دانلود پاورپوینت جامعی راجب کايزن – KAIZEN

دانلود پاورپوینت جامعی راجب کايزن – KAIZEN

مفاد دوره

معنی و مفهوم و تعريف کايزن

تاريخچه کايزن

مزايا و منافع کايزن

فلسفه کايزن

اصول کايزن

کايزن و مديريت

روش‍ها و فنون مورد استفاده در کايزن

 

تعريف کايزن

سيستم بهبود مستمر در کيفيت، فنآوری، فرآيندها، فرهنگ سازمانی، بهره‍وری، ايمنی، رهبری، ….

تعريف ماساکی ايمايی:

بهبود پيوسته و مداوم، توأم با مشارکت همه افراد در يک شرکت يا سازمان (مديريت ارشد، مديران ميانی و کارگران).

تاريخچه کنترل کيفيت در ژاپن

lاوايل نيمه دوم دهه 1940 (اولين سال‍های پس از جنگ جهانی دوم): دعوت از کارشناسان کنترل کيفيت شرکت وسترن الکتريک آمريکا برای برطرف کردن مشکلات ان.تی.تی (شرکت تلفن و تلگراف ژاپن).

lاواخر دهه 1940: ايجاد کميته فرعی کنترل کيفيت در اتحاديه دانشمندان و مهندسان ژاپنی (JUSE).

l1950: انتشار اولين نشريه تحت عنوان «کنترل کيفيت آماری» توسط JUSE.

l1950: دعوت از دمينگ توسط JUSE برای تدريس سمينار هشت‍روزه کنترل کيفيت آماری.

l1954: دعوت از جورن توسط JUSE برای سخنرانی در سمينار مديريت کنترل کيفيت.

l1956: پخش برنامه آموزشی کنترل کيفيت از راديو ژاپن.

l1960: برگزاری اولين ماه کيفيت ملی و استفاده رسمی از علايم و پرچم‍های کيفيت.

l1962: انتشار نشريه کنترل کيفيت برای سرکارگران از سوی JUSE.

l1962: تشکيل اولين دايره کنترل کيفيت.

 

مزايا و منافع کايزن

lافزايش مشارکت کارکنان

lآسانتر شدن و لذتبخشتر شدن کار

lارتقای روحيه و رضايت شغلی کارکنان

lارتقای ايمنی

lافزايش سرعت تحويل

lکاهش تلفات و ضايعات

lکاهش هزينهها

lارتقای رضايت مشتری

lبهبود کيفيت و بهرهوری

 

فلسفه کايزن

کايزن، به جای تمرکز بر بهبودهای عمده و پرهزينه، بر حل و رفع مستمر تعداد زيادی از مشکلات کوچک، تمرکز دارد. فلسفه اساسی کايزن، روند مداوم بهبودهای کوچک است که منجر به بهبود کل فرآيندها و کاهش تلفات میشود.

فلسفه کايزن بر اين اصل استوار است که شيوه زندگی انسان (زندگی شغلی، زندگی اجتماعی، زندگی خانوادگی) بايد به طور پيوسته بهبود يابد.

اصل اساسی کايزن:

تمامی فعاليتها بايد به افزايش رضايت مشتری منجر شود.

پيام راهبردی کايزن:

حتی يک روز نيز نبايد بدون ايجاد نوعی بهبود در يکی از بخشهای سازمان سپری شود.

 

حذف تلفات و ضايعات

مودا چيست؟

(Muda)

مودا = تلفات، ضايعات

معنی عميقتر:

هر فعاليتی که فاقد ارزش افزوده باشد؛ مانند: جستجو برای يافتن ابزارهای مورد نياز، وقفههای تعميراتی ماشينها و غيره.

هر فرآيندی از طريق توليد کالاها يا عرضه خدمات، ارزش افزوده ايجاد میکند. همچنين، برای انجام هر فرآيندی منابعی بايد صرف شود. مودا هنگامی به وجود میآيد که منابع، بيش از مقدار لازم برای توليد محصول يا عرضه خدمات، مصرف میشوند.

 

فرمت فایل: Powerpoint (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 124
حجم: 5.79 مگابایت
79,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.