دانلود راهنمای پادسیل سازی

دانلود راهنمای پادسیل سازی (نشریه شماره ۶۸۱)

راهنمای پادسیل سازی که ضابطه شماره ۶۸۱ سازمان برنامه و بودجه می باشد

فهرست مطالب راهنمای پادسیل سازی :

فصل اول: کلیات

 • تعریف پادسیل سازی
 • سوابق و اقدامات پادسیل سازی در ایران
 • نیازها و ضرورت های پادسیل سازی
 • محدودیت های راهنما

فصل دوم: مفاهیم و روش های کلی اقدامات مرتبط با سیل

 • کلیات
 • روش های مدیریت سیلاب
 • برنامه ریزی قبل از وقوع سیلاب
 • مدیریت بحران در هنگام و بعد از وقوع سیلاب
 • ارتباط پادسیل سازی با سایر روش ها

فصل سوم: روش ها و اقدامات پادسیل سازی

 • کلیات
 • روش های پادسیل سازی
 • مرتفع سازی ساختمان ها و ابنیه ها
 • احداث خاکریز
 • مرتفع سازی به وسیله احداث شمع ها، پایه ها و دیواره های صلب
 • احداث دیواره های پیرامونی
 • آب گذری طبقه هم کف ساختمان ها
 • روش پادسیل سازی مرطوب
 • روش پادسیل سازی خشک
 • سایر روش ها
 • خانه شناور
 • سپرهای آب بندی
 • سیل بند متحرک
 • درب آب بند
 • تغییر مکان و انتقال ساختمان
 • انواع اقدامات پادسیل سازی
 • پادسیل سازی ساختمان ها
 • پادسیل سازی ساختمان های ساحلی
 • پادسیل سازی تاسیسات زیربنایی
 • اقدامات اضطراری (موقت) پادسیل
 • احداث موانع موقت
 • جابجایی اموال در معرض خسارت پس از هشدار
 • پادسیل سازی اراضی کشاورزی

فصل چهارم: مطالعات طرح های پادسیل سازی

 • کلیات
 • روش و مراحل انجام مطالعات پادسیل سازی
 • مطالعات قوانین و مقررات
 • مطالعات هیدرولوژیک و هیدرولیک (ارزیابی خطرات)
 • مطالعات سایت مورد نظر
 • مطالعات کاربری، بهره برداری و اقتصادی
 • مشخصات ساختمان
 • تحلیل مشکلات ناشی از سیلاب
 • پیشنهاد گزینه های مختلف پادسیل سازی
 • معیارها و ضوابط انتخاب روش مناسب پادسیل سازی
 • نحوه ارائه نتایج مطالعات و دستورالعمل های لازم
 • نحوه ارائه نتایج مطالعات
 • تهیه دستورالعمل های لازم

فصل پنجم: روش های پیاده سازی طرح های پادسیل سازی

 • کلیات
 • روش های متداول اجرای پادسیل سازی در مناطق مختلف
 • مرتفع سازی ساختمان ها
 • تغییر مکان سازه
 • اجرای پادسیل سازی خشک
 • اجرای پادسیل سازی مرطوب
 • اجرای سیل بندها و دیواره ها
 • تامین منابع مالی
 • سازماندهی، مشارکت و ترویج اقدامات پادسیل سازی

فصل ششم: ارزیابی روش های پادسیل سازی

 • کلیات
 • ارزیابی اقتصادی
 • ارزیابی اثرات و نیروهای ناشی از سیلاب
 • ارزیابی اثرات سیلاب بر سازه ها
 • ارزیابی انواع نیروها در سازه های پادسیل سازی شده
 • ارزیابی عملکرد روش های پادسیل سازی
 • مقاومت و پایداری
 • آب شستگی و انباشت واریزه ها
 • نفوذپذیری و زهکشی سیلاب
 • سامانه های الکتریکی
 • سامانه های تهویه، گرمایش و سرمایش
 • سامانه های لوله کشی
 • عملیات پادسیل سازی
 • جمع بندی فصل
فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 153
حجم: 5.19 مگابایت
55,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.