:CU كنترل‌ يونيت‌ و ALM واحد پردازش‌ مركزي‌ يا CPUگويند كه‌ بعنوان‌ مغز متفكركامپيوتر ناميده‌ مي‌شود.

بعداز CPU مركزي‌ مهم‌ترين‌ قسمت‌ كامپيوتر حافظه‌ مي‌باشد.

 

**حافظه‌ :

محل‌ نگاهداري‌ اطلاعات‌ بررروي‌ كامپيوتر به‌ صورت‌ Cell اوليه‌ (داخل‌) و (خارجي‌)مي‌باشد

حافظه‌ داخلي‌ خود شامل‌ :(Random  Onlymemory)ROM

(Random acces menory) RAM

در Mian Bordدر يك‌ گوشه‌ آن‌ ROM قرار دارد و كار آن‌ يا وظايف‌ آن‌ عبارتست‌ از :

 

 

1- POSتست‌ كليه‌ قطعات‌ سخت‌افزاري‌

Biosتست‌ كليه‌ ورودي‌ها و خروچي‌ ها

LODesانتقال‌ دادن‌ اطلاعات‌

نهايتاً به‌ سيستمي‌ كه‌ يك‌ مونيتور – صفحه‌ كليد و  Case داشته‌ باشد يك‌ سيستم‌ اوليه‌يا RAM

(Random acces menory) مي‌گويند.

نكات‌ مهم‌ :

دست‌ يابي‌ به‌ حافظه‌ بطور تصادفي‌ :

هر برنامه‌  به‌ منظور اجرا، ابتدا بايد در حافظه‌ RAM قرار گيرد .بنابراين‌ هر كاري‌ كه‌بخواهيم‌ بكنيم‌ اول‌ بايد اطلاعات‌ روي‌ RAM ريخته‌ شود تا بتوان‌ استفاده‌ نمود.

اگر RAMشلوغ‌ شود كافي‌ است‌ با يك‌ بار روشن‌ و خاموش‌ كردن‌ ،حافظه‌ RAMرامرتب‌ نماييم‌. اطلاعات‌ RAMتوسط‌ باطري‌ Coms نگهداري‌ مي‌شود( در زمان‌ قطع‌برق‌).

*ظرفيت‌ RAM براساس‌ Mega Byte است‌ .

* به‌ كوچكترين‌ واحد اطلاعاتي‌ BiT( مبناي‌ دو دويي‌ مي‌گويند) يعني‌ فقط‌ 0 و 1 رااستفاده‌ مي‌كنيم‌ ،چون‌ مبناي‌ ما دو ،دويي‌ است‌.

*واحد كامپيوتر Bit و هر 8 Bit را 1 Byte گويند.

هر 1024= 2به‌ توان‌ 10 مي‌شود يك‌ كيلودر كامپيوتر

بنابراين‌

5 Bit=Byte

1024 Byte= 1 K B

1024 K B = 1 G B

1024 G B = 1 Tra B

10240T B = 1 P B

مثلاً اگر هارد ما 5 GB  است‌ بخواهيم‌ آنرا به‌ B تبديل‌ كنيم‌ مي‌توانيم‌ از مقياسهاي‌ فوق‌استفاده‌ كرد.

كاراكتر:

به‌ هر حرف‌ يا علامت‌ كه‌ يك‌ بايت‌ باشد كاراكتر گفته‌ مي‌شود.(علي‌ )

 

 

فيــلد:

به‌ مجموعه‌ چند كاراكتر بهم‌ مرتبط‌ يك‌ فيلد گفته‌ مي‌شود.(علي‌ با شماره‌ شناسنامه‌732)

ركورد:

به‌ مجموعه‌ چند فيلد بهم‌ مرتبط‌ يك‌ ركورد گفته‌ مي‌شود.(علي‌ با شماره‌ شناسنامه‌732 متول‌1338)

فايــل‌ :

به‌ مجموعه‌ چند ركورد بهم‌ مرتبط‌ يك‌ فايل‌ گفته‌ مي‌شود (تمامي‌ مشخصات‌ وزندگينامه‌ فردي‌ )

بايگاني‌ داده‌ها يا بانك‌ اطلاعاتي‌ Data Base

به‌ مجموعه‌ چند فايل‌ بهم‌ مرتبط‌، بانك‌ اطلاعاتي‌ گفته‌ مي‌شود.

 

 

شاخه‌هاي‌ علم‌ كامپيوتر:

 

1-نرم‌افزار:

هرچيزي‌ كه‌ در كامپيوتر قابل‌ لمس‌ نباشد نرم‌افزار گويند Soft Ware

2- سخت‌ ا فزار:

هرچيزي‌ كه‌ در داخل‌ كامپيوتر قابل‌ لمس‌ باشد سخت‌افزار گويندHard Ware

3- زيست‌افزار:

زيست‌افزار محيطي‌ است‌ كه‌ در آن‌ با كامپيوتر كار مي‌كنيم‌

نكات‌ :

سيستم‌هاي‌ مختلف‌ :

سرعت‌ كامپيوترهارا براساس‌ Mea H مي‌سنجند بعنوان‌ مثال‌ :

شركت‌ Intel به‌ آخرين‌ مدل‌ كامپيوترخود 50580 كارخانه‌ نامه‌ Pantum راداد

يك‌ كمك‌ پردازنده‌ به‌ كامپيوتر اصلي‌ اضافه‌ شد و آنگاه‌ به‌ آن‌  Pantum I گفته‌ شد.

دو كمك‌ پردازنده‌ به‌ كامپيوتر اصلي‌ اضافه‌ شد و آنگاه‌ به‌ آن‌  Pantum II گفته‌ شد.

سه‌  كمك‌ پردازنده‌ به‌ كامپيوتر اصلي‌ اضافه‌ شد و آنگاه‌ به‌ آن‌ Pantum III گفته‌ شد.

بنابراين‌ هرچه‌ Pantum بالاتر رود چون‌ به‌ آن‌ كمك‌ پردازننده‌ اضافه‌ مي‌گردد پس‌تقسيم‌ كار بيشتري‌ صورت‌ مي‌پذيرد بنابراين‌ ا ز سرعت‌ بالاتري‌ نيز برخوردار است‌.

بطوري‌ كه‌ در حال‌ حاضر كامپيوتر 433 يعني‌ 433 عمل‌ را در ثاينه‌ ا نجام‌ مي‌دهد.

يا كامپيوتر 533 يعني‌ 533 عمل‌ را در ثاينه‌ ا نجام‌ مي‌دهد.

ويا كامپيوتر 600 يعني‌ 600 عمل‌ را در ثاينه‌ ا نجام‌ مي‌دهد.

نرم‌ افزار

1- نرم‌افزار سيستمي‌

2- نرم‌افزار كاربردي‌

نرم‌افزار سيستمي‌ خود به‌ سه‌ دسته‌ :سيستم‌ عامل‌ – سيستم‌ برنامه‌هاي‌ سودمند،زبانهاي‌ برنامه‌ نويسي‌ تقسيم‌ مي‌گردد.نرم‌افزار كاربردي‌ به‌ برنامه‌ هايي‌ كه‌ توسط‌ يك‌ شخص‌ يا يك‌ شركت‌ جهت‌ استفاده‌ بهتراز كامپيوتر نوشته‌ مي‌شود نرم‌افزار كاربردي‌ گفته‌ مي‌شود.(فتوشاپ‌ – يا آفيس‌ )

 

* سيستم‌ عامل‌ مهمترين‌ برنامه‌ جهت‌ راه‌ اندازه‌ يك‌ كامپيوتر است‌

به‌ عبارتي‌ ديگر يك‌ رابط‌ گرافيكي‌ بين‌ سخت‌افزار و كاربر مي‌باشد.User

انواع‌ سيستم‌ عامل‌ شامل‌ سيستم‌ عامل‌ تك‌ كاربره‌ و سيستم‌ عامل‌ چند كاربره‌ مي‌باشد.

دروس‌ عملي‌

جلسه‌ سوم‌ آزمايشگاه‌ 23/1/81

پي‌گيري‌ درس‌ كامپيوتر چي‌

User name موارد استفاده‌ ان‌ براي‌ مواردي‌ است‌ كه‌ شبكه‌ محلي‌ راه‌ اندازي‌ مي‌شود .

Task Bar نوار وظيفه‌ در كامپيوتر راگويند كه‌ در ويندوز نوار كه‌ برنامه‌هاي‌ اصلي‌ است‌ .

DeskTope ميز كار (همان‌ صفحه‌ اوليه‌ ويندوز را گويند.

Select به‌ معني‌ انتخاب‌ كردن‌ است‌.

My Computer تمام‌ محتويات‌ داخل‌ كامپيوتر را نمايش‌ مي‌دهد (درايوها و  محتويات‌داخل‌ )

Drope and Drope هر گاه‌ موس‌ را روي‌ آيكون‌ مورد نظر برده‌ و دگمه‌ سمت‌ چپ‌ آنرافشرده‌ و آنرابكشيم‌ اين‌ عمل‌ را دراپ‌ اند دراپ‌ گويند.

Programe محل‌ اجراي‌ برنامه‌هاي‌ كامپيوتر در اين‌ محل‌ است‌ .

Favorit در اين‌ قسمت‌ مي‌توانيم‌ برنامه‌هاي‌ محبوب‌ و مطلوب‌ خودمان‌ را قرار دهيم‌ .

Ducument در اين‌ قسمت‌ گزارشي‌ از فايل‌هاي‌ نوشتاري‌ و تصويري‌ كه‌ توسط‌ يك‌ كاربرمورد استفاده‌ قرار گرفته‌ است‌ گزارش‌ مي‌شود مثلا اگر كاربري‌ قبل‌ از شما با كامپيوتر كاركرده‌ است‌ دقيقاً به‌ شما نشان‌ خواهد داد كه‌ قبل‌ شما كاربر قبلي‌ در چه‌ برنامه‌هاي‌ واردشده‌ و استفاده‌ كرده‌ است‌.( 16برنامه‌ را در خود ضبط‌ مي‌كند. برنامه‌ هفدهم‌ كه‌ مورداستفاده‌ قرار گرفت‌ روي‌ اولين‌ برنامه‌ قبلي‌ مي‌نشيند.)

 

 

 

 

 

 

جلسه‌ چهارم‌ آزمايشگاه‌

 

Task Bar

نوار وظيفه‌  مي‌باشد كه‌ در پايين‌ صفحه‌ ويندوز قرار دارد

Start

براي‌ شروع‌ كار روي‌ Startمي‌ رويم‌ تا برنامه‌ها باز شود براي‌ بازكردن‌  Start

مي‌توان‌ ا ز موس‌ يا از كليدهاي‌ تركيبي‌ Ctrl ESC و يا از…. استفاده‌ نمود.

drage & drope

جابجاي‌ آيكون‌ها گويند به‌ اين‌ ترتيب‌ كه‌ باكليد سمت‌ چپ‌ موس‌ روي‌ آيكون‌ رفته‌ و درهمان‌ حالت‌ موس‌ را به‌ مكاني‌ كه‌ مورد نظر است‌ انتقال‌ مي‌دهيم‌ .

Program

براي‌ اجراي‌ برنامه‌اي‌ نصب‌ شده‌ در ويندوز از اين‌ گزينه‌ بايد استفاده‌ كرد. (برنامه‌ يابرنامه‌ هايي‌ را كه‌ نصب‌ مي‌نماييم‌ ،بعنوان‌ آخرين‌ برنامه‌ در رديف‌ برنامه‌ها قرار مي‌گيرداما بعد از خاموش‌ و روشن‌ كردن‌ كامپيوتر برنامه‌ها براساس‌ حروف‌ الفباي‌ لاتين‌ مرتب‌مي‌شود.

Favorite

براي‌ اينكه‌ به‌ راحتي‌ بتوانيم‌ از برنامه‌هاي‌ مورد و آدرس‌هاي‌ اينترنتي‌ استفاده‌ نماييم‌،(آدرس‌ سايت‌ مربوطه‌) مي‌توانيم‌ از اين‌ قسمت‌ استفاده‌ كنيم‌.

Document

اين‌ قسمت‌ گزارشي‌ از برنامه‌هاي‌ استفاده‌ شده‌ را به‌ ما مي‌دهد كه‌ توسط‌ خودمان‌ ياديگر كاربران‌ قبلي‌ از آن‌ برنامه‌هاي‌ استفاده‌ شده‌ است‌.

نحوه‌ پاك‌ كردن‌ اين‌ برنامه‌ها،( براي‌ اينكه‌ كاربر متوجه‌ نشود كه‌ ما از چه‌ برنامه‌هاي‌استفاده‌ كرده‌ ا يم‌ بايد

1- با موس‌ ،بر روي‌ Task Bar رايت‌ كليك‌ مي‌كنيم‌، آخرين‌ گزينه‌ را كه‌ Propertisمي‌باشد را انتخاب‌ كرده‌، منويي‌ ظاهر مي‌شود. در اين‌ منو بايستي‌ قسمت‌

Start Menu Programe  را انتخاب‌ كرده‌ و با استفاده‌ از منوي‌ ظاهرشده‌ Claer نسبت‌به‌ تاييد و پاك‌ كردن‌ اقدام‌ نماييم‌. حال‌ اگر بر روي‌ قسمت‌ Document برويم‌ و كليك‌كنيم‌ برنامه‌ها همه‌ پاك‌ شده‌ است‌ .

پاك‌ مي‌باشد.

Seting (مهم‌ است‌ )

با استفاده‌ از اين‌ قسمت‌ مي‌توان‌ تنظيمات‌ نرم‌افزاري‌ و سخت‌افزاري‌ كامپيوتر را به‌راحتي‌ انجام‌ داد.ـ پشت‌ صحنه‌ و پرينت‌ و…..

 

 

Find

با استفاده‌ از اين‌ گزينه‌ مي‌توان‌ فايل‌ها و پوشه‌هاي‌ مورد نظر در كامپيوتر را پيدا نمود.حتي‌ مي‌توان‌ با اتصال‌ به‌ اينترنت‌ اشخاص‌ مورد نظر را در دنيا جستجو و پيدا نماييم‌.

Help(مهم‌ است‌ )

با استفاده‌ از اين‌ قسمت‌ مي‌توان‌ هر نوع‌ مطلبي‌ را كه‌ در ويندوز بخواهيم‌ مطالعه‌ نماييم‌و يا هر نوع‌ عيب‌ يابي‌ در ويندوز را به‌ راحتي‌ مطالعه‌ نماييم‌ .

براي‌ استفاده‌ از اين‌ گزينه‌ بايد

روي‌ Help رفته‌ كليك‌ نماييم‌ .

سه‌ گزينه‌ يا سه‌ (تب‌) داريم‌ بنامهاي‌ Search و index  وContents:

اگر مشكلي‌ داشتيم‌ مي‌رويم‌  روي‌ Contents

Contents (به‌ معناي‌ محتويات‌ است‌)  اگر موضوعي‌ راكه‌ مي‌خواهيم‌ مطالعه‌ نماييم‌موضوعي‌ مشخص‌ باشد درقسمت‌ Contents بر روي‌ كتابچه‌ مربوطه‌ رفته‌ و مطلب‌مربوطه‌ رفته‌ و مطلب‌ مربوطه‌ را به‌ راحتي‌ مطالعه‌ مي‌كنيم‌

index

از اين‌ تب‌ در مواردي‌ استفاده‌ مي‌كنيم‌ كه‌ موضوع‌ مورد مطالعه‌ را نمي‌دانيم‌ در چه‌كتابي‌ قرار دارد.

Search

از اين‌ قسمت‌ تعداد كلمات‌ بكار برده‌ شده‌ در مورد موضوع‌ مربوطه‌ را مي‌توان‌ متوجه‌شد.

RUN

از اين‌ قسمت‌ براي‌ اجراي‌ سريع‌ بعضي‌ از برنامه‌ها استفاده‌ مي‌نماييم‌ .

Log Off براي‌ خروج‌ از شبكه‌ و ورود به‌ شبكه‌ محلي‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد.

 

نحوه‌ ايجاد پوشه‌ :

پوشه‌ محل‌ نگاهداري‌ فايل‌ و زير شاخه‌ها را گويند كه‌ نحوه‌ تشكيل‌ پوشه‌ براساس‌فرمول‌ زير است‌:

تاييد        Folder             New                R C     رايت‌ كليك‌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه‌ پنجم‌ آزمايشگاه‌ 20/2/81

نحوه‌ ايجاد پوشه‌ :

ابتدا در روي‌ Desk top جايي‌ كه‌ خالي‌ است‌ رايت‌ كليك‌ كرده‌،  قسمت‌ NEW راانتخاب‌ نموده‌ و روي‌ پوشه‌ يا Folder كليك‌ مي‌كنيم‌ پوشه‌ جديد ساخته‌ مي‌شود.

حال‌ اگر خواستيم‌ پوشه‌ با باز كنيم‌ بايد روي‌ پوشه‌ ِف‌ت‌ه‌ و كليك‌ كنيم‌ .

اگر خواستيم‌ نام‌ پوشه‌ را عوض‌ كنيم‌. روي‌ پوشه‌ رفته‌ و دكمه‌ F2 را مي‌زنيم‌ ونام‌ جديدرا تايپ‌ مي‌كنيم‌ .

نحوه‌ حذف‌ يك‌ پوشه‌ و بازيابي‌ اطلاعات‌ :

1- روي‌ پوشه‌ مربوطه‌ رايت‌ كليك‌ نموده‌ و گزينه‌ Delate را انتخاب‌ مي‌كنيم‌ پوشه‌ پاك‌مي‌شود.

2- پوشه‌ مربوطه‌ را انتخاب‌ كرده‌ و  كليد Delate را مي‌زنيم‌ .

3- با drag and drope پوشه‌ را كشيده‌ و روي‌ سطل‌ آشغال‌ يا Ricecel been مي‌گذاريم‌.پوشه‌ پاك‌ مي‌شود.

اگر خواستيم‌ كه‌ زمان‌ پاك‌ كردن‌ پوشه‌ يا پرونده‌اي‌، كامپيوتر از شما سئوال‌ نكند كه‌ آيامطمئن‌ هستيد كه‌ مي‌خواهيد پاك‌ كنيد يا خير.

روي‌ پوشه‌ رفته‌ رايت‌ كليك‌ مي‌كنيم‌. Propertes   را انتخاب‌ نموده‌ و از منوي‌ ظاهرشده‌ پايسين‌ترين‌ ياداداشت‌ TeX را از حالت‌ فعال‌ خارج‌ مي‌كنيم‌ .

 

نحوه‌ خالي‌ كردن‌ و بازيابي‌ اطلاعات‌ از Ricecel been

براي‌ خالي‌ كردن‌، روي‌ سطل‌ آشغال‌ رفته‌ و رايت‌ كليك‌ مي‌كنيم‌ و گزينه‌ Emty راانتخاب‌ و تاييد مي‌كنيم‌. و براي‌ بازيابي‌ روي‌ پوشه‌ مربوطه‌ در سطل‌ اشغال‌ رفته‌ و باdrag and drope پوشه‌ را به‌ Desk top منتقل‌ مي‌كنيم‌ .

 

 

 

تمرين‌ :

سه‌ پوشه‌ به‌ نامهاي‌ بابك‌ – امير و مشهد درست‌ كنيد.

پوشه‌ امير رابه‌ به‌ بابك‌ تغيير نام‌ دهيد.

پيام‌ مربوطه‌ را يادداشت‌ نماييد.

پوشه‌ امير رابه‌ علي‌ تغيير نام‌ دهيد.

پوشه‌ مشهد و بابك‌ به‌ به‌ داخل‌ سطل‌ آشغال‌ بريزيد.

پوشه‌ بابك‌ را بازيابي‌ كنيد.

 

نحوه‌ ايجاد ميانبر يا شورت‌ كات‌ :

براي‌ دسترسي‌ سريع‌ به‌ برنامه‌هاي‌ ويندوز نياز به‌ ايجاد شورت‌ كات‌ داريم‌

براي‌ يك‌ پوشه‌ به‌ روش‌ زير شورت‌ كات‌ ايجاد مي‌كنيم‌ .

يادآوري‌ :اينكه‌ هر تغييراتي‌ كه‌ در پوشه‌ اصلي‌ رخ‌ مي‌دهد در شورت‌ كات‌ نيز اعمال‌مي‌شود.

روي‌ پوشه‌ مربوطه‌ رايت‌ كليك‌ كرده‌ ،گزينه‌Create shortcuts  را انتخاب‌ كرده‌ .بدين‌ترتيب‌ از پوشه‌ اصلي‌ يابرنامه‌ اصلي‌ يك‌ شورت‌ كات‌ روي‌ Desk top ايجاد مي‌شود.

 

تغيير تصويرشورت‌ كات‌ ايجاد شده‌ :

روي‌ پوشه‌ شورت‌ كات‌ رايت‌ كليك‌ كرده‌ گزينه‌  Propertes   را انتخاب‌ مي‌كني‌. از منوي‌ظاهر شده‌ پايين‌ترين‌ منوChange icon را انتخاب‌ و بعد از انتخاب‌ تصوير مورد دلخواه‌كليد OK را مي‌زنيم‌.

تمرين‌ :

پوشه‌اي‌ بنام‌ آسيا درست‌ كردن‌ و نام‌ آنرا به‌ پرينت‌ تغيير دهيد و تصوير پرينت‌ را روي‌شورت‌ كات‌ مربوطه‌ بياوريد.

 

 

استفاده‌ از برنامه‌هاي‌ جانبي‌ Accessoris

Commoucationارتباطات‌

 

Enttument تفريحات‌ و سرگرمي‌

Systerntoolsابزارهاي‌ سيستمي‌

 

Game بازيها

 

Caloctorماشين‌ حساب‌

 

imaigin كار با تصاوير

 

note pad درفترچه‌ يادداشت‌

 

Pation نقاشي‌

 

Word padدفرتچه‌ يادداشت‌

 

طريقه‌ پيدا كردن‌ سكتورهاي‌ بد در درايوها

روي‌ اكسسوري‌ رفته‌ با اتنخاب‌ سيستم‌ تولز و انتخاب‌ اسكن‌ ديسك‌، درايو مربوطه‌ راانتخاب‌ نموده‌ و اسكن‌ مي‌كنيم‌. درايوهاي‌ پنهان‌ در كامپيوتر نيز در همين‌ مرحله‌مشخص‌ مي‌شود كه‌ بايد تمرين‌ شود.

 

 

Scan Diskزماني‌ كه‌ برنامه‌اي‌ در اجرا دچار مشكل‌ بود از اين‌ گزينه‌ استفاده‌ مي‌كنيم‌ .

اسكن‌، فقط‌ خانه‌هاي‌ خراب‌ و محل‌هاي‌ خراب‌ درايوها رامشخص‌ نموده‌ تا اطلاعاتي‌برر روي‌ آنها ضبط‌ نشود.

براي‌ اعلام‌ تعداد پوشه‌هاي‌ يك‌ فايل‌ (پوشه‌هاي‌ آشكار و پنهان‌ چه‌ كاري‌ بايد انجام‌شود؟

گزينه‌ Scan Diskرا انتخاب‌ كرده‌ بعد از انتخاب‌ درايو(C D E ….)  و انجام‌ اسكن‌اطلاعاتي‌ بر روي‌ صفحه‌ ظاهر مي‌شود كه‌ فايل‌هاي‌ پنهان‌ و آ شكار آن‌ درايو را به‌ مانشان‌ مي‌دهد.

اگر در كامپيوتر فايل‌ Scan Disk را نداشته‌ايم‌ مي‌توانيم‌ از قسمت‌ RUN اين‌ گزينه‌ را(ScanDisk) را تايپ‌ مي‌كنيم‌. و برنامه‌ اجرا مي‌شود.

لازم‌ است‌ هر يك‌ هفته‌ يا دو هفته‌ يكبار Scan Disk و Deffrag را بايد در كامپيوتر انجام‌دهيم‌ تا هم‌ اطلاعات‌ منظم‌ ومرتب‌ باشند وهم‌ فضاي‌ كمتري‌ را اشغال‌ كرده‌ باشند.

 

ايجاد فايل‌ در ويندوز:

به‌ سه‌ طريق‌ مي‌توانيم‌ در ويندوز ايجاد فايل‌ نوشتاري‌ كنيم‌ .

Not Pad -1  فقط‌ با يك‌ نوع‌ خط‌ و يك‌ اندازه‌ (كمترين‌ فضاي‌ را اشغال‌ مي‌كند)

Word Pad-2( مجاز هستيم‌ خطوط‌ مختلف‌ با اندازه‌هاي‌ مختلف‌ را داشته‌ باشيم‌ )

Microsaft Word-3(انواع‌ كارهاي‌ تايپي‌ وسايه‌ دار و طراحي‌هاي‌ پيچيده‌ را مي‌توان‌ بااين‌ نرم‌افزار انجام‌ داد.

Q33Y  را با خط‌ ديگري‌ مي‌توان‌ به‌ صورت‌ ديگري‌ مشاهده‌ كرد.

 

جلوگيري‌ از آسيب‌ ديدن‌ مونيتور:

براي‌ جلوگيري‌ از آسيب‌ ديدن‌ مونيتور از اين‌ گزينه‌ استفاده‌ مي‌كنيم‌ براساس‌ فرمول‌ زيرو تنظيمات‌ دلخواه‌ Desk top—–Rclic—–Propertis—–Screen Saver

 

پوشه‌: محل‌ نگهداري‌ مجموعه‌اي‌ از اطلاعات‌ گوناگون‌ را مي‌گويند.

فايل‌: محل‌ نوشتن‌ مطالب‌ و يادداشت‌ها( برگه‌) را گويند.

 

مديريت‌ برنامه‌ ريزي‌ وطراحي‌

 

برنامه‌اي‌ را طراحي‌ كنيد كه‌ راس‌ ساعت‌ 20/16 دقيقه‌ متن‌ زير ظاهر را كند.

HELLO MY FREIND

براي‌ اينكه‌ بتوانيم‌ در كامپيوتر به‌ نحو احسن‌ و يا به‌ عنوان‌ يك‌ شئي‌ استفاده‌ كنيم‌ نياز به‌مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ داريم‌. به‌ دو طريق‌ مي‌توان‌ از اين‌ برنامه‌ مديريت‌ استفاده‌ نماييم‌1- از طريق‌ برنامه‌هاي‌ كابر ويندوز APPLICATION WINDOS

2- برنامه‌ هايي‌ كه‌ خودمان‌ در اختيار كامپيوتر قرار مي‌دهيم‌ (برنامه‌هاي‌ نوشتاري‌ )

براي‌ اين‌ منظور به‌ روش‌ زيري‌ عمل‌ مي‌كنيم‌ .

1- داخل‌ MY COMPIUTER رفته‌ و گزينه‌ Scheduled Test را انتخاب‌ مي‌كنيم‌

2- منويي‌ ظاهرمي‌ شود .

3- از منو ظاهر شده‌ گزينه‌ Add Scheduled  را انتخاب‌ مي‌كنيم‌ .

4-شكل‌ خود نويس‌  و ساعت‌ ظاهر مي‌شود.

5- گزينه‌ Nextرا انتخاب‌ مي‌كنيم‌

اگر خواستيم‌ از برنامه‌هاي‌ خود ويندوز استفاده‌ كنيم‌ از APPLICATION استفاده‌مي‌كنيم‌ .

6- چون‌ مي‌خواهيم‌ خودمان‌ يك‌ برنامه‌ طراحي‌ كنيم‌ گزينه‌ Brows را انتخاب‌ مي‌كنيم‌ .

7- منويي‌ ظاهر مي‌شود كه‌ بايد انتخاب‌ كنيم‌ ((selct Programe Show

8- گزينه‌ Next TEX Doucoment را انتخاب‌ مي‌كنيم‌ .

در اين‌ قسمت‌ مي‌توان‌ برنامه‌ را بصورت‌ Dialy روزانه‌ Weakly هفته‌اي‌Mounthlyماهانه‌ و يا انجام‌ برنامه‌ در راس‌ ساعتي‌ ON time only را انتخاب‌ كنيم‌ .

9- بعد از انتخاب‌ سر ساعت‌ كامپيوتر زماني‌ كه‌ روش‌ مي‌شود يا زماني‌ كه‌ وارد شبكه‌مي‌شيود بعداز Dialy منويي‌ ظاهر مي‌شود بنام‌ Scheduled Taske Wizar كه‌ با نتخاب‌

Start time برنامه‌ طراحي‌ شده‌ اجرا مي‌شود.

 

سئوالات‌ مهمي‌ كه‌ در جلسه‌ آزمون‌ خواسته‌ مي‌شود شامل‌ :

1- در درايو D پوشه‌اي‌ بنام‌ IRAN ايجاد كنيد.

2- سپس‌ داخل‌ اين‌ پوشه‌ يك‌ فايل‌ به‌ نام‌……Name ايجاد نماييد.

3- داخل‌ يان‌ فايل‌ مشخصات‌ زير يا تايپ‌ نماييد.

IN THE NAME OF GOD

رنگ‌ خط‌ آبي‌ باشد اندازه‌ آن‌ 32 و نوع‌ خط‌ زرنگار باشد.

HELLO MY DEAR

رنگ‌ خط‌ قرمز باشد اندازه‌ آن‌ 36 و نوع‌ خط‌ آن‌ سينا باشد.

HOW ARE YOU

رنگ‌ خط‌ سبز باشد اندازه‌ ان‌ 30 و نوع‌ خط‌ آن‌ تيتر باشد.

 

4- آشنايي‌ با كامپيوتر و ويندوز 98

 

5- ايجاد پوشه‌ و انتقال‌ آن‌ – پاك‌ كردن‌ و شورك‌ كات‌ كردن‌ پوشه‌ .

 

6-كپي‌ كردن‌ پوشه‌ در هر مكاني‌ كه‌ خواستيم‌

 

7- ايجاد فايل‌ در هر درايوي‌ كه‌ خواسته‌ شد.

 

8- كپي‌ كردن‌ از پوشه‌ از مكاني‌ در مكاني‌ ديگر.( انتخاب‌ پوشه‌ – رايت‌ كليك‌ – انتخاب‌ گزينه‌كپي‌ – به‌ مقصد رفتن‌ – رايت‌ كليك‌ كردن‌ – و Pasteكردن‌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *