بررسی و شناخت رایگان گزارش محلّه در شهر قزوین – بخش چهارم(پایانی)


بررسی و شناخت رایگان گزارش محلّه در شهر قزوین – بخش چهارم

تحلیل پرسشنامه محله مورد مطالعه

  • موقعیت استقرار محله

محله مورد مطالعه در منطقه2 و ناحیه 11 شهر قزوین واقع شده است که از چهار طرف به خیابان های فلسطین، فلسطین شرقی، عدل و عمران محدود می گردد.این محله دارای جمعیتی بالغ بر 5112 نفر و مساحتی در حدود 11577709886 متر مربع را داراست.

پرسشنامه تهیه شده توسط 50 نفر از ساکنین محله به عنوان نمونه تکمیل گردیده که نتایج آن به شرح زیر می باشد:

پرسشنامه ارزيابى ديدگاه شهروندان در مورد مشکلات و تنگناهای شهرى

 

جنسیت: مرد زن وضعیت تاهل: مجرد متاهل سایر

سن: 15-20 20-25 25-30 30-40 40 به بالا

تحصیلات: بیسواد زیردیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکترا

منطقه: محله:

1.چند خانوار در منزل شما سکونت دارند؟

یک دو سه سه به بالا

2.تعداد اعضای خانوار شما چند نفر است؟

دو سه چهار چهار به بالا

3.شغل شما چیست؟

آزاد کارمند کارگر خانه دار

5.میزان استفاده شما از امکانات فرهنگی و مذهبی محله خود چفدر است؟

کم متوسط زیاد خیلی زیاد

6.میزان امنیت محله شما در شب چقدر است؟

کم متوسط زیاد خیلی زیاد

7.آیا در محله شما محلی برای بازی کودکان در نظر گرفته شده است؟

بله خیر

8.تعامل هم محله ای ها و همسایه ها با هم چگونه است؟

کم متوسط زیاد خیلی زیاد

9.نوع مالکیت منزل شما چیست؟

رهن اجاره مالک سایر

10.میزان درآمد ماهیانه شما چقدر است؟

زیر 500.000 تومان 500-700 هزار تومان 700-1000000 یک میلیون به بالا

11.مایحتاج روزانه شما از کجا تامین می گردد؟

محله بازار سایر

12.آیا از تسهیلات بانکی استفاده می کنید؟ بله خیر

13.آیا در محله شما جمع آوری منظم زباله و پسماندهای جامد صورت میگیرد؟

کم متوسط زیاد خیلی زیاد

14.آیا در محله شما از فضای سبز، درختان، بوستان ها و فضای سبز بلوار ها نگهداری می شود؟

کم متوسط زیاد خیلی زیاد

15.آیا در محله خود از آرامش روانی برخوردار هستید؟

کم متوسط زیاد خیلی زیاد

16.تا چه اندازه از مشکلات و معضلات محله سکونت خود آگاهی و شناخت دارید؟

کم متوسط زیاد خیلی زیاد

17.آیا در محله شما به وضعیت کفپوش پیاده روها رسیدگی می شود؟

کم متوسط زیاد خیلی زیاد

18.آیا از زیبایی محله خود رضایت دارید؟

کم متوسط زیاد خیلی زیاد

19.میزان مبلمان شهری در محله ی شما چقدر است؟

کم متوسط زیاد خیلی زیاد

20.سرعت و جدیت مسئولین شهرداری در رسیدگی به مشکلات محله شما چگونه است؟

کم متوسط زیاد خیلی زیاد

21.آیا علاقه مند هستید در محله شما شورای محله تشکیل گردد؟ بله خیر

22.تا چه اندازه با این گفته موافقید که: “کارشناسان شهرداری به تنهایی میتوانند به خوبی طرح های بزرگ شهری را برنامه ریزی نمایند و لزومی ندارد شهروندان عادی در این امر مشارکت داشته باشند”.

کم متوسط زیاد خیلی زیاد

23.تا چه اندازه اعتقاد دارید چنانچه پیشنهاد خوبی به شهرداری بدهید، پیشنهادتان بررسی شده و در صورت امکان اجرایی میشود؟

کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • تحلیل گزارش

طبق پرسشنامه نمونه، ساکنین محله مورد مطالعه، متشکل از 26 نفر زن و 23 نفر مرد می باشد که اکثرا متاهل بوده و دارای تحصیلات بالای دیپلم هستند.دارای شغل آراد، کارمند و بازنشسته دولت می باشند. بعد خانوار در این محله 4 نفر به بالا می باشد.ساکنین این محله مالک هستند و درآمدی بالاتر از حد میانگین (700.000 تومان) دارند. این میزان درآمد را میتوان ناشی از سطح سواد و منزلت اجتماعی آنان دانست. ساکنین محله اغلب از تسهیلات بانکی استفاده نمی کنند و مایحتاج روزانه خود را از محله خو تامین می نمایند.از موارد ذکر شده برداشت می گردد که از نظر اقتصایدی،این محله را میتوان مرفه نشین و متوسط رو به بالا معرفی نمود.

طبق برداشت های انجام شده، ساختمان های این محله دارای قدمت 30-10 سالو نوساز هستند و بنا به پرسش های تکمیل شده توسط ساکنین زیبایی بصری قابل قبولی دارد.

از نظر کالبدی، با توجه به وضعیت نامطلوب پیاده روها و نارضایتی ساکنین از کفپوش، شهرداری اقدام به بازسازی پیاده روها کرده است.از دیگر معضلات این محله از دید کالبدی می توان به کمبود مبلمان شهری، اماکن مذهبی-فرهنگی و محل هایی مناسب و نوستالوژیک برای بازی کودکان در سطح محله اشاره نمود.

محله مورد مطالعه از نظر زیست محیطی دارای شرایط نسبتا مطلوبی می باشد.نگه داری فضای سبز به خوبی انجام گرفته و جمع آوری زباله به صورت منظم انجام میشود.
از معضلات زیست محیطی این محله میتوان به کمبود فضای سبز با توجه به مقیاس محله و از معضلات اجتماعی، داشتن فضای سبز نامطلوب که ناهنجاری های اجتماعی در آنرخ می دهد، اشاره نمود.

تعاملات اجتماعی (بعد اجتماعی) محله را باتوجه به اقتضای شغلی و سطح درآمدی ساکنین میتوان متوسط دانست.آرامش روانی این محله از دید ساکنین نسبتا مطلوب است و اندک نارضایتی موجود نیز ناشی از استقرار بیمارستان در محله و عدم وجود پارکینگ در آن می باشد.

از بعد مدیریتی نیز استنباط می گردد که اهالی محله تا حدودی از مشکلات و معضلات محله خود آگاهی دارند و خواستار تشکلیل شورای محله هستند و معتقدند که “شهرداری نمیتواند طرح ها و پروژه های شهری را به تنهایی به مرحله اجرا رساند” و خواستار ارائه طرح های مشارکتی از سوی نهادهای شهری هستند. با این اوصاف اکثریت جامعه انتخاب شده معتقدند که اگر پیشنهادی به نهاد های شهری ارائه دهند، پیشنهاد آنها بررسی نشده و در صورت خوب بودن نیز اجرا نمیشوند.

از نظر امنیتی محله را میتوان متوسط رو به بالا دانست که ناشی از تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و … میباشد.

نتیجه گیری کلی:

محله مورد مطالعه را میتوان از نظر اقتصادی و اجتماعی مطلوب واز لحاظ کالبدی، زیست محیطی ومدیریتی نامطلوب شمرد و مستلزم اقداماتی در این زمینه ها توسط سازمان های مربوطه دانست. (ایجاد فضاهای سبز مطلوب، اقداماتی در زمینه بهبود وضعیت کالبدی و مبلمان شهری، پیگیری و رسیدگی بیشتر شهرداری به مشکلات و معضلات محله و مشارکت بیشتر مردم در اجرای طرح ها.

  • معرفی تکنیک تحلیلی SWOT

تحلیل SWOT ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی سازمان است. پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک، شناخت محیط پیرامونی سازمان است. حروف SWOT که آن را به شکل های دیگری مانند TOWS هم می نویسند، ابتدای کلمات Strength به معنای فوت، Strength به معنای ضعف، Opportunity به معنای فرصت و Threatبه معنای تهدید است. ماهیت قوت و ضعف به درون سازمان مربوط می شود و فرصت و تهدید معمولا محیطی است.

SWOT محله مورد مطالعه به شرح زیر است:

جدول شماره 1: بررسی بعد کالبدی محله مورد مطالعه

قوت ضعف فرصت تهدید
درصد بالای ساختمان های نوساز و قابل قبول در سطح محله مجاورت بناهای فرسوده و نوساز بازسازی بافت های فرسوده تخریب بافت های فرسوده بر اثر بلایای طبیعی
استقرار بیمارستان دهخدا در سطح محله عدم وجود پارکینگ اختصاصی برای بیمارستان احداث پارکینگ اختصاصی برای بیمارستان ____
دسترسی مطلوب محله به مرکز اصلی شهر – وجود ترافیک در سطح محله

– عدم رعایت سلسله مراتبی راه ها

 

____

 

____

استقرار مراکز عمده خرید عدم تناسبات ارتفاعی بناها در داخل محدوده ____ ____
____ فقدان فضای آموزشی (مدارس ابتدایی و راهنمایی) وجود زمین بایر و امکان ایجاد فضای آموزشی در آن ____
وجود پارکینگ در جنوب محله عدم آماده سازی اولیه جهت تسهیل استفاده آماده سازی و ارتقاء بعد زیبایی شناسی ____
مطلوبیت مناسب تاسیسات زیرساختی ____ توسعه هرچه بیشتر زیرساختها
سهم نسبتا قابل توجه واحدهای آپارتمانی  

 

____

 

____

– کاهش تعاملات و روابط اجتماعی بین ساکنین محله

– عدم شکل گیری خاطرات جمعی

 

____

وضعیت نامناسب کفپوش پیاده روها و کوچه ها بهبود وضعیت کفپوش پیاده روها در صورت رسیدگی سازمان های مربوطه  

____

 

____

فقدان فضای مذهبی و فرهنگی احداث فضای مذهبی و فرهنگی با توجه به پتانسیل محله (وجود زمین های بایر)  

____

جدول شماره2: بررسی بعد اجتماعی محله مورد مطالعه

قوت ضعف فرصت تهدید
حضور افرادی تحصیل کرده ____ ارتقاء سطح علمی محله مورد مطالعه ____
سکونت متوسط یک خانوار در واحد مسکونی ____ ____ ____
نزدیک بودن انداره نفر در واحد مسکونی به شاخص بعد خانوار (6-3 نفر)  

____

شکوفایی و زشد علمی نسل های آینده  

____

____ بروز ناهنجاری اجتماعی در فضای سبز موجود در محله نظارت ارگان های مربوطه و فضای سبز افزایش نا امنی محله در صورت عدم رسیدگی مسئولین

جدول شماره 3: بررسی بعد زیست محیطی محله مورد مطالعه

قوت ضعف فرصت تهدید
وجود فضای سبز مناسب در مرکز محله مکان یابی نامناسب فضای سبز ایجاد نشانه هایی برای خوانایی بیشتر ____
____ عدم نظارت ارگان های مربوطه بر این فضا ____ ____
جمع آوری منظم زباله و پسماندهای جامد ____ ____ ____
وجود رفوژهای مناسب دور محور اصلی محله ____ بهبود بعد زیبایی شناسی رفوژها ____
____ آلودگی صوتی ناشی از ساخت و سازهای زیاد (برج تجارت) ____ ____

جدول شماره 4: بررسی بعد اقتصادی محله مورد مطالعه

قوت ضعف فرصت تهدید
درصد بالای افراد مالک
داشتن درآمد بالاتر از حد متوسط – تعامل اقتصادی مردم برای ارتقاء کیفیت محله

– ایجاد صندوق قرض الحسنه برای رفع مشکلات ساکنین محله

جدول شماره 5: بررسی بعد مدیریتی محله مورد مطالعه

قوت ضعف فرصت تهدید
عدم رسیدگی مسئولین در صورت مطرح شدن پیشنهادات مردمی ایجاد زمینه مناسب برای تعامل بیشتر مردم و مسئولین – بی اعتمادی مردم نسبت به نهادهای شهری

– افزایش مشکلات شهری

فقدان شورای محله علاقه مند بودن ساکنین برای تشکیل شورای محله یک طرفه بودن طرح های شهری (اجرایی شدن طرح ها توسط شهرداری)

تصویر شماره 21: کروکی تحلیل SWOT

Picture1.jpg

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *