دانلود پاورپوینت طرح راهبردي – ساختاري توسعه و عمران شهر تهران (طرح جامع تهران – 1385) چکيده نتايج و دستاوردهاي طرح

دانلود پاورپوینت طرح راهبردي – ساختاري توسعه و عمران شهر تهران (طرح جامع تهران – 1385) چکيده نتايج و دستاوردهاي طرح

فهرست مطالب

1- رويکرد و شيوه تهيه طرح جامع تهران

2- برنامه راهبردي توسعه شهر تهران

1-2 : طرح مسئله

2-2 : چشم انداز توسعه

3-2 : اهداف توسعه

4-2 : راهبردهاي توسعه

3- برنامه ساختاري توسعه شهر تهران

1-3 : گسترش شهر تهران و ساختار طرح هاي پيشين

2-3: تشخيص و تحليل وضعيت ساختاري شهر تهران

3-3: ايده توسعه، سازمان فضايي و ارکان سازمان فضايي شهر تهران

4-3: پهنه بندي استفاده از اراضي

5-3: ساماندهي عمران و توسعه شهري

4- برنامه عملياتي توسعه شهر تهران

1-4 : برنامه ها، طرح ها و مطالعات موضوعي توسعه شهري تهران

2-4 : برنامه ها و طرح هاي موضعي فرامنطقه اي، شهري و فراشهري توسعه شهري تهران

3-4 : طرح ها و پروژه هاي موضعي توسعه شهري تهران در مقياس مناطق، نواحي و محلات شهر تهران

5- ضوابط و مقررات پهنه بندي استفاده از اراضي

1-5 : تراکم ساختماني مجاز

2-5 : شبکه معابر و دسترسي

3-5: سطح باز، سطح اشغال بنا و مکان استقرار آن در قطعه (توده گذاري)

 4-5: تفکيک و تجميع قطعات (پلاک ها)

5-5: بلندمرتبه سازي (12 طبقه و بيشتر)

6-5: پارکينگ

7-5:حفاظت از ميراث تاريخي شهر

6- شرايط تحقق پذيري طرح

1-6 : سياست هاي اقتصادي و مديريت شهري

2-6: نظام حقوقي و اصلاحات ساختاري (مرتبط با دولت و مجلس)

3-6 : شروط تحقق (مرتبط با قوه قضائيه)

4-6 : الزامات اجرائي

5-6 : ساير الزامات و شروط تحقق طرح جامع (مصوب شوراي اسلامي شهر تهران و در حيطه اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران)

7- ساز و کارهاي اجراي طرح

فرمت فایل: Powerpoint (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 250
حجم: 78 مگابایت
85,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.