دانلود تحقیق استراتژی ادغام و اکتساب شرکتها (Merger & Acquisition)

دانلود تحقیق استراتژی ادغام و اکتساب شرکتها (Merger & Acquisition)

مقدمه

به‌طور کلی ادغام و اکتساب شرکت‌ها[1] به فرآیندهای مربوط به ترکیب و اتحاد[2] شرکت‌ها گفته می‌شود. اين اقدامات به نوعي یک تصمیم استرتژیک هستند؛ به همين دليل، در سطح شرکت طبقه‌بندی می‌شوند و موضوع بحث مدیریت مالی بنگاه[3] و نیز مدیریت سرمایه‌گذاری[4] قرار مي‌گيرند. آثار ناشي از ادغام و اکتساب هم در سطح خرد يا شرکت‌ها و هم در سطح اقتصاد کلان قابل بررسي است.  بعضی مواقع نتایج مفید و مثبت و گاهي اوقات نتایج مخرب برای شرکت ها و اقتصاد دارند. تصميم‌گيري راجع به ادغام و اکتساب، از تصمیمات استراتژیک و بسیار هنرمندانه و تخصصی مدیران مالی و سایر مدیران ارشد شرکت ها تلقي می‌شود که بلندمدت و حرفه‌ای هستند. در سالهای اخیر این اقدامات توانسته‌اند ارزش‌ها و البته  زیان‌هایی را برای اقتصاد جهان و بسياري از شرکت‌ها به ارمغان آورند که خود محل بحث و منازعه بسیاری از نظریه پردازان و نیز موضوع مطالعات و تحقیقات تجربی بسیاری از محققین مالی بوده است. اين موضوعات، با برخي ديگر از مباحث ديگر مالي و سرمايه‌گذاري از قبيل کارایی بازار، آربیتراژ و جریانات نقدی آزاد درگیری زیادی دارند. ادغام و اکتساب در عمل، فرآیندهای بسیار پیشرفته و تخصصی هستند که جنبه‌ها و پیامدهای گسترده مدیریتی، حقوقی، قانونی، مالی، حسابداری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به دنبال دارند و در مواردي حتي سبب جابجایی و تغییرات گسترده در ارزش افزوده و ثروت افراد، شرکت‌ها و جامعه و نیز تغییر در کيفيت تخصیص منابع می‌شوند. امروزه بازار کنترل شرکت‌ها[5] به‌تدريج عرصه فعالیت شرکت‌ها را به‌طور بنیادی تغییر می‌دهد. در این بازار، با تغییر مکانيسم کنترل شرکت‌ها و اجازه دادن به آنها برای حرکت به سوی استفاده بهتر و کارآتر از دارایی‌ها ارزش ایجاد می‌گردد.  این حوزه شامل بازار بزرگی هم برای اکتساب يا قبضه مالکیت و بزرگ شدن شرکت‌ها و هم برای کوچک‌سازی و خرد کردن شرکت‌ها[6] می‌باشد. مقوله عمده این بحث تجدید ساختار شرکتی است که شامل کوچک‌سازی‌ها و بازخرید سهام شرکت‌ها در قبال نقد و بدهی و نیز ادغام و اکتساب‌ها می‌باشد. ادغام و اکتساب هنر ترکیب منابع، دارایی‌ها و برای استفاده کارآتر و ایجاد هم‌افزایی می‌باشد. ادغام و اکتساب عرصه فعالیت اصلی شرکت‌های تأمین سرمایه[7] می‌باشد. تاکنون بخش‌هاي خدمات و صنایع مبتنی بر دانش همچون بانکداری، بیمه و داروسازی به ميزان بیشتری تحت تأثیر ادغام‌ها و اکتساب‌ها قرار گرفته‌اند. ایالات متحده و انگلستان را در حوزه‌ ادغام‌ و اکتساب‌ هم به لحاظ حجم و هم از نظر پيشينه تاريخي مي‌توان از کشورهاي پیشرو به حساب آورد. همچنين به تدريج سهم تعداد معاملات فرامرزی از کل ادغام و تملک‌ها در حال افزایش است. به موازات گسترش حجم عمليات ادغام و اکتساب در سطح جهان و به منظور پيش‌گيري از تبعات منفي احتمالي ناشي از اين اقدامات، فشارهای گسترده تصميم‌گيرندگان و نهادهاي قانونگذاری کشورها نيز برای محدود کردن، سامان‌دهي و قانونمند ساختن بازار کنترل شرکت‌ها در حال افزايش است.

 

تعاريف

اکتساب کننده[8]: شخصي است که کنترل يک شرکت را اکتساب نموده يا قصد اکتساب آن را دارد؛ خواه اکتساب مستقيماً توسط شخص، خواه از سوي نماينده وي صورت گيرد.

کنترل:  در قوانين کشورهاي مختلف تعريف خاص خود را دارد. براي مثال در مالزي به معني اکتساب يا تملک حداقل  30%  سهام داراي حق رأي[9] مي‌باشد.

شرکت هدف: شرکتي است که موضوع ادغام یا اکتساب قرار می‌گیرد و سهام داراي حق رأي آن، در معرض عرضه براي قبضه مالکيت قرار دارد. منظور از شرکت هدف يا شرکتي که تملک مي‌شود شرکت‌ سهامي عام است؛ اعم از اينکه در بورس پذيرفته شده يا نشده باشد.

قيمت پيشنهادي براي قبضه مالکيت[10]: قیمتی است که یک شرکت و یا یک گروه از سرمایه‌گذاران حاضرند برای اکتساب سهام شرکت هدف بپردازند و به سهامداران شرکت هدف ارائه می‌شود و آنها می‌توانند با آن موافقت نمایند.

 

انواع روش‌های رشد و توسعه

شيوه‌هاي متداول براي پي‌گيري اهداف رشد و توسعه شرکت به ترتیب سهولت، میزان سرمایه‌گذاری و درجه ریسک عبارتند از:

  • دریافت حق لیسانس
  • اتحاد استراتژیک
  • مشارکت عملی[11]
  • ادغام
  • اکتساب

بنابر اين، یکی از روش‌های مناسب برای رشد و توسعه شرکت‌ها ادغام و اکتساب شرکت‌ها و دارایی‌های موجود می‌باشد. این فعالیت ریسک و هزینه کمتر و سرعت بیشتری نسبت به راه‌اندازی یک فعالیت مخاطره آمیز جدید دارد.

 

انواع استراتژی‌های رشد

  • ادغام : ایجاد یک واحد اقتصادی از ترکیب دو یا چند واحد دیگر که از طریق Tender Offer  (از بازار و یا مستقیما از سهامداران) و یا اتحاد منافع[12] مقدور می‌باشد. معمولاً بر اساس رضایت طرفین بوده و  می‌تواند افقی و یا عمودی باشد.
  • تملک و یا اکتساب: از طریق خرید درصدی از دارایي‌ها و یا اوراق بهادار شرکت جهت به دست آوردن کنترل آن انجام می‌شود.
  • مشارکت عملي: ترکیب دارایي‌های چند شرکت برای یک هدف و فعالیت خاص و براي يک دوره زماني محدود را نشان مي‌دهد. مشارکت عملي در واقع یک واحد تجاری مجزاست که در بخش کوچکی از فعالیت‌های سازمان‌های مشارکتی وارد می‌شود و دارای زمان و محدوده فعالیت محدود و معين می‌باشد. هر سازمانی می‌تواند با حفظ شخصیت حقوقی خود وارد مشارکت عملی شود.
  • Alliance: در اين استراتژي روابط غیر رسمی‌تر بین کسب و کارها برقرار است و در قالب آن يک اتحاد استراتژیک یا ارتباط پیمانی و یا ارتباطات مدیریت ايجاد مي‌گردد.
  • سرمايه‌گذاري: در صورت انتخاب اين شيوه، در نهايت تمامي منافع، ریسک و کنترل برای خود شرکت خواهد بود.

[1] Merger And Acquisition (M&A)

[2] Consolidation

[3] Corporate Finance

[4] Investment Management

[5] Corporate Control Market

[6] Divestiture

[7] Investment Banks

[8]  Acquirer

[9]  Voting shares

[10] Takeover Bid

[11] Joint Venture

[12] Pooling of Interest

 

 

فهرست مطالب

بخش اول: کليات… 5

مقدمه. 6

تعاريف… 7

انواع روش‌های رشد و توسعه. 7

انواع استراتژی‌های رشد. 8

روش‌های تجدید ساختار شرکت‌ها 9

موضوعات مبتلابه فرآيند ادغام و اکتساب… 9

سؤالات مطرح در حوزه ادغام و اکتساب… 10

حوزه‌هاي اثرگذاری فعالیت‌های ادغام و اکتساب… 10

عوامل مؤثر بر رشد ادغام و اکتساب‌ها 11

دلایل ایجاد ارزش از محل فرآیندهاي ادغام و اکتساب… 11

مسائل و مشکلات ادغام و اکتساب… 12

تأمین مالی ادغام و اکتساب… 13

بررسی کارکردهای ادغام و اکتساب برای شرکت‌ها و اقتصاد. 13

ارزیابی ادغام و اکتساب‌ها 14

روش‌های ارزیابی عملکرد ادغام و اکتساب‌ها 14

برندگان فرآیندهای ادغام و اکتساب… 15

عوامل موفقیت در ادغام و اکتساب… 15

دلایل اصلي شکست در ادغام و اکتساب… 16

مقایسه مشکلات ادغام و اکتساب… 17

عواملی که قبل از ادغام واکتساب باید بررسی کرد. 17

بخش دوم: ادغام و اکتساب… 19

ادغام. 20

ويژگي‌هاي اصلي ادغام. 20

شيوه‌هاي ادغام. 20

انواع ادغام. 21

مسائل منابع انسانی در ادغام‌ها 22

اکتساب… 23

ويژگي‌هاي اکتساب… 23

شيوه‌هاي متداول اکتساب… 24

اهداف و انگیزه‌ها در اکتساب و قبضه مالکيت… 24

عوامل مشوق سطوح بالای قبضه مالکیت… 26

قبضه مالکیت و تجدید ساختار صنایع و شرکت‌ها 27

اکتساب‌ها و بازار کار مدیران. 27

روش‌های جلوگیری از قبضه مالکیت… 29

دلایل هدف قرار گرفتن يک شرکت… 29

مراحل اساسي براي ادغام و اکتساب… 30

اقتصاد ایران و ادغام و اکتساب… 30

بخش سوم: چارچوب و محورهاي قوانين و مقررات حاکم بر ادغام و اکتساب… 32

دولت‌ها و مسأله ادغام و اکتساب… 33

قوانین و الزامات حاکم بر ادغام و اکتساب… 33

قوانین ضد تراست… 34

چارچوب مقررات ادغام و اکتساب… 35

الف) بخش تعاريف… 35

ب) نقش و جايگاه کميسيون بورس و اوراق بهادار در فرآيند ادغام و اکتساب… 35

ج) رعايت ضوابط و مقررات در فرآيند ادغام و اکتساب… 36

د) برخورد کميسيون با موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات… 36

ه) ارائه اسناد و اطلاعات اشتباه يا گمراه کننده 38

و) حقوق سهامداران خرد. 39

ز) ارائه دادخواست به دادگاه 39

حقوق و قوانین ایران راجع به ادغام و اکتساب… 40

منابع و مآخذ. 41

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 41
حجم: 2.32 مگابایت
59,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.