بازی های بومی محلی سنتی شهرستان سبزوار


بازی های بومی محلی سنتی شهرستان سبزوار

1)عمو زنجيرباف:

هدف:چابكي ، پرورش حس تقليد ، آشنايي با حيوانات

سن:7-8 سال

تعداد بازيكنان:محدود نيست بيشتر از 10 نفر

وسيله: به وسيله خاصي نياز ندارد.

شكل بندي: صفي

طريقه اجرا:

بچه ها كنار هم ودست هاي همديگررا ميگيرند نفراول صف عمو زنجيرباف شده ويكي ازبچه هاي هم قد درآخرصف قرار ميگيرد در اين حال اين مكالمه بين اين دو رد و بدل مي شود و بچه ها نيز مي توانند با نفر آخر صف هم آواز گردند.

نفر آخر(باتفاق بچه ها) نفر اول صف (عمو زنجير باف)

عمو زنجير باف بله

زنجير منو بافتي بله

پشت كوه انداختي بله

بابات اومده چي چي آورده

نخودوكشمش بخوروبيا

باصداي چي بصداي….

عموزنجيرباف در اينجا صداي حيواني راميبرد(مثلا گربه.

سگ.گنجشك.كلاغ وغيره)دراينحال نفر آخرصف بايدهمان صداراتقليد كندوبچه هاي ديگرضمن تكرارآن پشت سراوآمده از زيردست عموزنجيرباف ونفردوم عبوركرده به سرجاي خود

برميگردند بدين ترتيب زنجيربافته ميشود.

 

بازي تا بافته شدن نفر دوم از آخرادامه مي يابددراين هنگام نفر آخرميپرسد عموزنجيرباف«زنجيرمن بافته شد؟»وعموزنجيرباف جواب ميدهد:«بافته شد»نفر آخرميپرسد«محكمه ياشله؟»عموزنجيرباف ميگويد

«بكش ببين»بدنبال اين مكالمه عموزنجيرباف ازيك طرف ونفرآخرازطرف ديگرباكشيدن بچه هاسعي ميكنندكه زنجيررا پاره كنند

امابچه هابامحكم گرفتن دستهاي يكديگرمقاومت ميكنند.

زنجيرازهركجاكه پاره شود،دونفرمزبوركه دستهايشان جدا شود،جريمه شده به ميل بچه ها هركاري كه به آنها محولشودبايدانجامدهند.درصورت تمايل بچه ها بازي مجددا آغاز می شود.

 

2)گرگم و گله مي برم

هدف:چابكي،انعطاف پذيري،سرعت

سن:7-9 سال

تعداد بازيكنان:5-15 نفر در هر گروه

وسيله: به وسيله خاصي نياز ندارد.

شكل بندي: پشت سر هم (ستوني)

طريقه اجراء:

بچه ها در حالي كه كمر يا قسمتي از لباس نفر جلويي خود را گرفته اند پشت سر هم قرار مي گيرند،يك نفر به عنوان گرگ از طريق قرعه كشي انتخاب مي شود و در جلو ستون قرار مي گيرد و در اين حال اين مكالمه بين او و نفر اول ستون كه حكم چوپان را دارد با صداي بلند رد و بدل مي شود.

گرگ: گرگم و گله مي برم

چوپان: چوپان منم نمي زارم

گرگ: من مي برم خوب خوبشو

چوپان: من نميدم بد بدشو

در اين حالت گرگ با حمله كردن به گله ،سعي مي كند نفر آخر ستون را با دست لمس كند ولي براي مقابله با گرگ ،ستون با چرخش و حركت به طرف مخالف ،مانع مي شود كه گرگ بتواند گوسفند آخري را بزند،در صورت موفقيت گرگ ،گوسفند زده شده نيز گرگ شده و به كمك گرگ اولي سعي در زدن نفر آخر ستون مي نمايند بازي تا آخر با وقت معين 15 دقیقه ادامه مي يابد.

3)داج بال تيمي: (شکارباتوپ)

هدف:تسلط بر توپ ،چابكي،سرعت و انعطاف پذيري

سن:9-11 سال

تعداد بازيكنان:20نفر در دو گروه

وسيله:توپ پلاستيكي

طريقه اجراء:

يكي از گروه ها با فاصله دو دست از هم دايره اي تشكيل داده ،گروه ديگر داخل دايره قرار مي گيرد افراد گروهي كه به صورت دايره ايستاده اند سعي مي كنند كه با پرتاب توپ گروه داخلي را بزنند . تنها ضربه هايي كه به پايين تر از كمر بخورد به حساب مي آيد،وقت بازي هر گروه محدود است (2-4 دقيقه)سپس گروه ها جاي خود را عوض مي كنند،گروهي كه افراد زياد تري را با توپ زده باشد برنده محسوب مي گردد.

انواع ديگر همين بازي:

الف: بازي بدون محدوديت زماني تا زده شدن همه افراد ادامه يافته سپس جاي خود را عوض مي كنند.

ب: تعداد پرتاب هايي كه بايد صورت گيرد قبلا مشخص مي شود(20تا30 پرتاب)گروهي كه افراد بيشتري را زده باشد برنده است .

ج: از دو توپ استفاده مي شود.

د: بازي بجاي دست با پا صورت مي گيرد.

4)کوپه خراب

هدف:دقت ,سرعت,تقویت حس کنجکاوی

سن:10-15 سال

تعداد بازیکنان:10نفر(دو گروه 5 نفره)

وسیله:خاک نرم

طریقه اجراء:

گروه اول و دوم از طریق قرعه کشی یا تر و خشک مشخص می شوند.گروه اول باید از مکانی که گروه دوم در آن قرار گرفته اند خارج شوند تا گروه دوم بتواند در محلی که رقیبش در آنجا نیست و بدور از چشم حریف کوپه هایی از خاک نرم در جاهایی که حریف ذهنش به آن مکانها نرسد بکارد.

هر چه تعداد کپه ها در زمان مشخص شده ی 5 دقیقه بیشتر و تنوع مکانها بیشتر باشد امکان باقی ماندن کپه ها و پیدا نکردن آنها توسط گروه 1 بیشتر است. در حالی گروه 1 در این زمان 5 دقیقه که منتظر پایان زمان و جستجوی کپه ها و خراب کردن آنها هستند برای اینکه حوصله شان سر نرود شعر و آواز می خوانند.

پس از وقت تعیین شده گروه 1 اجازه دارد که به منطقه گروه2 برود و در جستجوی کپه ها و خراب کردن آنها براید که این کار هم در زمان 3 دقیقه طول میکشد.

پس از اتمام3دقیقه گروه 2 می آید و تعداد کپه هایی را که کاشته بود و حریف پیدا نکرده را می شمارد. سپس دو گروه جای خود را عوض می کنند. گروهی که کپه های بیشتری برایش باقی مانده باشد برنده است.

 


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − چهار =