نمونه برداری بتن و نکات اجرایی بتن

برای کنترل بتن ساخته شده و هماهنگ بودن آن با مقاومت خواسته شده باید از طرف مهندس محاسب نمونه هایی استاندارد برداشت و طی مراحلی ارزیابی شوند.

نمونه برداری بتن

انتخاب نمونه بتن به اندازه ای که نماینده توده بتن مورد نظر و دارای ویژگی های آن باشد نمونه برداری گفته می شود.
از نظر آیین نامه بتن ایران نمونه برداری به معنی تهیه دو آزمونه استوانه ای به ارتفاع ۳۰ سانتی متر و قطر  ۱۵ سانتی متر جهت تعیین مقاومت فشاری در سن ۲۸ روزگی یا هر سن مقرر شده دیگری انجام می پذیرد می باشد.

تعداد نمونه های بتن در هر بخش از ساختمان

 • برای دال ها و دیوارها
  یک نمونه از هر ۳۰متر مکعب بتن  یا ۱۵۰متر مربع سطح
 • برای تیرها و کلاف ها
  در صورتی که جدا از قطعات دیگر بتن ریزی می شوند یک نمونه برداری از هر ۱۰۰متر طول
 • برای ستون ها
  یک نمونه برداری از هر ۵۰ متر مکعب

نکات اجرایی نمونه برداری بتن

 • از بیلچه های مخصوص نمونه برداری جهت جلوگیری از سقوط  درشت دانه استفاده شود.
 • سطوح وسایل نمونه برداری تمیز باشند.
 • سطوح داخلی وسایل نمونه برداری برای جلوگیری از جذب آب مرطوب شوند.(بدون وجود قطره های آب)
 • کلیه نمونه ها باید از نقطه های گوناگون توده بتن برداشت شود.
 • دست کم نمونه ها باید در سه نوبت و از سه نقطه مختلف برداشته شود.
 • نمونه برداری از بتن خروجی تراک میکسر با توجه به زمان تخلیه در زمان تخلیه در زمان های متفاوت و بدون برداشت از ابتدای تخلیه انجام گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.