اشکالات رایج در مراحل سفت کاری و نازک کاری

برخی اشکالات رایج در مراحل سفت کاری و نازک کاری

 • اجرای غیر اصولی و عدم مهار تیغه ها و دیوارهای ساختمان به اجزای سازه ای
 • عدم اجرای دیوار دودبند
 • اسکوپ نکردن سنگ های نما
 • اجرای غیر اصولی جان پناه
 • تخریب بتن و اتصال قطعات الحاقی (نما و نازک کاری ها) به میلگرد ها
 • آویزها و ساپورت های غیر اصولی کانال های کولر
 • تخریب تیرچه ها و سقف بتنی جهت عبور تاسیسات
 • عدم استفاده از بست و ساپورت استاندارد برای لوله های تاسیسات
 • اجرای مستقیم نازک کاری روی بلوک های پلی استایرن
 • استفاده از پنجره های با فریم های فلزی در پوسته پیرامون ساختمان
 • عدم اجرای نعل درگاه روی بازشوها
 • استفاده از ملات گچ و خاک زیر محل نصب سنگ نما

ضوابط اجرای اصولی و مهار تیغه ها و دیوارهای ساختمان به اجزای سازه ای

 • در بند 5-3-4 آیین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله استاندارد 2800ویرایش 4 ضوابطی در خصوص اتصال دیوارهای خارجی و مهار مستقیم
 • در بند 4-5-4 آیین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله استاندارد 2800ویرایش 4 ضوابطی در خصوص  دیوارهای داخلی و وائار
 • مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.