پرسشنامه عوامل موثر بر امنیت پایدار در مناطق مرزی

به استحضار می‌رساند که اين پرسشنامه به منظور شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر امنیت پایدار در مناطق مرزی مورد مطالعه شهرستان سردشت تدوین شده است.  عواملی که در جدول زیر بدانها اشاره شده است، از میان پژوهشهای متعددی استخراج شده اند خواهشمند است طبق نظر خويش اهمیت هر یک از عوامل زير را نسبت به عامل دیگر با علامت زدن يكي از اعداد 1- 5 (که عدد 1 کمترین اهمیت و عدد 5 بیشتر اهمیت) مشخص فرمایید. اين پرسشنامه به تعداد محدود و صرفاً بين صاحبنظران و خبرگان توزيع گرديده است ، بديهي است  نظر جنابعالی در دستيابي به اهداف تحقيق بسيار موثر مي باشد. لذا از اختصاص وقت با ارزشتان براي تكميل آن كمال تشكر وامتنان را دارم.

 

  مولفه­ها متغییرها 1 2 3 4 5
مولفه های موثر بر امنیت پایدار در شهرستان سردشت عملکرد نیروی انتظامی جدیدت نیروی انتظامی          
دقت در ماموریت          
توانایی در مقابله با جرایم          
داشتن نیروی ماهر و متخصص          
عملکرد رسانه­ها توانایی رسانه­های محلی در همگرایی          
گرایش به فرهنگ بومی و محلی          
گرایش مردم به رسانه های محلی          
عوامل اقتصادی وجود بازارچه های مرزی          
اهمیت دادن توسعه و فقرزدایی          
تهیه و اجرای طرح توسعه منطقه‌ای با استفاده از ظرفیت موجود          
عدم تزلزل در برابر شوک‌های خارجی          
جهاد اقتصادی (تلاش مضاعف)          
توجه و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و اجرای اصل          
اجتماعی -فرهنگی مشارکت مردم در تامین امنیت          
تقویت همبستگی‌ها یا پیوندهای درونی (قومی، مذهبی)          
افزایش نهادهای مردمی          
جوانی جمعیت          
افزایش سطح تحصیلات          
خودباوری و خوداتکایی.          
تقویت هویت ملی از طریق خرده فرهنگ ها          
عملکرد نهادها تاکید بر قوانین نظارتی و برخورد قاطعانه          
حمایت از شهروندان در جهت خود اشتغالی          
اگاهی مسئولان به چگونگی تأمین امنیت پایدار          
عوامل سیاسی توجه دولت یه مسئله امنیت در مناطق مرزی          
افزایش ظرفیت­های نظامی-امنیتی ایران و عراق          
کنترل دقیق مرز          
 به مشارکت طلبیدن  مردم در امور سیاسی          

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.