10 نکته کلیدی برای ثبت گزارش مرحله ای مهندسین ناظر 1399


10 نکته کلیدی برای ثبت گزارش مرحله ای مهندسین ناظر

 1. گزارش مرحله ای ناظر چیست؟
 2. انواع روش های ثبت گزارش مرحله ای مهندسین ناظر
 3. نکات کلیدی انواع روش های ثبت گزارش مرحله ای مهندسین ناظر
 4. حداقل گزارش مرحله ای ناظر چیست؟
 5. گزارش مرحله ای ناظر شامل چه اطلاعاتی می باشد؟
 6. نمونه صفحه اول گزارش مرحله ای مهندس ناظر
 7. گزارش مرحله ای ناظر چگونه و در كجا ثبت می شود؟
 8. آيا مهندس ناظر می تواند قبل از ثبت شروع عملیات ساختمانی گزارشی را ثبت نماید؟
 9. دانلود فرم خام گزارش مرحله ایی مهندس ناظر
 10. آیا گزارش مرحله ای می تواند پیوست داشته باشد؟

گزارش مرحله ای ناظر چیست؟

ناظر موظف است در هر مرحله از عملیات ساختمانی بازدید نموده و نحوه چگونگی عملکرد اجرای ساختمان را در قالب گزارش مرحله ای به شهرداری ارائه نماید در این گزارش ها باید خلاف و یا عدم خلاف مجری ساختمان یا مالک را ثبت نماید.

انواع روش های ثبت گزارش مرحله ای مهندسین ناظر

 • نوع اول )ثبت گزارش مرحله ای به صورت حضوری و در دفاتر خدمات الکترونیک شهر(ویژه پرونده هایی که پروانه آنها قبل از مورخ 97.7.7صادر گردیده است)
 • نوع دوم )راهنمای ثبت گزارش مرحله ای سیستمی و غیر حضوری مهندسین ناظر(ویژه پرونده هایی که پروانه آنها بعد از مورخ 97.7.7صادر گردیده است)

نکات کلیدی انواع روش های ثبت گزارش مرحله ای مهندسین ناظر

 • امکان ثبت حضوری برای پرونده های نوع دوم امکان پذیر نمی باشد و بالعکس
 • در نوع دوم تمامی مهندسین ناظر امکان ثبت گزارش مرحله ای را دارا هستند ولی در پرونده های نوع اول می بایست تمامی مهندسین ناظر در پرونده های چهار ناظر به مهندس ناظر هماهنگ کننده تحویل نمایند.

حداقل گزارش مرحله ای ناظر چیست؟

 حداقل گزارش‌هایی که ناظر باید به دفاتر خدمات الکترونیک شهر تحویل دهد عبارت است از:

 1. تخریب
 2. گودبرداری
 3. فونداسیون
 4. برای اسکلت بتنی: اجرای هر سقف به صورت جداگانه و برای فلزی گزارش اسکلت و سپس هر سقف
 5. سفت‌کاری
 6. نازک کاری
 7. اتمام عملیات

گزارش مرحله ای ناظر شامل چه اطلاعاتی می باشد؟

 1. شماره پرونده
 2. شماره پلاك هاي ثبتي
 3. شماره  و نوع پروانه پروانه
 4. نام مالك و آدرس ملك
 5. جدول متراژ مجاز
 6. جدول متراژ موجود
 7. كروكي ملك
 8. نوع تاسيسات
 9. نوع سازه
 10. گذر
 11. ابعاد ،طول و عرض زمين
 12. نوع سقف
 13. تعداد طبقات و تداد زيرزمين
 14. تعداد درختان
 15. توضيحات مهندس ناظر
 16. مهر امضا شماره امضا نام مهندس ناظر
 17. تاريخ گزارش دهي
 18. وضعيت خلاف و يا عدم خلاف

نمونه صفحه اول گزارش مرحله ای مهندس ناظر

پلاك ثبتي شماره پرونده تاريخ شماره آخرين گواهي
اصلي فرعي قطعه پروانه
نام مالك عدم خلاف
پايان كار
نشاني ملك:
عرض گذر در مجاورت ملك
0 غربا 0 جنوبا 0 شرقا 12متري شمالا
ابعاد طبق بازديد ابعاد مجاز
مساحت مجاز شمالا مساحت مجاز شمالا
 متر مربع شرقا  متر مربع شرقا
جنوبا جنوبا
غربا غربا
توضيحات ابعاد و پخ ها
تراكم طبق پروانه نوع زمين 0 شيب زمين
كاربري طبق پروانه نوع تاسيسات مرحله ساختماني
0 ارتفاع نورگيري زير زمين آسانسور نوع اسكلت
% 0 شيب رمپ 0 عرض رمپ ارتفاع پيلوت
دهانه مغازه ها ارتفاع مغازه ها ارتفاع زير زمين
محوطه سازي نما سازي ابعاد حياط خلوت
تعداد درختان مازاد بر60% کل: ساير: زير زمين: تعداد طبقات موجود
تعداد درختان مازاد بر60% کل: ساير: زير زمين: تعداد طبقات مجاز
تعداد قطعه زمين داير ساختماني
تعداد قطعه زمين باير
فاصله ملك تا خيابان اصلي
تعداد پلاك هاي عقب نشيني كرده
ساختمان پيش آمدگي نسبت به مجاورين دارد
طول باير و عقب نشيني بيشتر از 20%طول گذر است
كروكي

گزارش مرحله ای ناظر چگونه و در كجا ثبت می شود؟

در بسياري از شهرها در كارتابل مهندسي آنها و در تهران به وسيله دفاتر خدمات الكترونيك شهر ثبت و اسكن مي شود و یا باتوجه به تاریخ صدور پرونده از طریق کارتابل انجام می گردد.

آيا مهندس ناظر می تواند قبل از ثبت شروع عملیات ساختمانی گزارشی را ثبت نماید؟

بله در صورتي كه گزارش خلاف دار باشد.

آیا گزارش مرحله ای می تواند پیوست داشته باشد؟

بله مهندس ناظر می تواند تصاویر پروژه و نامه و صورتجلسات وگزارش آزمایش بتن و… و یا هر سندی که پیوست آن برای گزارش ضروری به نظر برسد را پیوست نماید.(در متن گزارش حتما به وجود پیوست و شرح آن اشاره گردد.)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *