دانلود کتاب تجزیه QTL در برنج (مبانی ژنتیکی و مولکولی کیفیت دانه)

کتاب تجزیه QTL در برنج (مبانی ژنتیکی و مولکولی کیفیت دانه) نوشته ليلا بذركار خطيباني، براتعلي فاخري، مريم حسيني چالشتري و نفيسه مهدي نژاد را به صورت PDF

این کتاب ویژه طرح بسیج همگام با کشاورز توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی پژوهشکده خودکفایی و امنیت غذایی به صورت رایگان منتشر شده‌است.

اصلاح نبات مديريت تنوع ژنتيكي است. تعداد زيادي از صفات اقتصادي در محصول استراتژيك برنج ذاتا كمي بوده و از طريق تنوع پيوسته‌اي كه ناشي از كنترل آنها توسط تعداد زياد ژن مي‌باشد، مشخص مي‌گردند. پيشرفت در زيست‌شناسي مولكولي كمك نموده تا اين صفات با جزئيات دقيق‌تر مورد بررسي قرار گيرند، اما هنوز هم مكان دقيق و تعداد ژن‌هاي كنترل‌كننده اين صفات به طور كامل شناخته شده نيست. مکانیابی QTL تلفيقي از نقشه‌يابي لينكاژي (پيوستگي) و روش‌هاي كلاسيك آماري و ژنتيك كمي است.

فهرست مطالب کتاب تجزیه QTL در برنج :

بخش اول: کلیات

 • برنج و نشانگرهاي مولكولي
 • انواع نشانگرهاي ژنتيكي
 • نشانگرهاي DNA
 • ريزماهواره‌ها (Microsatellite) یا توالی‌های تکراری ساده (SSR)
 • واكنش زنجيرهاي پليمراز
 • انتخاب به كمك نشانگر
 • نقشه‌هاي پيوستگي ژنتيكي
 • مفهوم فاصله ژنتيكي
 • آزمون‌هاي پيوستگي و برآورد نسبت‌هاي نوتركيبي
 • آزمون پيوستگي دو مكان ژني با استفاده از X2
 • روش حداكثر درست‌نمايي و ضريب LOD
 • اصول تجزيه QTL
 • نقشه‌يابي سنتي QTL
 • اهداف مكانيابي QTL
 • موارد مورد نياز جهت مكانيابي QTL
 • جمعيت مناسب براي نقشه‌يابي
 • انواع جمعيت‌هاي نقشه‌يابي
 • روش‌هاي مكانيابي QTL ها
 • مكانيابي QTL ها به روش تجزيه تك نشانگري
 • ردیابی QTL ها به روش تجزيه واريانس
 • مکانیابی QTL ها به روش مكانيابي فاصله‌اي
 • مكانيابي فاصله‌اي ساده
 • مكانيابي فاصله‌اي مركب
 • مكانيابي فاصله‌اي چندگانه (MIM)
 • مکانیابی QTL ها به روش MCMC با استفاده از مدل Bayesian
 • عوامل مؤثر در مكانيابي QTL ها
 • تفسير نتايج مكانيابي QTL
 • تعيين ژنوتيپ انتخابي
 • ارزيابي صحيح فنوتيپي جمعيت نقشه‌يابي
 • تهيه يك نقشه پيوستگي اشباع مبتني بر نشانگرهاي مولكولي

بخش دوم: تجزیه QTL خصوصیات کیفی دانه برنج

 • مکانیابی QTL ها در برنج
 • QTL های مرتبط با بهبود كيفيت دانه برنج
 • جنبه‌هاي مختلف كيفيت دانه برنج
 • ژن‌ها و QTL های مربوط به کیفیت دانه
 • QTL های مربوط به كيفيت ظاهري
 • كيفيت پخت و خوراك
 • كيفيت تغذيه‌اي
 • اصلاح مولكولي در برنج
 • انتخاب به كمك نشانگر در برنج
 • مهندسي ژنتيك (تراريخته)
 • ساير مطالعات
 • نتیجه‌گیری
فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 102
حجم: 1 مگابایت
145,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.