دانلود پژوهش حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران

دانلود پژوهش حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران

هدف :
تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن .

روش کار :
از میان ۱۱۰ مراجعه کننده به کلینیک بینایی سنجی پس از توضیح کامل پروژه و گرفتن رضایت اطلاعات شامل : سن ، جنس گرفته شده و در پرسشنامه مربوطه ثبت گردید .
در مرحله بعد معاینات گرفتن دید بدون عینک ، رفرکشن توسط رتینوسکوپ استاتیک ، بررسی دید با اصلاح انجام شده و از میان بیمارانی که با اصلاح ، دید کامل داشته اند تست حساسیت کانتراست پلی رابسون ابتدا تک چشمی و سپس دوچشمی در شرایط نوریگرفته شد و نتایج بررسی شد.

نتایج : بر اساس آزمون است T میزان حساسیت کانتراست چشم راست ، چپ و دوچشمی در گروههای سنی مختلف تفاوت معنی داری داشت.

نتیجه گیری : از میان فاکتورهای بررسی شده بین سن و تغییرات حساسیتئکانتراست ارتباط معکوس وجود دارد به طوری که هر چه سن افزایش می یابد اندازه حساسیت کانتراست کاهش میابد ، همچنین مقدار حساسیت کانتراست دوچشمی بیشتر از تک چشمی مشاهده شد .

در این پژوهش بین جنس ، عیوب انکساری اصلاح شده و مقدار حساسیت کانتراست با افزایش سن ارتباطی پیدا نشد .

توجه: این فایل داری واتر مارک می باشد.

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 67
حجم: 2.56 مگابایت
25,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.