دانلود مقاله تأثیر زاویه برخورد زلزله بر عملکرد سازه های جداسازی شده فولادی تحت اثر مولفه قائم حرکت زمین

دانلود مقاله تأثیر زاویه برخورد زلزله بر عملکرد سازه های جداسازی شده فولادی تحت اثر مولفه قائم حرکت زمین

چکیده:

یکی از مهمترین چالشهای طراحی لرزهای سازهها، اینستکه طراح به درستی نمیداند که این بارهای لرزهای در چه جهتی، به سازه اعمال میشود .بخاطر عدم قطعیت در برآورد شرایط محلی زمین احداث سازه و نیز عدم قطعیت در تعیین محل دقیقمرکز زلزله و خصوصیات انتشار موج، منطقی است که فرض کنیم بارهای لرزهای میتوانند در هر جهتی به سازه اعمال شوند. با در نظرگرفتن این عدم قطعیتها، زاویه بحرانی برخورد، یعنی زاویهای که در آن پاسخ سازه برای یک پارامتر تقاضای لرزهای،ماکزیمم است همواره مورد توجه مهندس محاسب میباشد. این مقاله به بررسی تاثیر زوایای برخورد مختلف زلزله در سازه ۵طبقه فولادی بهسازی شده با جداساز لرزهای و میراگر اصطکاکی تحت اثر مولفه قائم حرکت زمین میپردازد. میراگر اصطکاکی در سازه جداسازی شده بمنظور بهبود عملکرد جداساز در برابر بالاآمدگی جداسازها در نظر گرفته شده است.هدف اصلی از این کار پیدا کردن بحرانیترین زاویه زلزله با سازه جداسازی شده با هسته– سربی همراه با میراگر اصطکاکی میباشد. مدل فوق تحت زلزلههای شبیهسازی شده، آنالیز دینامیکی غیرخطی گردیده است و پس از تحلیل نتایج بحرانیترین زاویه زلزله با سازه از روی نمودارهای پاسخ سازه بدست آمد.

کلمات کلیدی
جداساز لرزهای، میراگر اصطکاکی، زاویه برخورد زلزله، زاویه بحرانی، تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی
نویسندگان:
 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب
دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 8
حجم: 607 کیلوبایت
25,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.