جهت بازشو درب ها

بازشو

سطحی از نما و یا دیوارهای ساختمان که با مصالح و عناصری ساخته شده که ضمن نورگذر بودن
تمام یا بخشهایی از آن، امکان باز و بسته شدن را براي تامین تهویه لازم دارد.


جهت بازشو رو به بیرون

درب فضاهای زیر رو به بیرون طراحی می شود:

  • انبارها
  • تاسیسات
  • فضاهای پر خطر(فضاهایی که وسایل الکتریکی یا مواد شیمیایی یا غیره وجود داشته باشد.)
  • درب لابی آسانسور و پله در صورتی که به طبقه متصل به معبر عمومی وصل باشد.
  • فضاهای درمانی و آموزشی
  • فضاهای مرتبط با کودکان و سالمندان مانند سرویس ها -اتاق ها و غیره
  • تمام فضاهای مرتبط با معلولین

اندازه هاي مدولار دهانۀ “در” فضاهای واحد مسکونی

اندازه هاي مدولار دهانۀ در فضاهای واحد مسکونی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.