بازی های بومی محلی استان کردستان


بازی های بومی محلی استان کردستان

1) اسم بازی .ده سره فراندن{دسمال قاپیدن}

اندازه زمین: مهم نیست

تعداد بازیکن.دوتیم 6نفره

وسایل لازم.دسمال به اندازه بازیکن

هدف بازی.سرعت.استقامت عضلانی اوقات فراغت

استان.کردستان

 

شروع بازی:این بازی به وسیله دوگروه انجام می شود وبرای اجرا ابتدادایره ای به نسبت تعدادشرکت کنندگان رسم می کنند وباانداختن سکه گروهی در داخل وگروهی در بیرون قرار می گیرند گروهی که داخل دایره هستند هرکدام دسمالی به سر می بندند وبه حالت چمباته می نشینند ودو دست خودراروی زمین می گذارند گروهی که خارج دایره قرار دارند به دور انها می چرخند  وسعی می کنند دسمال یکی از افراد داخل دایره را بربایند وقتی که یکی از دسمالها ربوده شدفرد رباینده  ویاران وی بطرف نقطه ای که قبلا تعیین شده و(شار) نامیده می شود می دوند وافراد داخل دایره دایره نیز وی را دنبال کرده تاقبل از رسیدن  وی به شار دسمال را از وی بگیرند یاران رباینده نیز باایجاد مانع در سر راه تیم مقابل  ویا گرفتن دسمال از هم تیمی خود سعی در رساندن دسمال به شار می کننداگردربین راه رباینده دسمال بایکی ازیاران وی که دسمال رادردست دارند توسط گروه داخل دایره دستگیر شود گروه خارج دایره وارد دایره می شوند   …..

 

 

2) اسم بازی.هه لوکین{چوب وگوی}

اندازه زمین.60.40

تعدادبازیکن .هرتیم 6نفر

وسایل لازم.2چوب.60و15.سانتیمتر

هدف بازی.بالابردن قدرت واستقامت عضلانی

استان.کردستان

شروع بازی.این بازی بادوچوب که یکی 60س.ودیگری 15س.طول داردانجام می شود بازیکنان به دوتیم تقسیم می شوند ویکی از تیمهابعنوان تیم شروع کننده انتخاب می شود سپس تیم شروع کننده چوب کوتاه راکه هه لوک نام داردو15س طول دارد راروی زمین  قرارمی دهد ویکی از بازیکنها باچوب دستی که در اختیار داردضربه اهسته ای به یکی از دو انتهای چوب هه لوک زده تاچوب از زمین بلند شود ان گاه با چوب دستی ضربه محکم دیگری به چوب هه لوک زده وان را از قسمت میانی زمین دور می کند بازیکنان تیم حریف که درمسیر حرکت هه لوک قرار گرفته اند سعی می کنند که بادست ان را بگیرند  ومانع از حرکت ان شوند اگر بازیکنان موفق به انجام این کارشوندجای دو تیم عوض می شود وبازی از نو شروع می شود درغیر این صورت پس از افتادن هه لوک ان را برداشته و ان را به طرف محلی که درمیان زمین تعیین شده وچوب بلندی به طول 60س. درانجاقراردارد پرتاب می کنند اگرهه لوک به چوب دستی برخورد کند فاصله ان با چوب دستی بیش از طول چوب هه لوک باشد تیم شروع کننده فاصله میان دو چوب را باچوب دستی بلند اندازه گرفته ومی شماردبه همان تعدادشمارش چوب هه لوک امتیاز بدست می اورد وبعدبازی به همان روشی که قبلا جریان داشت ادامه می یابد….

 

 

3) اسم بازی : (مل کیشان) گردن کشان

تعداد بازیکن: 2نفر

ابعاد زمین : اندازه خاصی ندارد

وسائل بازی : یک عدد شال بطول سه متر

هدف بازی : تقویت عضلات گردن . ذوزنقه .بالا بردن استقامت.

استان بازی :کردستان

 

شروع بازی : دو نفر بازی کن روبروی هم می نشینند بطوری که کف پاها به هم چسبیده شود و زانو ها نباید خم شود وداور شال را به دور گردن بازیکنان می اندازد بطوری که دو انتهای ان را به هم گره می زند با صدای سوت بازی اغاز می شود هر کدام از بازیکنان که بتواند بازیکن حریف را از زمین بلند کند بطوری که نباید زانوها وگردن به جلو خم شوند  وسعی کنند که گردن را به طرف عقب بکشند تا حریف از زمین بلند شوند برنده می شود

 

 

 

4)نام بازی:بربرکانه{کبدی}

تعدادبازیکنان : 8نفر

زمین بازی :6*6

وسائل بازی : ____

هدف بازی :تقویت عضلات دست وبالا بردن دقت و تمرکز

استان بازی:کردستان

 

شروع بازی : افراد به دو گروه 4نفری تقسیم می شوند ودر دو طرف

خط وسط زمین قرار می گیرند با سوت داور بازیکنان سعی در کشیدن

بازیکنان طرف مقابل به سمت خود می شوند وهر کدام از بازیکنان که

بتوانند بازیکن  حریف را به طرف زمین خود بکشند یک امتیازبدست

می اورند وبازیکن حریف ازبازی بیرون می رود در ضمن بازیکنان

برای کشیدن حریف می توانند دست و پا و لباس حریف را بکشند هرتیم که بتوانند بازیکن بیشتری رابطرف خود بکشند برنده می شوند


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − 19 =