دانلود پاورپوینت معماری شهر همدان

دانلود پاورپوینت معماری شهر همدان

پیشگفتار:
شهرهای ما درحال حاضر دارای فعالیت و زندگی هستند .هم واجد بافت وهم دارای هویت  هستند . بافتی که ازدیر باز تا کنون با توجه به عوامل طبیعی ، جغرافیایی ، قومی و فرهنگی شکل گرفته است و با مرور زمان نه تنها از بین نرفته بلکه پایه های توسعه های بعدی بوده است مانیز به عنوان کار بران امروز آنرا  تعمیر و مرمت
می کینم , فضاهای جدید بر آن می افزاییم و آن را توسعه می دهیم .
اما این تغییر و تحولات درشهر به چه صورت خواهد بود ؟ آبا اجازه داریم برای تسهیل درروند زندگی خود تیشه بر بافت شهر بگذاریم ؟ آیا می توانیم شهر قدیمی راتخریب کنیم و به جای آن مدینه فاضله ای بنا نهیم ؟ و یا اینکه این مدینه فاضله تا چندسال آینده پاسخگوی نیازهای زندگی شهری خواهد بود ؟ اصلا نحوه برخورد با شهر و چگونگی توسعه آن چگونه است یا چگونه می تواند باشد ؟
برای جواب دادن به این پرسش می توان پایه و اساس را ایجاد نموده و اصولی را در نظر گرفت و با استفاده از این پیش فرضها ما کل شهرها را بررسی و تحلیل خواهیم نمود .
برای مثال می توان به راه حل های ارائه شده از طرف این دانشجو که  گوشه ای از شهر همدان را بررسی کرده: ایشان سعی کرده با توجه به موقعیت ها و عوامل موجود راه حلهایی برای برخورد با بافت های شهری و اماکن تاریخی ارائه دهد :
همدان کنونی توسعه یافته هگمتانه ای است که در سنگ بنای آن حدود 700 قرن میلادی توسط دیا اکو بر پا شده . بخش زنده همدان نیز بنا به تعریف اینجانب (دانشجو ) به دو قسمت تقسیم می شود قسمت اول شهری است که قبل از اجرای طرح کارل فیش (طرح شعاعی) موجود بوده و قسمت بعدی بخش هایی است که تحت تاثیر طرح شعاعی ایجاد شده است. مواردی نیز وجود دارد که به خاطر حساسیت های تاریخی و شهرسازی محدودیت هایی را برای این کار ایجاد می کند مطابق با طرح جامع شهر همدان محدوده و حریم تپه باستانی هگمتانه طبق نقشه تعیین گردیده است .
وجود تپه هگمتانه در همجواری بافت متراکم بازار و به عنوان هسته اولیه شکل گیری و توسعه شهر حساسیت و دقت نظر زیادی را در منطقه بوجود آورده و با یک سابقه تاریخی و با توجه به مطالعات و طرحی که 6 خیابان از مرکزی مفروص ترسیم شده و مبنای توسعه های بعدی شهرقرار گرفته .

آثار بدست آمده می تواند به عنوان یکی از مراکز جذب توریست, آماده پذیرایی  گردد.
اما بافت بازار کنونی که در مسیر توسعه های گذشته شهر قرار داشته و اکنون به عنوان مرکز فرهنگی ، تاریخی شهر به ثبت رسیده مکانی است زنده ، پویا که با فرم ها و معماری منحصر به فرد ، اقدام به فرهنگهای مختلف را درخود گرد آورده و همچنان به عنوان پایگاهی برای معرفی فرهنگ و تمدن این اقوام به کار می رود. و اما خیابان اکباتان ، خیابانی که بی پروا از تمامی این بافت ( از داخل تپه هگمتانه ) می گذرد و آن را به دو نیمه تقسیم می کند و طی چند دهه ای که از ساخت این خیابان می گذرد قسمتهایی از بافت, خود را با آن وفق داده اند و به نشانه های شهری در امتداد این خیابان تبدیل شده اند (مثل سردر ورودی مسجد جامع ). البته در گذر این مسیر نقاطی نیز موجود است که هنوز خود را با این انقطاع هماهنگ نکرده اند و بعضی از آنها به معضلاتی تبدیل شده اند .
نقطه مورد نظر که به گود دباغ خانه معروف است یکی از این نقاط است ، امروزه این مکان به عنوان پارکینگ مورد استفاده قرار می گیرد و در جوار آنکه تقریباً در انتهای مسیر بازار است و فعالیتهای اقتصادی کمرنگ تر می شوند ، حضور دستفروشان خدشه ای به چهره شهر و سایت مورد نظر ایجاد کرده است . ترمیم و اصلاح این نقاط می تواند گسستگی و دو پارگی بافت را تا حدی از بین ببرد.  در اینجا به این نکته اشاره  می شود که برخلاف طرح تفصیلی و یا طرح درحال اجرای شهرداری, این نقطه نه برای پارکینگ طبقاتی مناسب است و نه برای ساختمانی باکاربری تجاری بکله بر اساس نکاتی که در بالا به آنها اشاره شده گود دباغ خانه ، نیازمند به یک فضای منسجم معماری جهت اتصال دو تکه جدا شده بافت از یکدیگر و اتصال آنها به تپه هگمتانه و ایجاد یک ورودی برای هگمتانه است که چیزی از حرمت هگمتانه کم نکند و عظمت و شکوه آنرا به نمایش گذارد و همچنین به انسجام  شهر کمک کند . و اگر این نقطه را تغییر کاربری داده و از تجاری به فرهنگی و اجتماعی تغییر دهیم ، می توان این فضا را به یک موزه اختصاصی هگمتانه تبدیل کرد تا این نقطه بتواند گره و نشانه مناسبی در امتداد محور فرهنگی تاریخی شهر همدان به شمار آید .

مقدمه :

”پس دئیو کس(1) شهر اکباتان را ساخت که  باروهای آن ستبر و استوارند و گردبرگرد هم فرازیده اند.  طرح کاخ چنان است که هر یک از آن باروها تنها به اندازه کنگره هایش از دیگری بلندتر است. طبیعت زمین, که تپه مناسبی است, این ترتیب را تاحدی مساعدت کرده است .
شمار باروها هفت است ,اولین بارو سپید است ,دومی سیاه و سومی سرخ و چهارمی نیلگون و پنجم نارنجی است که همگن رنگ آمیزی شده اند. اما دو باروی دیگر یکی سیمین و دیگری زراندود است .“
بعد از مادها ، هخامنشیان ، سلوکیان ، پارتها و ساسانیان از کاخ های هگمتانه بهره برده اند. جالب توجه اینکه هگمتانه قرن ها بعد از ورود اسلام به ایران چون گذشته شهری آباد ، بزرگ و پررونق بوده است. این شهر در طول تاریخ حیات خود آبادانیها و ویرانیهای زیادی برخود دیده است . این دخل و تصرف ها , در هر زمان با توجه به فرهنگ ها و قومیتهای موجود در شهر صورت گرفته است و ما نیز خود آگاه یا نا خود آگاه, خوب یا بد, میراثی برای آیندگان به جای می گذاریم. اما وظیفه ما تنها حفظ و نگهداری آٍثار کهن و تمدن های پیشین نیست ، بلکه وظیفه اصلی این است که به سمت ساخت و ایجاد شهری پویا که نماینگر این تمدن وفرهنگ کهن است پیش برویم . عوامل ، مشکلات و معضلات شهر را شناسایی و بررسی کنیم. راه حلهای بهبود و رفع نقایص آنها را ارائه دهیم و سرزندگی و پویایی این محیط زیست مصنوع را به نسلهای آینده منتقل کنیم .
یکی از راه کارهایی که می تواند ما را در راه رسیدن به این هدف یاری نماید, شناختن و شناساندن این تاریخ و فرهنگ به نسل حاضر است به نحوی که در گذر از طرف زمان و مکانش این اطلاعات را ببیند و بیاموزد و از آن گریزان نباشد, به آن افتخار کند و به دیگران نیز عرضه کند .بازگرداندن افراد به تاریخ نه تنها کاری دشوار است بلکه باید همراه با ظرایف و دفت نظر زیاد صورت گیرد تا برای بیننده دلزدگی و سرخوردگی ایجاد نکند و فرم و فضایی که ایجاد می شود نقش این زمینه را کمرنگ نکند و اغتشاش در سیمای شهر بوجود نیاورد .

1. دئیوکس همان دیاآکو حدود 700 ق. م می باشد .

دربخش اول مطالعات بر اقلیم و معرفی اجمالی بیشتر استوار شده اند تا بتوان در طراحی از استانداردهای منطبق با شرایط اقلیمی و جغرافیایی استفاده نمود . پس روند شکل گیری و شکل شهر در دوره های مختلف تاریخی ارائه می شود . هگمتانه نیز به صورت امروزی و با توجه به دستاوردهای هیئت های کاوش مورد بررسی قرار می گیرد .

فصل اول                                          « خصوصیات اقلیمی و جغرافیایی استان همدان »

مطالعات اقلیمی و جغرافیایی استان همدان
استان همدان

 استان همدان با مساحت 19445 کیلومتر مربع درموقعیت جغرافیایی 33 درجه و 59 دقیقه تا 35 درجه و 48 دقیقه عرض شمالی و 48 درجه و 34 دقیقه تا 49 درجه و 36 دقیقه طول شرقی ازنصف النهار گرینویچ  واقع می باشد. استان همدان در حوزه غرب ایران ازشمال به استان زنجان ، از جنوب به استان لرستان و ازمشرق به استان مرکزی و از مغرب به استان کرمانشاه و قسمتی از استان کردستان محدود می باشد. این استان دارای 7 شهرستان به نامهای همدان ، ملایر ، تویسرکان ، نهاوند ، کبودر آهنگ ، اسد آباد و رزن می باشد و شامل 12 شهر ، 16 بخش ، 69 دهستان است. از نظر توزیع مساحت استان بین شهرستان های تابعه ، شهرستان همدان دارای بیشترین سهم یعنی 23/40 % می باشد .
جمعیت استان همدان برطبق سرشماری سال 1375 ، 1500687 نفر بوده است شهر همدان در مقر کوهپایه ای الوند قرار گرفته است ارتفاع این کوهها به سمت شهر به تدریج کاهش پیدا کرده تا آنکه به دشت برسد.
این ارتفاعات مانند کاسه ای ازسنگ شهر همدان را در برگرفته و تنها از سمت شمالی شرقی دهانه آزار و بازدارند. جاده تهران – همدان نیز ازمیان این دهانه عبور می کند .

شهرستان همدان
شهرستان همدان یکی از شهرهای استان همدان است که در شرق استان واقع شده و مرکز آن شهر همدان است این شهرستان درطول دره وسیعی که از دو طرف به کوههای بلند و ارتفاعات الوند محصور است قرار دارد.
از شمال به بیجار و زنجان و قزوین ، ازمشرق به ساوه و تفرش ، از جنوب به اراک و ملایر و تو سیرکان و کرمانشاه و از مغرب به کرمانشاه و سقز و قروه محدود می باشد. ارتفاع آن از سطح دریا 1727 متر است . این شهرستان دارای 3 بخش می باشد, که شامل 3 شهر ، 12 دهستان و 177 آبادی دارای سکنه است .

 

 

 

فهرست

lمقدمه

lفصل اول

lخصوصیات اقلیمی و جغرافیایی همدان

lمطالعات اقلیمی و جغرافیایی

lشهر همدان

lویژگی های اقلیمی و جغرافیایی

lنتیجه گیری

lفصل دوم

lفرم شهر

lخصوصیات شهری و معماری

lسیمای شهری

lبافت

l مراحل توسعه تاریخی همدان

1 . هسته اولیه“دوره مادها و هخامنشیان“

2 . دوره اشکانی(پارت ها)

3 . دوره اول اسلامی تا صفویه

4 . دوره قاجاریه

 

lفصل سوم

lهگمتانه

lیافته های معماری

lکارگاه مرکزی

lکارگاه شرقی

lکارگاه جنوبی

lمتن مصاحبه با مدیر پروژه (آقای رشید بیگی)

lمتن مدارک ثبت جهانی

lنقشه های هوایی و کلی تپه هگمتانه

lعناصر معماری شاخص در نزدیکی تپه

lتپه هگمتانه و بافت مرکزی شهر همدان

lمحدودهفعلی تپه

lبافت های تاریخی اطراف تپه

lبناهای موجود در محدوده تپه

lراه های دسترسی به تپه

lراه های دسترسی به بناهای مو جود در تپه

l

lفصل چهارم

lمشخصات فنی:

lبرداشت و رو لوه و تبدیل نشقه ها به cad

lآنالیز نقشه ها:

lآنالیز هندسی از کل تا جزء

lفضاهای پر و خالی

lآنالیز سیر کو لا سیون و دسترسی ها و درجه اهمیت آنها

lتفکیک فضا با رنگ بر اساس نوع اهمیت و کاربری

lنحوه تقسیم فضاها در کل مجموعه

lآنالیز هندسی کلی پلان

lمشخص کردن محور های تعادل و تقارن به صورت کلی و جزئی

lتفکیک لان های مسکونی موجود در سایت

lآنالیز هندسی و دسترسی پلان ها

 

lمشخص کردن ارزش فضا ها (خصوصی و نیمه خصوصی و عمومی)

lمشخص کردن سلسله مراتب اهمیت فضا در بنا

lتعیین تراز طبقاتی

lتزئینات موجود در بنا

lنحوه قرارگیری خشت با ملات

lآسیب شناسی

lجدول آسیب نگاری

lفصل پنجم

lبررسی معماری دوره ماد

  1. معماری صخره ای
  2. معماری آزادی (معمولی)

lفصل ششم

lبررسی تپه های هم جوار

( دوره / یافته های معماری / نوع بنا /

اجزای بنا / مصالح / نظریه باستان شناسان )

– تپه سیلک

– تپه زاغه

– تپه گودین

– تپه باباجان

– تپه حسنلو

– تپه تخت سلیمان

– تپه نوشیجان

. نتیجه مقایسه بررسی تپه های هم جوار با

تپه هگمتانه

. فصل هفتم

. عکس ماکت ترانشه جنوبی

. منابع و ماخذ

 

 

منابع و ماخذ

lتاریخ ماد      ا.م.دیاکونوف(ترجمه:کریم کشاورزی)

lگنجینه تاریخ ایران(جلد سوم:مادها)       استاد عبد الغظیم

lطرح محور فرهنگی-تاریخی همدان(مرحله اول)     مهندسین مشاور توسعه خانه سازی ایران

lمعماری شهرسازی و شهر نشینی ایران در گذر زمان   محمد رضا تقوی نژاد

lهنر و معماری             یوسف مجید زاده

lبازار همدان         پایانامه:مهندس فرزانه

lمجموعه آثار سنتی ایران  بخش دوم  دوران اسلامی  چاپخانه سازمان جغرافیایی کشور(کتاب بزرگ)

lمجموعه مقالات آقای مهندس محمد مهریار پیرامون شهر باستانی هگمتانه

lمدارک مربوط به ثبت محوطه باستانی هگمتانه در فهرست جهانی

lمصاحبه با آقای رشید بیگی مدیر پروژه بزرگ هگمتانه

lپایان نامه دوره کارشناسی ارشد معماری       علیرضا مومنی

lآثار خانه در ایران از نوسنگی تا ساسانی  وزارت مسکن و شهر سازی

lهگمتانه تا همدان      غلامحسین قراگوزلو

lتاریخ ده هزار ساله ایران

lاسناد تصویری شهرهای ایران دوره قاجار    محمد مهریار / شامیل فتح الله یف / فرهاد فخاری / بهرام قدیری

lمجموعه مقالات کنگره معماری و شهرسازی ارگ بم

lباستان شناسی و هنر دوران تاریخی ماد , هخامنشی , اشکانی , ساسانی   علی اکبر سرافراز /  بهمن فیروزمندی

فرمت فایل: Powerpoint (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 195
حجم: 108 مگابایت
350,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 + 9 =