صادرات غيرنفتي كشور

صادرات غيرنفتي كشور 5/10 ميليارد دلار ، واردات 6/39 ميليارد دلار
گمرك اعلام كرد: 21 ميليون و 744 هزار تن انواع كالاي غيرنفتي به ارزش 10 ميليارد و 494 ميليون دلار در سال گذشته به خارج از كشور صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن به لحاظ وزن 9/26 درصد و از حيث ارزش 6/38 درصد افزايش نشان مي‌دهد

به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، 575 ميليون دلار از مجموع صادرات غيرنفتي در سال گذشته از طريق بازارچه‌هاي مرزي و 39 ميليون دلار آن از محل تجارت چمداني بوده است.

متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي 482 دلار و 60 سنت بود كه نسبت به مدت مشابه سال 83، 2/9 درصد افزايش داشت.

بر اساس اين گزارش بخش‌هاي صنعت، پتروشيمي، كشاورزي، صنايع دستي و مواد معدني به ترتيب بيشترين ميزان از صادرات غيرنفتي را طي سال گذشته به خود اختصاص دادند. در برنامه چهارم توسعه رقم صادرات غيرنفتي 8 ميليارد و 544 ميليون دلار پيش‌بيني شده بود كه آمار صادرات طي اين مدت نشان مي‌أهد صادرات غيرنفتي 8/22 درصد بيش از بنرامه بوده است.

بر پايه اين گزارش در بخش صنعت، صادرات انواع كالاهاي صنعتي در سال گذشته به 4 ميليارد و 466 ميليون دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، 2/10 درصد رشد داشت.

وزن اين اقلام صادراتي طي اين مدت 6 ميليون و 957 هزار تن بود كه در مقايسه با سال 83، 2/20 درصد افزايش داشته است.

سهم وزني و ارزشي كالاهاي صنعتي از كل صادرات غيرنفتي در سال گذشته 2/34 و 6/48 درصد بود كه در مقايسه با سال قبل از آن به لحاظ وزن 2/3 درصد كاهش و از حيث ارزش 1/7 درصد رشد نشان مي‌دهد.

متوسط قيمت هر تن كالاي صنعتي صادر شده در سال 84 معادل 641 دلار و 90 سنت بود كه اين رقم در مقايسه با سال پيش از آن 5/41 درصد افزايش داشت.

آهن‌آلات و فولاد با يك ميليارد و 326 ميليون دلار، مصنوعات پلاستيكي و ملامين با 233 ميليون و 800 هزار دلار، آلومينيوم ساخته شده با 203 ميليون و 400 هزار دلار، روغن و گريس با 179 ميليون دلار و مصنوعات مسي با 139 ميليون و 500 هزار دلار 5 قلم عمده كالاي صادراتي در بخش صنعت بوده است.

همچنين در بخش پتروشيمي 6 ميليون و 185 هزار تن محصولات پتروشيمي به ارزش 2 ميليارد و 45 ميليون دلار در سال 84 به خارج از كشور صادر شد كه در مقايسه با سال 83 از لحاظ وزن و ارزش به ترتيب 10 و 24 درصد رشد نشان مي‌دهد.

محصولات پتروشيمي 4/30 درصد از وزن كل صادرات غيرنفتي و 3/22 درصد از ارزش آن را در سال 84 به خود اختصاص داد كه اين ارقام در مقايسه با سال 83، از لحاظ وزن و ارزش به ترتيب 9/5 و 8/3 درصد كاهش داشته است.

متوسط قيمت هر تن محصولات پتروشيمي صادر شده در سال گذشته 430 دلار و 70 سنت بود كه نسبت به سال 83 حدود 8/12 درصد رشد داشت.

ميعانات گازي، نفتاي سبك، بنزن، انواع قير و متانول 5 قلم عمده كالاي صادراتي در بخش پتروشيمي را تشكيل دادند. 544 ميليون و 900 هزار دلار ميعانات، 156 ميليون و 500 هزار دلار نفتاي سبك، 125 ميليون و 800 هزار دلار بنزن، 122 ميليون و 900 هزار دلار انواع قير و 113 ميليون دلار متانول در سال گذشته صادر شد.

اين گزارش حاكي است: در رقم صادرات محصولات كشاورزي در سال گذشته به يك ميليارد و 643 ميليون دلار رسيد كه اين رقم نسبت به سال 83 از افزايش 4/34 درصدي برخوردار بود.

وزن محصولات كشاورزي صادر شده طي اين مدت يك ميليون و 55 هزار تن بوده كه در مقايسه با سال قبل از آن 4/19 درصد رشد داشت.

به گزارش فارس، متوسط قيمت هر تن محصولات كشاورزي صادر شده طي سال 84 با 5/12 درصد رشد نسبت به سال 83 به هزار و 577 دلار و 30 سنت رسيد.

5 قلم عمده كالاي صادراتي در بخش كشاورزي در سال گذشته شامل پسته 823 ميليون و 400 هزار دلار، كشمش 108 ميليون و 400 هزار دلار، زعفران 96 ميليون و 700 هزار دلار، احشام زنده 92 ميليون و 600 هزار دلار و پوست و سالامبور 78 ميليون دلار بود.

اين گزارش حاكي است: صادرات پسته طي سال گذشته در مقايسه با سال قبل از آن 5/54 درصد، كشمش 7/4 درصد، زعفران 2 درصد و احشام زنده 388 درصد افزايش داشته است.

همچنين در بخش صنايع دستي نيز 24 هزار و 900 تن صنايع دستي به ارزش 582 ميليون و 500 هزار دلار در سال 84 به خارج از كشور صادر شد كه در مقايسه با سال 83 از لحاظ وزني 4/3 درصد كاهش و از نظر ارزش 4/6 درصد رشد داشت.

بر اساس اين گزارش سهم وزني و ارزشي صنايع دستي از كل صادرات غيرنفتي 1/0 و 6/3 درصد بود كه نسبت به سال 83 از نظر وزن و ارزش به ترتيب 1/0 و 3/2 درصد كاهش نشان مي‌دهد.

به گزارش فارس، فرش دستباف با 460 ميليون دلار و فيروزه، سنگ‌هاي قيمتي و فلزات گرانبها با 68 ميليون و 500 هزار دلار عمده كالاهاي صادراتي در بخش صنايع دستي را تشكيل دادند.

اين گزارش حاكي است: صادرات فرش دستباف طي دوازده ماهه سال 84 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن 4/2 درصد كاهش و فيروزه، سنگ‌هاي قيمتي و فلزات گرانبها 2/33 درصد افزايش داشته است.

در بخش مواد معدني نيز 444 ميليون و 400 هزار دلار مواد معدني در دوازده ماهه سال گذشته صادر شد كه اين رقم نسبت به سال 83 از افزايش 60 درصدي برخوردار بود.

وزن مواد معدني صادر شده طي اين مدت 6 ميليون و 131 هزار تن بوده كه 94 درصد رشد در مقايسه با سال قبل از آن را نشان مي‌دهد.

سهم وزني و ارزش مواد معدني از كل صادرات در دوازده ماهه سال گذشته 30 و 8/4 درصد بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال 83 از نظر وزن و ارزش 7/9 و 4/0 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

سنگ و كنسانتره موليبدن با 102 ميليون و 800 هزار دلار سه قلم عمده كالاي صادراتي بخش مواد معدني بودند.

بر پايه اين گزارش آمار واردات نيز 35 ميليون و 299 هزار تن انواع كالاي مورد نياز كشور به ارزش 39 ميليارد و 664 ميليون دلار در سال گذشته وارد شد كه در مقايسه با سال 83 از لحاظ وزن و ارزش به ترتيب 2/5 و 2/4 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

قيمت متوسط هر تن كالاي وارداتي در سال گذشته به هزار و 123 دلار و 70 سنت رسيد كه نسبت به سال پيش از آن 9/0 درصد كاهش داشت.

10 قلم عمده كالاي وارداتي در سال گذشته شامل آهن آلات، لوازم صنعتي و برقي، مواد اوليه پلاستيك، مواد شيميايي، كاغذ و مقوا، محصولات دارويي، ماشين‌آلات راهسازي كشاورزي و جرثقيل، محصولات صنايع شيميايي، كود شيميايي و برنج بوده است.

3 ميليارد و 874 ميليون دلار آهن‌آلات، 2 ميليارد و 198 ميليون دلار لوازم صنعتي برقي، يك ميليارد و 370 ميليون دلار مواد اوليه پلاستيك، يك ميليارد و 35 ميليون دلار مواد شيميايي، 663 ميليون دلار كاغذ و مقوا، 586 ميليون دلار محصولات دارويي، 532 ميليون دلار ماشين‌آلات راهسازي، كشاورزي، جرثقيل و اجزاء و قطعات آن، 464 ميليون و 500 هزار دلار كود شيميايي و 317 ميليون و 700 هزار دلار برنج سال 84 وارد كشور شد.

واردات مواد اوليه پلاستيك، كاغذ و مقوا، محصولات دارويي، محصولات صنايع شيميايي طي دوازده ماهه سال گذشته در مقايسه با سال قبل از آن به ترتيب 7/7، 4/16، 4/10 و 3/23 درصد افزايش داشته است.

در همين مدت واردات آهن آلات 4/9 درصد، لوازم صنعتي و برقي 7/22 درصد، مواد شيميايي 7/5 درصد، ماشين‌آلات راهسازي، كشاورزي، جرثقيل و اجزاء و قطعات آن 41 درصد و كود شيميايي 10 درصد كاهش نشان مي‌دهد.

 سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوازده + دوازده =