دانلود نمونه سوالات استخدامی تخصصی فراگیر دستگاه اجرایی

دانلود نمونه سوالات استخدامی تخصصی فراگیر دستگاه اجرایی


دانلود نمونه سوالات اقتصاد – ۲۶۰ نمونه سوال (سوالات چهار گزینه ای با کلید سوال و پاسخ تشریحی)

25,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوالات بازاریابی – ۱۳۷ نمونه سوال (سوالات چهار گزینه ای با کلید سوال و پاسخ تشریحی)

19,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوالات تعلیم و تربیت – ۲۰۰ نمونه سوال (سوالات چهار گزینه ای با کلید سوال)

25,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوالات تکنولوژی آموزش – ۱۹۵ نمونه سوال (سوالات چهار گزینه ای با کلید سوال)

25,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوالات روانشناسی – ۲۰۰ نمونه سوال (سوالات چهار گزینه ای با کلید سوال)

25,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوالات حسابداری – ۱۴۴۵ نمونه سوال (سوالات چهار گزینه ای با کلید سوال و پاسخ تشریحی)

99,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوالات علوم بانکی – ۷۶۰ نمونه سوال (سوالات چهار گزینه ای با کلید سوال)

به همراه جزوه دانش علوم بانکی  بانک مرکزی

45,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوالات ساختمان داده – ۱۰۰ نمونه سوال (سوالات چهار گزینه ای با کلید سوال)

25,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوالات سنجش و ارزیابی – ۲۰۰ نمونه سوال (سوالات چهار گزینه ای با کلید سوال)

25,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوالات سوالات شبکه مقدماتی- ۱۲۰ نمونه سوال (سوالات چهار گزینه ای با کلید سوال)

25,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوالات سیستم عامل – ۱۲۰ نمونه سوال (سوالات چهار گزینه ای با کلید سوال)

25,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوالات شبکه پیشرفت – ۱۱۰ نمونه سوال (سوالات چهار گزینه ای با کلید سوال)

25,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوالات طراحی الگوریتم – ۱۰۰ نمونه سوال (سوالات چهار گزینه ای با کلید سوال)

25,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوالات فنون تدریس -۲۰۰ نمونه سوال (سوالات چهار گزینه ای با کلید سوال)

25,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوالات قانون مالیات ها – ۹۵ نمونه سوال (سوالات چهار گزینه ای با کلید سوال)

19,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوالات قانون مدنی – ۴۹ نمونه سوال (سوالات چهار گزینه ای با کلید سوال)

9,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوالات قوانین – ۹۵ نمونه سوال (سوالات چهار گزینه ای با کلید سوال)

25,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوالات مدیریت – ۲۵۰ نمونه سوال (سوالات چهار گزینه ای با کلید سوال)

35,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوالات پایگاه داده – ۱۱۰ نمونه سوال (سوالات چهار گزینه ای با کلید سوال)

25,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوالات پژوهش – ۸۰ نمونه سوال (پاسخ تشریحی)

19,000 ریال – خرید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.