شعر “حلقه ی رقص” ساموئل بکت

در امتداد ساحل
در پایان روز
گام تنها صدا
مدتی فقط صدا
تا به میل خود ایستادن
بعد هیچ صدا
در امتداد ساحل
مدتی هیچ صدا
بعد به میل خود رفتن

گام تنها صدا
مدتی فقط صدا
در امتداد ساحل
در پایان روز

ساموئل بکت
ترجمه از محمود داوودی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.