دانلود کتاب حفاظت آب و خاک تکمیلی دانشگاه پیام نور

دانلود کتاب حفاظت آب و خاک تکمیلی دانشگاه پیام نور

کتاب حفاظت آب و خاک تکمیلی دانشگاه پیام نور که توسط محمدحسن صالحی، عیسی اسفندیارپور بروجنی، رضا مهاجر و محسن باقری بداغ آبادی تهیه شده است

استفادهی بیش از حد از منابع طبیعی، بهواسطهی افزایش سطح زیر کشت اراضی و نیز استفاده بیش از ظرفیت معمول آن ها (افزایش تولید در واحد سطح)، پیامدهایی از قبیل فرسایش خاک، کاهش حاصلخیزی خاک، تخریب اراضی، بیابان زایی و آلودگی آب و خاک را در پی داشته است.

فهرست مطالب کتاب حفاظت آب و خاک تکمیلی :

فصل اول: مفاهیم و تعاریف اولیه

 • مقدمه
 • تعریف فرسایش
 • عوامل مؤثر بر فرسایش
 • اثرات فرسایش
 • حد قابل قبول فرسایش
 • مراحل مختلف فرسایش
 • مهمترین مناطق مستعد فرسایش
 • پرسش

فصل دوم: انواع فرسایش آبی

 • تقسیم بندی انواع فرسایش بر اساس عوامل فرسایشی
 • تقسیم بندی انواع فرسایش بر اساس تأثیر طبیعت و دخالت انسان
 • عوامل مؤثر بر فرسایش آبی
 • انواع فرسایش آبی
 • پرسش

فصل سوم: مدلسازی فرآیند فرسایش خاک

 • مقدمه
 • تقسیم بندی مدل های فرسایشی
 • انتخاب مدل ها برای استفاده در مطالعات
 • مدل های فرسایش خاک
 • پرسش

فصل چهارم: حفاظت خاک

 • حفاظت خاک
 • مبارزه با فرسایش خندقی (گالی)
 • مبارزه با فرسایش کنار رودخانه ای (بالارونده)
 • مبارزه با ریزش کناره ها و فرسایش توده ای
 • پرسش

فصل پنجم: فرسایش بادی

 • مقدمه
 • اصول و علل ایجاد فرسایش بادی
 • نحوه انتقال ذرات خاک
 • نتایج حاصل از عملکرد باد
 • کنترل فرسایش بادی
 • پرسش
توجه: این فایل داری واتر مارک می باشد.
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 191
حجم: 3.60 مگابایت
35,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.