تخریب و اصلاح نمای آجری

آجر مناسب برای نماسازی

  • آجر رسی و قزاقی
    آجرهای مصرفی در نما باید مطابق استاندارد شماره ۷ عاری از معایب ظاهری مانند ترک خوردگی شوره زدگی آلویک و نظایر آن باشد.
  • آجر ماسه آهکی
  • قطعات نازک ماسه آهکی و رسی

ضرورت تخریب و اصلاح نمای آجری

اگر تعدادی از آجرهای نما شکسته و یا لب پریده باشند به قسمی که عدم نعویض آنها لطمه به زیبایی نمای ساختمان وارد سازد باید نسبت به تعویض آنها اقدام گردد.

مراحل تخریب و اصلاح نمای آجری

  • ابتدا باید با قلم و چکش اطراف آجر را خالی و سپس آجر شکسته را از جای خود بیرون آورند
  • داخل حفره های آجر را کاملا تمیزکرده
  • آجر نما را در صورت لزوم تیشه داری و آب ساب کرده شود و سر جای خود قرار دهند.
  • بعد از نصب آجر باید بند کشی با دقت انجام شود.
  • با افزایش کمی سیمان سفید به ملات ماسه سیمان می توان رنگ ملات کهنه هماهنگ ساخت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.