میلگرد انتظار(ریشه) و نحوه اجرای آن

میلگرد انتظار

در مواقعی که بتن مسلح در دو یا چند مرحله اجرا می شود برای اتصال بتن جدید و بتن قدیم طول معینی از میلگردهای سازه به صورت آزاد، بیرون از بتن باقی می ماند به این میلگردهای آزاد میلگرد انتطار یا میلگرد ریشه می گویند.

نحوه اجرای میلگرد انتظار

  • وقتی به طور مثال ستون بالایی به اندازه s1 با ستون پایینی اختلاف مقطع دارد ولی تعداد میلگرد یکی بوده و نیز فواصل وسایز آن در ستون بالا کمتر است، برای اجرایی وموثر بودن میلگرد انتظار لازم است در داخل تیر بین دوستون(T1) میلگردهای ستون پایینی خم بخورند.
  • خم این میلگردها به نسبت ۱به۶ انجام می گیرد.
    همانطور که می دانید برای ستون های سازه بتنی از پایین به بالا یا کاهش مقدار فولاد را باید در نظر بگیریم و یا کاهش مقطع رو.
    کاهش مقطع هم مستلزم خم میلگردهای ستون های پایینی می باشد. نوع خم دستی توسط آچار F یا آچار گوساله روی تخته کار انجام می گیرد.نوع دیگری از خم توسط دستگاه خم میلگرد انجام می گیرد،که دستگاه با برق کار می کند.
  • قبل از آرماتوربندی ستون می بایست میلگردهای انتظار را از هر نوع آلودگی پاک نمود. پاکیزگی میلگردها  شامل آلودگی به انواع روغن ها و همچنین بتن های پاشیده شده در هنگام بتن ریزی شالوده یا طبقه نیز می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.