دانلود فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف قلع

دانلود فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف قلع

فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف قلع که ضابطه شماره ۶۴۹ سازمان برنامه و بودجه می باشد

فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف قلع :

فصل اول: معیارها و راهنماهای اکتشافی

 • آشنایی
 • معیارها و راهنماهای زمین شناسی
 • معیارها و راهنماهای ژئوشیمیایی
 • معیارها و راهنماهای ژئوفیزیکی
 • معیارها و راهنماهای دورسنجی
 • کانسارهای قلع

فصل دوم: فهرست خدمات مرحله شناسایی

 • آشنایی
 • جمع آوری داده ها و انتخاب منطقه مناسب
 • بررسی، پردازش و تلفیق لایه های اطلاعاتی پایه
 • بررسی صحرایی و نمونه برداری از محدوده های امیدبخش و معرفی و الویت بندی محدوده های مناسب برای ادامه عملیات اکتشافی
 • ساختار گزارش نهایی مرحله شناسایی

فصل سوم: فهرست خدمات مرحله پی جویی

 • مرحله شناسایی
 • جمع آوری داده ها
 • برنامه ریزی برای انجام عملیات مرحله پی جویی
 • مطالعات زمین شناسی
 • مطالعات ژئوشیمیایی
 • مطالعات ژئوفیزیک زمینی
 • حفریات اکتشافی
 • آماده سازی نمونه ها و انجام آزمایش ها
 • تعبیر و تفسیر داده ها و اطلاعات
 • ساختار گزارش نهایی مرحله پی جویی

فصل چهارم: فهرست خدمات مرحله اکتشاف عمومی

 • آشنایی
 • جمع آوری داده ها
 • برنامه ریزی مطالعات اکتشاف عمومی
 • مطالعات زمین شناسی
 • مطالعات ژئوشیمیایی
 • مطالعات ژئوفیزیکی
 • حفریات اکتشافی
 • آماده سازی و تجزیه شیمیایی نمونه ها
 • مطالعات کانی شناسی
 • مطالعات مهندسی و ژئوتکنیکی
 • رده بندی و تخمین ذخیره
 • برداشت نمونه معرف و مطالعات فرآوری
 • مطالعات زیرساخت ها
 • مطالعات اقتصادی
 • تعبیر و تفسیر داده ها و اطلاعات
 • ساختار گزارش نهایی مرحله عمومی اکتشاف قلع

فصل پنجم: فهرست خدمات مرحله اکتشاف تفصیلی

 • آشنایی
 • جمع آوری داده ها
 • برنامه ریزی برای انجام عملیات اکتشاف تفصیلی
 • بررسی های زمین شناسی
 • مطالعات ژئوفیزیکی
 • حفریات اکتشافی
 • آماده سازی و انجام مطالعات آزمایشگاهی
 • مطالعات کانی شناسی
 • مطالعات فرآوری
 • مطالعات آب زمین شناسی
 • مطالعات زیست محیطی
 • تعبیر و تفسیر نتایج
 • مطالعات امکان سنجی
 • ساختار گزارش نهایی مرحله اکتشاف تفصیلی

پیوست: ویژگی های انواع کانسارهای قلع

 • آشنایی
 • کانسارهای گرایزن قلع
 • کانسارهای رگه ای قلع
 • کانسارهای رگه ای قلع و نقره
 • کانسارهای قلع پورفیری
 • کانسارهای اسکارن قلع
 • کانسارهای قلع با سنگ میزبان ریولیتی
 • کانسارهای جانشینی قلع
 • کانسارهای پلاسری قلع
فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 77
حجم: 1 مگابایت
55,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.