دانلود رایگان طرح نهایی معماری مجموعه فرهنگی -بخش نهم

دانلود رایگان طرح نهایی معماری مجموعه فرهنگی -بخش نهم

* روکش صندلیها و کف پوش

کف پوش برای آمفی تئاتر باید از نوعی باشد که ایجاد صدا نکند و دیگر اینکه نسوزد.

انتخاب رنگ در آمفی تئاتر باید کاملاً حساب شده باشد رنگ کف ـ مبلمان ـ دیوارها و سقف باید با هم هماهنگی کلی داشته باشد و تا آنجا که ممکن است باید رنگهای هارمونی و ملایم انتخاب شود تا بیشتر فضای صحنه به چشم آید و قابل توجه گردد.

* خطوط نقاط دید

1ـ خطوط دید بستگی مستقیم به مسائل سالن و حجم آنجا دارد.

2ـ خطوط دید بستگی مستقیم با جایگاهها و راحتی و ایمنی آنها دارد.

3ـ خطوط دید بستگی به فواصل جایگاهها دارد. ولی اگر فواصل را زیاد بگیریم ظرفیت آمفی تئاتر کم می‌شود و فاصله ردیف جلو به صحنه زیاد می‌گردد.

مسئله دید آخرین ردیف تماشاچیان نیز مهم می‌باشد و بستگی به گردانها و شیب کف دارد ضمناً از مسائل مهم، خط نور پروژکتور است که از هر جایگاهی باید کنترل شود.

* نورپردازی

باید در قسمتهای مختلف آمفی تئاتر برای متمرکز کردن نور از پروژکتور استفاده نمود این قسمتها می‌تواند شامل سقف کاذب و دیوارهای کاذب باشد. سیم‌کشی‌ها باید بطور منظم در زیر و پشت این دیوارها انجام گیرد. در قسمتهای مختلف صحنه نیز سیستم نوری کار گذاشته شود تا احتمالاً از جوانب مختلف در صورت لزوم استفاده نوری بشود این قسمتها شامل: کف و سقف صحنه و همچنین دیوارهای جانبی آن می‌باشد. کلیه این نورها باید بصورت غیرمستقیم باشند تا تماشاگر به هیچ عنوان تحت تأثیر این نورها قرار نگیرد و ایجاد درد سر و ناراحتی برای وی ننماید.

تهویه نیز در این نوع سالنها اهمیت خاصی دارد که آنها را نیز می‌توان در داخل سقفهای کاذب و دیوارها جایگزین نمود.

* شیب کف

سقف کاذب در داخل سالنها بیشتر بخاطر مسائل آکوستیک، نور، تهویه و… مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سقفها در درجه اول از نظر فرم باید هماهنگی کامل با سایر قسمتها داشته باشند. همچنین می‌توان در داخل این سقف سیم‌کشی و کانال کشی کولر و نیز نصب پروژکتورهای مختلف را نیز در نظر گرفت.

دیوارهای کاذب نیز به همین منظور در آمفی تئاتر اجرا می‌شود به این دلیل می‌توان یک سری شکستگی فرمی در دیوارها ایجاد نمود. که در ابتدا برای آکوستیک و سپس برای استفاده پروژکتور و نیز نور غیرمستقیم برای آمفی تئاتر بکار گرفته می‌شود.

* تعیین ظرفیت سالنها و مساحت آن

تعیین ظرفیت سالن، ارتباط مستقیمی با مساحت مفید آن دارد. منظور از مساحت مفید سالن، آن بخش از محوطه تماشاگران است که دید مناسب با صحنه دارد. اهداف اصلی در طراحی یک سالن مناسب که مستقیماً ظرفیت آن را محدود و تعیین می‌کند، عبارتند از:

1ـ امکان ایجاد دید مناسب همه صندلیهای سالن نسبت به صحنه.

2ـ امکان رسیدن صدای زنده و رسا به همه نقاط سالن.

3ـ امکان ایجاد عبور و مرور مناسب در راهروها و بین صندلیها و تخلیه سریع سالن.

4ـ ایجاد راحتی، آرامش و آسایش برای تماشاگران، از نظر فیزیکی و روحی به نحوی که نشستن طولانی مدت در سالن او را خسته و ناراحت نکند.

در خصوص تعیین طول یا عمق محوطه تماشاگران میروکل چنین می‌گوید: ضوابط بسیاری برای تعیین نسبت میان طول و عرض محوطه تماشاگران و پهنای صحنه تصویر و یا دهانه پروسینیوم موجود است. این ضوابط متغیر است و همه به طور تجربی و بر اساس تئاترهای موجود به دست آمده است.

وی سپس ظوابطی را پیشنهاد می‌کند همچون:

طول بهینه محوطه تماشاگران مساوی است با 4 برابر عرض صفحه تصویر (پرده نمایش).

طول بیشینه محوطه تماشاگران مساوی است با 6 برابر پهنه تصویر.

1ـ حداکثر زاویه مناسب برای استقرار صندلیها نسبت به خط عمود منصف دهانه تصویر 60 درجه است.

2ـ فاصله آخرین ردیف صندلیها دهانه صحنه 15 تا حداکثر 5/22 متر و طول پیش آمدگی صحنه 2 متر می‌باشد.

هر چقدر سالن تماشاگران بزرگ باشد، ارزش صندلی کمتر و یا کیفیت آن پایین‌تر است. اگر فقط گیشه مد نظر نباشد، می‌توان گنجایش تئاتر را تا آنجا که دید بهینه امکان می‌دهد محدود کرد و آخرین ردیف را در حدود 15 متری صحنه قرار داد چنان که به دلایل مختلف ظرفیت افزایش یابد، فاصله ردیفهای آخر از صحنه افزایش یافته و همراه با آن دید تماشاگر تضعیف می‌شود. در تئاتر که عناصر عمده آن بازیگران می‌باشند مکانی که تماشاگر می‌بایست امکان رؤیت حرکات بازیگران را داشته باشد بسته به نوع نمایش متفاوت است:

الف) جزئیات حالات صورت و ژستهای کوچک در نمایشها و درامها و در نمایشهای کمدی مهم است.

ب) حالات و ژستهای کلی (نه جزئی) بازیگران در اپراها و کمد موزیکالها و رقص اهمیت دارد.

ج) حالات افراد در تئاترهایی که برای برنامه‌های نوع (الف) طراحی می‌شوند. باید طول یا عمق محوطه تماشاگران چنان باشد که از دورترین نقطه سالن، صحنه بخوبی دیده شود و همه حالات چهره بازیگر به خوبی قابل رؤیت باشد. یعنی از 5/22 متر بیشتر نشود. در تئاتر شهر تهران، فاصله آخرین ردیف صندلیها از دهانه صحنه چیزی حدود 19 تا 20 متر است.

بدینسان عمق سالن تماشاگر یا محوطه تماشاگران، در فاصله حداقل 15 متر و حداکثر 5/22 متر قابل تغییر است. طبیعی است که اعداد کمتر از 15 متر، غیراقتصادی و بیش از 5/22 متر، غیراستاندارد است. همچنین به پیشنهاد کارشناسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تالار وحدت طول پیش آمدگی صحنه 2 متر در نظر گرفته شده است.

3ـ شعاع انحنای ردیف صندلیها، باید برابر فاصله دهانه صحنه تا دیوار انتهایی محوطه تماشاگران باشد و مرکز این شعاع، خط عمودمنصف دهانه صحنه است.

4ـ فاصله میان دو ردیف حداکثر 5/1 متر و حداقل 85/0 متر و عرض صندلیها حداقل 55/0 متر در نظر گرفته شود. در مورد فاصله میان ردیف صندلیها میروکل چنین می‌نویسد: صندلیها می‌باید آنقدر از هم فاصله داشته باشد که عبور و مرور راحت و بدون برخورد را اجازه دهند. نزدیک کردن ردیفهای صندلی به منظور افزایش ظرفیت، سیاستی کوتاه بینانه است. صندلیهای به هم فشرده بخصوص برای افراد بلند قد، ناراحتی و رنج فراوانی را همراه می‌آورد و بسیاری از علاقمندان تئاتر در نیویورک از رفتن به چنین تئاترهایی بدون توجه به نوع نمایش و اجرای آنها اجتناب می‌کنند.

5ـ اختلاف ارتفاع مناسب هر دو ردیف صندلی 7/12 سانتیمتر می‌باشد (لازم به ذکر است که برای ایجاد این اختلاف ارتفاع استفاده از پله بجای شیب توصیه می‌شود).

6ـ اندازه راهروهای داخلی 2/1 متر و راهروهای خارجی 5/1 متر است. اگر فاصله ردیف صندلیها 5/1 متر در نظر گرفته شود نیازی به راهروهای داخلی نیست. اما وقتی فاصله ردیف صندلیها کمتر از این مقدار است، از راهروهای داخلی اجتناب ناپذیر است. (میروکل می‌گوید: هر چهارده صندلی می‌باید بوسیله راهرو از یکدیگر جدا شوند.

5-1-2- کتابخانه ها

کتابخانه ها مجموعه ای از عملکردها را درجامعه ی ما بر عهده دارند.کتابخانه های آکادمیک٬ به عنوان مثال وظیفه ی اکتساب٬ جمع آوری و ذخیره ی نوشته ها را برای مقاصد آموزشی پژوهشی بر عهده دارند و معمول برای ورود عموم مردم آزاد و قابل استفاده است.کتابخانه های عمومی٬با گزینش گسترده ای از نوشته های کلی تر و سایر رسانه های هطلااتی را تا حد امکان در قفسه های باز برای جامعه مهیا می سازند.وظایف کتابخانه های آکادمیک و عمومی ٬اغلب در یک کتابخانه ی واحد درشهر های بزرگتر در هم می آمیزند.کابخانه های ملی٬ به عنوان مثال٬مجموعه هایی از نوشته ها و اسنادی تاریخی را در خود جای می دهند که در یک کشور و ناحیه به دست آمده اند و اغلب در معرض عموم قرارمی گیرند٬ در حالی که کتابخانه های اختصاصی٬ برای جمع آوری نوشته ها و رسانه های موضوعی محدود بوده و به طور معمول دسترسی به آن ها مشکل است.

در کتابخانه های آکادمیک٬اتاق های مراجعه ای تدارک دیده شده و ممکن است برای قرض گرفتن کتاب از قفسه های بسته٬پیشخوان هایی وجود داشته باشند.امکان دسترسی آزاد به قفسه های باز مجلات٬کتاب ها یا مواد آموزشی ارائه شده٬دراتاق های مطالعه وجود دارد.به غیر از کتاب ها وژورنال ها٬تقریبا تمامی رسانه ها ی اطلاعاتی متفاوت برای استفاده٬به روشی قابل دسترس و جمع آوری می باشند.تعداد محل های مطالعه به تعداد دانشجویان رشته های متفاوت بستگی دارد.اطلاعات به گونه ای سیستماتیک سازماندهی می شوند یعنی بر حسب نوع درس.خدماتی که ارائه می شوند شامل قرض دادن کتاب در داخل خود کتابخانه٬هم چنین فتوکپی کردن٬ خواندن و چاپ گرفتن از میکرو فیلم ها و میکروفیش ها هستند.علاوه بر این ها٬امکان جستجوی نوشته ها به صورت آنلاین و یا از طریق داده های ذخیره شده روی سی دی نیز وجود دارد.

کتابخانه های دانشگاهی در یک یا دو لایه سازمان داده می شوند.سیستم تک لایه به طور متمرکز اداره می شود(پردازش کتاب و خدمات) و به طور طبیعی٬دارای کتابخانه های شعبه ای جداگانه یا موضوعی بسیار معدودی است.سیستم دو لایه شامل یک کتابخانه مرکزی و معمولا شمار زیادی از کتابخانه های دانشکده ای٬موضوعی و انستیتویی است.کتاب ها در قفسه های باز در اتاق های مطالعه یا قفسه های کتاب قابل دسترس (با همان فضای قفسه های بسته)٬و هم چنین قفسه های بسته و با دسترسی محدود نگه داشته می شوند.چنین نظم و ترتیب هایی به شکل متنوع تقریبا در تمامی کتابخانه های آکادمیک دیده می شود.نسبت قرض دادن کتاب (دسترسی باز و بسته)به نوع سازمان یعنی اهداف کتابخانه بستگی دارد و نیز شکل ساختمان ها٬اغلب دارای اثری با اهمیت است.تعداد قفسه ی کتاب ها به نوع سازمان٬دسترسی کاربران٬نوع قفسه بندی(ثابت یا متحرک)٬سیستم سفارش و روش نصب٬تفکیک صور متفاوت و نیز مختصات ساختاری ساختمان بستگی دارد.قسمت های اتاق مطالعه٬با فضایی برای خواندن و کار کردن٬باید به اسانی قابل دسترسی باشند پس باید تا سر حد امکان در اختلاف سطح کمتری قرار گیرند.این امر به حمل و نقل کتاب کمک می کند.برای خدمات و نشان دادن قفسه های کتاب٬وجود یک سیستم راهنمایی روشن و واضح با علائمی که به راحتی خوانده میشوند الزامی است.دسترسی به قسمت های عملیاتی و اتاق های مطالعه در طبقات متفاوت٬باید با راه پله صورت پذیرد اما آسانسور نیز باید برای استفاده معلولین و حمل کتاب مهیا باشد.بار طبقات در قسمت های عملیاتی و مطالعه٬باید2m/KN 0/5 باشد.

پهنای مسیرهای رفت و آمد باید>m2/1 و فضای میان قفسه ها باید حداقلm 4/1_3/1 عرض داشته باشند(یا مطابق با مقررات محلی تعیین شود).از ایجاد تقاطع با تطابق مسیر کاربران٬کارمندان و حمل کتاب بپرهیزید.دسترسی به اتاق های مطالعه باید از طریق ورودی های کنترل مجهز به تجهیزات ایمنی کتاب قرار گیرد و در صورت امکان٬فقط یک ورود یا خروج انجام پذیرد.محل های کنترل باید در نزدیکی میز قرض دهی کتاب/میز اطلاعات مرکزی باشد.

امکانات داخل بخش کنترل شده٬باید شامل اطلاعات اتاق مطالعه٬کتابنامه ها٬ترمینال های فهرست آنلاین٬صدور و عودت کتاب هاییکه فقط می توانند در اتاق مطالعه مورد استفاده قرار گیرند٬تجهیزات کپی(در اتاق های جداگانه)٬قفسه های کتاب با دسترسی آزادانه٬فضای کار و در صورت امکان قفسه بندی های باز کتاب باشند.

امکانات خارج از بخش کنترل شده نیز باید شامل رختکن٬گنجینه های کیف و کت٬توالت ها٬یک کافه تریا٬یک قسمت برای مطالعه روزنامه٬یک اتاق نمایشگاهی٬اتاق های سخنرانی و کنفرانس(احتمالا برای استفاده خارج از ساعات کار کتابخانه)٬یک میز اطلاعات٬اندیکس های کارتی و میکروفیش٬ترمینال های فهرست آنلاین٬قسمت عودت و جمع آوری کتاب برای کتاب های سفارش داده شده/رزرو شده باشد.

تهیه فضاهای کار در ککتابخانه های کالج ها به تعداد دانشجویان و توزیع گروه های موضوعی بستگی دارد.محل های کار خاصی برای معلولین(افرادی که از صندلی چرخدار استفاده می کنند و افرادی که از لحاظ بینایی دچار مشکل هستند)و برای عملیات خاص(خواندن میکروفرم ها و تجهیزات بزرگنمایی٬کامپیوترها٬ترمینال ها٬استفاده از سی دی رام ها و غیره٬یادداشت برداشتن از مقررات مربوطه)٬و برای مطالعه قردی(اتاقک ها و اتاق های کار فردی)مورد نیاز می باشد.فضاهای کار باید ترجیحا در قسمت های نورگیر باشند.مساحت مورد نیاز برای یک محل مطالعه/کار2m5/2 و برای یک کامپیوتر یا محل کار فردی≥2m4 است.امنیت برای قسمت و کاربران بسیار حایز اهمیت است.پیشگیری از آتش سوزی باید مطابق با مقررات ملی و محلی ساختمان و رویه ها باشد.نصب سیستم امنیتی کتاب٬از دزدی جلوگیری کرده و امنیت بیشتر درهای خروجی (فرار بدون ناظر و با یک قفل الکترونیک خودکار٬زمانی که آژیر به صدا در می آید)را تامین می کند.تضمین درهای خروج اضطراری به صورت مکانیکی با آژیرهای آکوستیک یا بصری٬تاثیر کمتری دارد.

طبقه ی آرشیو و بایگانی٬بهتر است که در زیر زمین باشد و دلیل آن هم بار زیاد روی کف طبقه و حتی هوا می باشد.برج ساختن با کتاب٬به دلیل نیاز به کنترل هواحمل و نقل و کارکنان و نیز انعطاف پذیری محدود مناسب نیست.بهترین روش ٬ایجاد محوطه های مربوط به هم هست که تا حد امکان بزرگ بوده و تغییر سطحی نداشته باشند.تقسیم بندی های میان قفسه های ثابت و قفسه های سیستم های متحرک(متراکم)به مختصات ساختاری ستون ها بستگی دارد.ظرفیت ها را میتوان با استفاده از قفسه های متحرک تا حدود 100٪ افزایش داد.بار طبقات با قفسه های ثابت٬دست کم2m/KN 5/7 و با قفسه های متحرک دست کم2m/KN 5/12 است.

هوای داخل در قسمت های مربوط به کاربران بایدC °2±°20 با حدود 5±50٪ رطوبت نسبی باشد و تعویض هوا به صورت 2m20 در ساعت برای هر نفر٬این مقادیر را میتوان بسته به شرایط هوایی٬افزایش یا کاهش داد.از نور مستقیم آفتاب دوری کنید زیرا اشعه مافوق بنفش و تششع گرمایی٬موجب خرابی کاغذ و شیرازه ها خواهد شد.به دلیل مصرف بالای برق و در نتیجه هزینه های بالای اداره کردن محل٬استفاده از تهویه مطبوع٬باید فقط منحصر به موارد کاملا ضروری باشد.تهویه ی طبیعی با ساختمان های با عرض کم امکان پذیر است.

I:\IMAGE0001.JPG

I:\IMAGE0001.JPG

*بخشهای مختلف یک کتابخانه:

1) فضاهای امانت و بازگشت کتاب 2) بخش فهرست 3) بخش کنترل حفاظتی

4) نمایش کتاب 5) اتاق کنفرانس 6) بخش اداری 7) سالن قرائت

8) سالن قرائت تخصصی 9) بخش نشریات و مجلات 10) مخزن کتاب

11) بخش مرمت کتاب 12) ثبت و فهرست

کتابخانه ها بر حسب نوع و مقیاس عملکردی آنها به دو دسته باز و بسته تقسیم می گردند. در طراحی کتابخانه ها معمولاً سیستمهای بسته به کار برده می شود و کاربر از طریق فهرست کتب موجود می تواند با کتابخانه ارتباط برقرار نماید و در کتابخانه کودکان باید از سیستم باز استفاده گردد تا کودک با دیدن کتاب، بتواند به راحتی کتاب مورد علاقه خود را انتخاب نماید و در کتابخانه های بزرگ با مقیاس شهری منطقه ای معمولاً از سیستم قفسه های بسته استفاده نموده و کاربر از طریق برگه دان یا رایانه با منابع موجود در کتابخانه مرتبط است. در این بخش به معرفی اجمالی خصوصیات بخشهای یک کتابخانه پرداخته می شود:

الف) سرسرای ورودی:

1) دارای ارتباط ساده با کلیه قسمتهای عمومی کتابخانه باشد.

2) دارای محلی برای نمایش کتابهای جدید و اطلاعات و اعلانات جدید کتابخانه باشد.

3) دارای محل خرید وسایل اولیه و لوازم التحریر باشد.

4) ممکن است دارای سالن انتظار باشد.

ب) رختکن:

1) شامل سه نوع رختکن برای مراجعین به سالن کنفرانس، مراجعین به سالن قرائت، و مراجعین به اتاقکهای مطالعه انفرادی باشد.

2) برای محاسبه رختکن نوع اول یک سوم ظرفیت کل سالن در نظر گرفته و هر متر طول رختکن گنجایش لباس بیست نفر را داشته باشد و باید دارای یک متصدی باشد.

3) رختکن نوع دوم باید دارای فضای جداگانه بین سرسرای ورودی و سالن قرائت باشد و رختکن نوع سوم می تواند در همان محل اتاقک در نظر گرفته شود.

ج) اطلاعات:

1) از طرفی در دید مستقیم نسبت به ورودی اصلی و از طرف دیگر در ارتباط با قسمت اداری و فهرست و امانت کتاب باشد.

2) در کتابخانه های بزرگ، برای ارتباط در سطح کلی و بین المللی از طریق مستقیم یا غیرمستقیم فضایی در کنار اطلاعات و با نام مشاوره لازم می باشد تا علاقمندان را راهنمایی نماید. این قسمت بالا مجهز به دستگاههای ارتباطی داخلی و خارجی باشد.

د) سرویسهای بهداشتی:

1) در هر طبقه و نزدیک سالن اجتماعات باید سرویسهای بهداشتی مجزا در نظر گرفته شود.

2) تعداد مراجعین زن به کتابخانه حدود نیمی از مراجعین مرد بوده و برای هر 25 نفر یک سرویس بهداشتی لازم می باشد.

ه) قسمت فهرست کتاب

1) هر کشو حدود پانصد برگه را در خود جای می دهد و مجموعاً در هر مترمکعب قفسه ها حدود بیست و پنج هزار برگه جای می گیرد.

2) در کتابخانه های بزرگ ممکن است این بخش دارای متصدی جهت راهنمایی مراجعین باشد.

3) ارتفاع کشوها حداقل 65 و حداکثر 135 سانتیمتر بوده و هر متر طول آنها می تواند حاوی حدود 000/20 برگه باشد.

و) امانت و دریافت کتاب:

1) توقف مراجعین نباید مانع از سایر حرکات و رفت و آمدهای معمولی کتابخانه گردد.

2) در حد فاصل بین فهرست، سالن قرائت و مخزن کتاب قرار گیرد.

ز) سالن قرائت:

1) شرایط آسایش را از لحاظ نور (نبودن سایه و انعکاس خیره کننده) و تهویه، دما و 000 داشته باشد.

2) میزها و صندلی ها راحت و سبک باشد تا جابجا کردن آنها ساده و بی سر و صدا انجام پذیرد.

3) در صورت وجود نور یک طرفه عرض سالن حداکثر یک و نیم برابر ارتفاع و در صورت نور دو طرفه حداکثر سه برابر ارتفاع سالن قرائت باشد.

4) از تابش مستقیم اشعه خورشید بر میزها جلوگیری گردد.

5) جهت آرام بودن فضا تدابیری همانند بی سر و صدا بودن کفپوش ها، در نظر گرفتن عایق های صوتی مناسب، استفاده از مبلمان داخلی با قابلیتهای جذب صدا و قرارگیری در فاصله مناسب از منابع تولید صدا پیش بینی گردد.

6) موقعیت مراقب سالن، در مکان مناسب قرار داشته باشد به نحوی که با وجود تسلط کافی بر تمامی قسمتهای سالن قرائت، مزاحمت 7) سطح لازم برای میز در سالن قرائت 75/0 مترمربع و سطح لازم برای نشستن 60/0 مترمربع بوده و ارتفاع میزها 76 سانتیمتر می باشد.

8) سالن های قرائت محققین حداکثر سی نفر بوده و سرانه هر نفر حدود 5/3 مترمربع می باشد.

9) سطح سرانه سالن های قرائت روزنامه و مجلات حدود دو و نیم مترمربع می باشد.

ح) فضای مخصوص مطالعه در فضای آزاد:

1) در ارتباط با سالن قرائت باشد.

2) خروج اشخاص زیر نظر کتابدار باشد.

3) در مکان آرام و بدور از سر و صدا و رفت و آمد مراجعین کتابخانه باشد.

ط) فضاهای مربوط به تمدد اعصاب و استراحت مراجعین:

1) شامل فضاهایی مانند فضای تفریحی و بازی و تریا می باشد.

2) فضاهای مناسبی جهت صحبت کردن در داخل کتابخانه وجود داشت باشد و از نظر سکوت و آرامش محدودیتی در این بخش وجود نداشته باشد.

ی) بخش کارکنان:

1) ممکن است در تماس مستقیم با مراجعین باشد و یا سرپرستی و حفاظت و کنترل کتابخانه را بعهده داشته باشند. در این صورت باید در ارتباط با ورودی مراجعین طراحی گردد.

2) ممکن است در ارتباط با ورود و نگهداری و مرمت کتابها باشد که در این صورت با فضاهای داخلی کتابخانه مانند مخزن و امانت مرتبط می باشد.

 

ک) ذخیره کتاب (مخزن):

1) با در نظر گرفتن سطح پله ها و فاصله قفسه های کتاب از یکدیگر می توان برای هر مترمربع فضا قابلیت ذخیر سازی دویست جلد کتاب را در نظر گرفت.

2) عوامل محیطی مربوط به حفاظت کتاب کاملاً باید در نظر گرفته شود.

3) دمای مناسب این محل سیزده تا چهارده درجه سانتیگراد می باشد و حداکثر رطوبت باید پنجاه درصد باشد.

4) کتابها نباید در برابر اشعه مستقیم آفتاب قرار گیرند.

5) ممکن است بخشهای زیر را دارا باشد:

الف: مخازن کتاب ب: نگهداری مجموعه های خطی ج: میکروفیلم د: لابراتور عکاسی

ه: پذیرش کتاب و: انبار فیلم و صفحات موسیقی ز: دفتر فنی کتابخانه

مشخصات کلی کتابخانه ها:

الف: نور کتابخانه:

1) نور کتابخانه باید بصورت یکنواخت و غیرمستقیم باشد زیرا نور مستقیم باعث انعکاس و خیرگی و در نتیجه خستگی زیاد چشم می شود.

2) بهترین نوع نور مصنوعی نورپردازی بوسیله لامپهای فلورسنت می باشد.

ب: مصالح سازنده:

1) دوام و استحکام داشته باشد.

2) قابلیت تطبیق و تغییرپذیری داشته باشد.

3) در کاهش صدا در بخشهای آرام کتابخانه مؤثر باشد.

4) در برابر آتش سوزی مقاوم باشد.

5) زیبا و کم هزینه باشد.

ج: پوشش سقف و کف دیوار:

1) در اثر رفت و آمد، ایجاد سر و صدا ننماید همانند موکت یا کفپوشهای پلاستیکی.

2) دارای رنگ روشن باشد تا در یکنواخت نمودن نور مؤثر واقع شود.

3) دارای قابلیت جذب صدا باشد تا سر و صدای داخلی و خارجی را از بین ببرد.

* استانداردهای مربوط به کتابخانه:

1) کتاب: امروزه در دنیا بیش از 280 نوع قطع کتاب وجود دارد که بیش از 250 نوع از این کتب در حدود 2% کل را شامل می شوند. مهمترین رقم قطع کتاب به شرح زیر است:

درصد کتب موجود اندازه

3/27 24×16

0 5/22×15

8/19 5/22×25

0 5/12×20

6/32 30×5/22

0 20×27

از طرف دیگر قطر کتابها نیز در طراحی قفسه ها نقش اساسی دارد که بر این اساس می توان به جدول زیر رجوع کرد:

تعداد کتب در هر قفسه نوع کتاب

30ـ36 کتاب بچه ها

24ـ 25 داستان و غیره

21 اقتصادی، سیاسی، ادبی و تاریخی

18 علوم و تکنولوژی

15 روزنامه، مجلات پزشکی، مدارک و اسناد صحافی شده

12 قانون و حقوق

* بخش اداری

در اداره یک تئاتر مهمترین قسمت، هیئتی است که کارهای هنری و اداری و تکنیکی از زیر نظر آنان می‌گذرد. هیئت دو نفره با یکدیگر در تماس باشند و کار کنند.

1ـ مدیر قسمت هنری و فنی 2ـ مدیر قسمت اداری

1ـ مدیر هنری، فنی مسئولیت نظارت بر موزیسین، طراح، تهیه کننده، کارگردان، مدیر صحنه، سرپرست کارگاهها را دارد در نتیجه احتیاج به یک اتاق بزرگ دارد که در صورت لزوم سرپرستهای تمام گروهها را جهت گفتگو گرد هم جمع آوری کند.

2ـ مدیر اداری که مسئولیت نظارت بر سرپرست سالن، نظافتچی، نگهبان و آشپزخانه، اطلاعات، تبلیغات را دارد.

*مدیر امور هنری و فنی:

مدیر فنی احتیاج به یک معاون دارد که در صورت غایب بودن او بکارها رسیدگی کند. ضمناً یک رهبر گروه لازم است که باید اتاق بزرگی جهت ارائه کارهای داوطلبان داشته باشد. نویسنده نمایشها باید اتاق جداگانه‌ای داشته باشد که بهتر است نزدیک اتاق مدیر فنی باشد تهیه کننده نیز احتیاج به اتاق جداگانه‌ای دارد که آن هم بهتر است نزدیک مدیر فنی باشد.

طراح صحنه، طراح لباس، طراح نور هر کدام احتیاج به یک اتاق دارند طراح صحنه بهتر است اتاقی جداگانه جهت ارائه ماکت و مدل داشته باشد و ترجیحاً بهتر است نزدیک به کارگاه نجاری و رنگرزی باشد.

اتاق طراح لباس باید در کنار انبار پارچه و لباس باشد. طراح نور نیز بهتر است در جوار صحنه اتاقی داشته باشد. سرپرست صحنه اتاقی در قسمت فنی و نزدیک به مدیر صحنه دارد که یک معاون هم باید داشته باشد تا در غیاب او دستورات لازم را صادر نماید و ضمناً یک معاون که کنترل صحنه و لباسها با اوست و بیشتر کارهایش در صحنه است و در وجود انباری نیز الزامی می‌باشد.

رئیس کارگاه نجاری و انبار و رختکن‌ها هر یک می‌توانند فضایی جداگانه داشته باشند در صورت نداشتن چنین فضایی می‌توانند در قسمت کارگاهها جایگزین شوند.

مسئول امور برقی و مکانیکی نیز باید نزدیک اتاق نور، جهت تعمیر چراغها و غیره اتاقی داشته باشد. تکنسین‌ها ـ پرده بالابرها صحنه‌های دستی ـ همه باید پشت صحنه کار کنند که آنها نیز به اتاقی جهت تعویض لباس و جهت قرار دادن وسایل اضافی احتیاج دارند. دوش و توالت نیز از ضروریات است.

*مدیر امور اداری:

اتاق مدیر اداری باید نزدیک به اتاق منشی و معاون امور اداری باشد و دفتر و بخش حسابدار نیز باید در جوار آن باشد ضمناً تمام نویسنده‌ها، منشی‌ها و ماشین‌نویس‌ها بوسیله مدیر امور اداری شخص سرپرستی می‌شوند.

ـ امور خدمات، رفاه: در قسمت امور خدمات بخش اطلاعات را باید ذکر نمود. متصدی اطلاعات رابط بین مردم و قسمت اداری می‌باشد ضمناً باید نقش میزبان را هم بازی کند. بهمین دلیل باید هم در دسترس مردم باشد و هم نزدیک به قسمت اداری. او معمولاً باید مجهز به لباس شب یا انیفورم مخصوص باشد. در نتیجه وجود رختکن و دستشوئی لازم است.

ج: کلاسهای سمعی و بصری:

این کلاسها جهت آموزش فردی و اجتماعی است. در مورد آموزش فردی، هنرجو بصورت منفرد پشت میزی با دیوارهای شیشه‌ای قرار می‌گیرد و آموزش می‌بیند در حالیکه در آموزش اجتماعی، کلاسهای معمولی، آموزش دسته جمعی را بعهده دارند. وسایل مورد احتیاج این کلاسها: میز و صندلی مخصوص، میز و صندلی سرپرست، گنجه‌هایی جهت نگهداری و مواظبت دستگاههای اسلاید فیل، ضبط صوت،‌تلویزیون می‌باشد. کف سالن می‌تواند موکت یا تایل پلاستیکی باشد. دیوارها با جنس اندود دو گچه و رنگ پلاستیک مناسب است. بر روی دیوارها نصب چندین پریز برق الزامی است.

*نور:

از آنجا که معمولاً اکثر فعالیتهای یک مرکز آموزش در روز انجام می‌شود، نور طبیعی در طرح ریزی آن حائز اهمیت است. از این نظر میزان تابش نور طبیعی در فضاهای آموزشی و کمیت آن در محل مورد نظر باید محاسبه شود.

میزان روشنایی مورد نیاز هر فضا بستگی به فعالیتی دارد که در آن انجام می‌شود. اختلاف شدت تابش نور (کنتراست) و خیره کنندگی آن نیز عوامل دیگری هستند که در طرح ریزی باید به آن توجه نمود.

فلورسنت مناسبترین نور مستقیم مصنوعی است که در آمریکا برای روشن کردن تخته از این سیستم استفاده می‌شود. معمولاً نور غیرمستقیم به علت ایجاد سایه روشن فراوان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. میزان روشنایی لازم نسبت به ارتفاع سطحی که روی آن کار انجام می‌شود (میز تحریر) محاسبه می‌گردد.

میزان روشنایی برای کلاسهای مومی 120 لوکس، اتاق کارهای هنری 300 لوکس، کتابخانه (در سطح میز) 200 لوکس، دفترها و اتاق کارمندان 120 لوکس، کارگاه کارهای ظریف 300 لوکس، متوسط 215 لوکس، سنگین 110 لوکس.

سطحی که دانشجو روی آن کار می‌کند باید از محیط اطراف روشنتر باشد. بدین منظور انعکاس نسبی سطح مذکور (کتاب یا تخته سیاه) و سطوح اطراف (مثل میز تحریر یا دیوار) بایستی مشخص شود. بطور معمول حداکثر راحتی دید وقتی تأمین می‌گردد که نسبت روشنایی موجود در سطح کار به محیط اطراف از 3 تجاوز ننماید.

کاغذ با میزان انعکاس در حدود 75% بر روی میز تحریر چوبی سفید که دارای انعکاس معادل 75% است برای راحتی دید مناسب است.

*حرارت، رطوبت:

درجه حرارت مناسب فضاهای داخلی بشرح ذیل است: فضاهای آموزشی حداقل 16 درجه سانتیگراد و حداکثر 30 درجه، سرویسهای بهداشتی حداقل 14 و حداکثر 30 ردجه سانتیگراد، دفترها و بخش اداری حداقل 18 و حداکثر 30 درجه سانتیگراد، فضاهای رفت و آمد حداقل 14 و حداکثر 35 درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی از 50 درصد تا 70 درصد مناسب است.

*ارتفاع فضاها:

ارتفاع کلاسها در مناطق مختلف معتدل سه متر است این مقدار را می‌توان تا 8/2 متر کاهش داد. در نواحی گرم، ارتفاع را می‌توان تا 2/3 متر افزود. حداقل ارتفاع آزمایشگاه و کارگاه باید 3 و حداکثر 4/3 متر باشد. ارتفاع اتاقهای چند منظوره باید از 4/3 تا 2/4 متر باشد. ارتفاع قسمت اداری 8/2 متر و ارتفاع سرویسهای بهداشتی مطابق با ارتفاع کلاسها انتخاب شود.

*درب:

عرض دربهای یک لنگه داخلی معادل 90 تا 100 سانتیمتر و عرض دربهای دو لنگه داخلی 6/1 تا 8/1 متر خواهد بود. دربهای یک لنگه ارتفاع دربها 2 متر (با اختلاف معادل 5 ± سانتیمتر) بر حسب نوع مصالح بکار رفته شده، انتخاب گردد.

*پله:

حداقل عرض پله ها 3/1 و حداکثر آن 8/1 متر پیش بینی می‌شود. حداکثر 8 کلاس می‌توانند از یک پلکان استفاده کنند. مشروط بر اینکه حداکثر فاصله طی شده برای رسیدن به پله توسط یک هنرجو از 20 متر تجاوز نکند. ارتفاع هر پله حداقل 15 و حداکثر 18 سانتیمتر باشد. معمولاً باید بعد از 11 پله یک پاگرد پیش بینی شود در حالات استثنائی این تعداد را می‌توان تا 15 پله افزایش داد.

*راهرو:

حداقل عرض راهروی کلاسها 4/2 متر می‌باشد. در صورتیکه تعداد کلاسها از 4 عدد تجاوز نماید، به ازاء هر کلاس اضافی باید 20 سانتیمتر به عرض راهرو افزود. حداقل عرض راهروی قسمتهای اداری 5/1 متر خواهد بود. مساحت راهروها باید به حداقل ممکن کاهش یابد. پیش بینی تغییراتی در نقشه ساختمان ایجاب می‌نماید که کلیه دیوارهای تقسیم کننده فضاهای داخلی (تیغه‌ها) به آسانی قابل جابجا شدن و تعویض باشند. البته لازم است که تدابیری از نقطه نظر جلوگیری از ایجاد خسارت در سقف و یا کف اتاق اتخاذ گردد و در عین حال دیوارهای مذکور باید عایق مناسبی در مقابل انتشار خود باشند.

تهویه طبیعی از طریق پنجره ها، بادگیرها و غیره بایستی در آب و هوای سرد و معتدل حداقل دوبار و در آب و هوای گرم 3 تا 5 بار در ساعت انجام گیرد. سرعت مطلوب جریان هوا یک متر در ثانیه می‌باشد و نباید حداکثر از 2 متر در ثانیه تجاوز کند. ابعاد پنجره ها و یا قطر بادگیرها با رعایت موارد فوق محاسبه می‌گردد.

هنگام انتخاب رنگ باید به موارد ذیل توجه نمود:

1ـ‌با استفاده از رنگ باید به موارد ذیل توجه نمود:

1ـ با استفاده از رنگ می‌توان فضاهای مختلف را از یکدیگر متمایز نمود.

2ـ متناسب با نوع رنگ و انعکاس نور طبیعی بر آن می‌توان شدت روشنایی فضاها را افزایش و یا کاهش داد.

3ـ کاربرد صحیح رنگ موجب کاهش خیره کنندگی نور می‌شود.

از آنجائیکه هزینه نصب پنجره و سایبان معمولاً گران است، باید سطح آنها را تا حد امکان تقلیل داد. بطوریکه:

ـ روشنایی مطلوب (سفید کردن دیوارها، سقف‌ها و پنجره‌ها راه‌حل مناسب و ارزانی برای افزایش میزان روشنایی می‌باشد) را در فضاهای داخلی ایجاد نماید.

ـ تهویه طبیعی ارتفاعی هم سطح با بدن (روزنه‌های مخصوص تهویه هم سطح با بدن در بدست آوردن حرارت مطلوب کمک فراوانی می‌کند) را تأمین کند.

5-1-3- آسانسور های هید رولیک

این آسانسور ها، برای حمل بارهای سنگین و برای بالا و پایین بردن در ارتفاع کم بسیار اقتصادی بوده و برای بالا برهایی تا ارتفاع m 12 متر به کار برده میشوند. اتاق موتور آسانسور می تواند در مکانی دورتر از چاله اصلی آسانسور قرار گیرد که اتاق موتور اسانسور در این مجموعه ترجیحا در زیر فلاور باکس قرار می گیرد آسانسور های با پیستون استاندارد عمل کننده ی مستقیم، می توانند بر اساس ظرفیت ترابری آسانسور به مقدار t20 تا ارتفا m17 متر به کار می روند. در حالی که آسانسور هایی با پیستون غیر مستقیم استاندارد می توانند از t 5 تا ارتفاع30 m متر بالا بروند. سرعت حرکت آسانسور های هیدرولیک 2/0 تا 8/0 متر بر ثانیه است. به موتور خانه ی آسانسور روی بام نیازی نیست. تنوع بسیاری در سیستم های هیدرولیک می توان ایجاد کرد.پیستونی که بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد نوعی است که در مرکز قرار دارد (1) –(3)

کنترل مقدار انقباض پیستون، بدون توجه به بار باید بهm 3 برسد، در این صورت ورود کامل به آسانسور امکان پذیر خواهد بود. ارتفاع بازشوی درهای آسانسور باید حدودا 50 تا 100 میلیمتر بزرک تر از درهای دیگر باشد. درهای لولایی دوبل و درهای کشویی، می توانند به وسیله ی دست کنترل شده یا با بازشئ های مرکزی و کناری به صورت تمتم اتوماتیک باشند.

1)پلان چاله با اتاق موتور آسانسور

I:\IMAGE0002.JPG

2) پلان چاله ی آسانسور

I:\IMAGE0002.JPG

3) مقطع عمودی چاله

I:\IMAGE0002.JPG I:\IMAGE0002.JPG

5-1-4-کلاس ها

5 -1-4-1- کلاسهای تئوری

معمولاً کلاسهای تئوری در کنار قسمت اداری قرار دارند. بطور کلی فضای لازم برای هر فرد برابر با 6 متر مکعب می‌باشد و ضمناً هوای کلاس باید در یک ساعت 3 الی 5 بار عوض شود. برای اتاقهای به عرض 8 ـ6 متر، ارتفاعی برابر با 25/3ـ 75/3 متر لازم است و اگر عمق یا طول از 5/6 متر بیشتر باشد باید از دو طرف پنجره داشته باشد تا نور مناسب بتابد. نور کلاسها باید از پشت سر و از طرف چپ باشد و فضای کافی در قسمت جلوی کلاس باشد. برای تنظیم نور بهتر است از کرکره استفاده شود. معمولاً جنس نمای کلاسها را از آجر می‌گیرند تا انعکاس نور، بصورت مستقیم باشد. در مورد سقف کلاسهای تئوری، در صورت امکان اگر سقف‌ها شیبدار گرفته شود تا از نور سقفی نیز استفاده شود، بسیار خوب است. ضمناً سقفها و دیوارها از نظر اکوستیک مورد بررسی قرار گیرد در صورت استفاده از نورهای مصنوعی از چراغهای فلورسنت استفاده شود چون دارای نور مستقیم است. درجه حرارت کلاسها باید ثابت باشد و غالباً بوسیله شوفاژ یا فن کویل تأمین می‌گردد. دیوار کلاسها بهتر است پوششی داشته باشد که در کلاسهایی که عکس می‌چسبانند خراب نشود. بهترین فضا برای قرار دادن گنجه‌ها و قرار گرفتن رختکن‌ها در راهروها است تا زیر نظر مربیان باشد. سقف راهروها معمولاً باید 30/2 متر باشد. دیوارها تا ارتفاع 30/2 متر قابل شستشو باشد. در راهروهایی که عبور و مرور بیش از 300 نفر انجام می‌شود، حداقل 2 خروجی و 2 راه پله داشته باشد. در قسمت رختکن حتماً دوش قرار بگیرد وجود گنجه در راهروها ضروری است ابعاد این گنجه باید 55×45×80 باشد. گنجه‌ها در 2 جا بطور کلی قرار می‌گیرند.

1ـ درون کلاس 2ـ بیرون کلاس

در صورتیکه درون کلاس باشد یا در کناره دیوار یا در وسط قرار می‌گیرند. در حالت دوم بیرون از کلاس است که 4 حالت دارد:

1ـ ورودی محوطه 2ـ‌محل تجمع دانشجویان 3ـ راهروها 4ـ کنار سرویس.

گنجه به دو صورت از نظر محتوی مورد استفاده قرار می‌گیرند: 1ـ گنجه لباس 2ـ گنجه وسایل متفرقه که حتماً باید قفل داشته باشد. مسلم است که هر هنرجویی باید یک گنجه وسایل متفرقه و یک گنجه لباس یا توأماً یک گنجه داشته باشد.

جنس گنجه باید مورد توجه باشد تا اگر در حای مرطوب قرار گیرد به آنها آسیب نرسد. در صورت کوچک بودن فضا می‌توان گنجه‌ها را بصورت مجموعه قرار داد. مسئله‌ای که در مورد گنجه‌ها اهمیت فراوان دارد، مسئله تهویه داخل گنجه‌هاست که بصورت شیارهایی بر روی گنجه ایجاد می‌شود در ضمن کف گنجه باید از سطح زمین بالاتر باشد.

5 -1-4-2- کلاس تمرین تئاتر

آنچه مسلم است این کلاس نیز باید دارای دیوارها و سقف کاذب باشد تا از نفوذ صدا بخارج و بداخل جلوگیری نماید. احتیاجات این فضا شامل چندین صندلی و دکورهای قابل انتقال و کوچک می‌باشد. کفپوش آن نیز می‌تواند از جنس تایل پلاستیک و یا چوب پنبه پولیش شده باشد. احتمال قرار دادن گنجه نیز در این فضا وجود دارد.

5 -1-4-3- کلاس نقاشی

کلاسهای نقاشی هر کدام بطور متوسط باید دارای 85 مترمربع مساحت باشد تا بتواند ظرفیت حدود 20 تا 22 نفر را در خود جای دهد. در آتلیه دو گونه فضا برای طراحی و اسکیس روی سه پایه در نظر گرفته شود که در یک قسمت آن طراحی و در قسمت دیگر رنگ و جوهر کار شود. تا دو گروهی که در آتلیه بکار مشغولند، بتوانند هر یک برنامه جداگانه را مورد اجراء قرار دهند.

آنچه مسلم است در طراحی، فاصله شخص تا مدل، میزان مشخصی نمی‌تواند باشد و بنا به ارتفاع و فاصله مدل از شخص، فواصل مختلفی را می‌تواند به خود اختصاص دهد و حتی مشخص کردن فرم قرارگیری سه پایه ها نیز نمی‌تواند حالتی بخصوص و مشخص را در بر گیرد. لیکن بطور استاندارد هر نفر حدود 4 مترمربع فضا برای شاسی رنگ و سه پایه بعلاوه فاصله با یک دست باز از شاسی احتیاج خواهد داشت. تعبیه گنجینه جهت نگهداری وسایل مورد نیاز هنرجویان، در نظر‌گیری پوشش کف با موزاییک و پوشش دیوار با اندود دو گچه و رنگ پلاستیک مات و همچنین وجود دستشوئی در آتلیه ضروری است.

5 -1-4-4- آتلیه مجسمه سازی

کلاس‌های مجسمه سازی و کوره سازی باید فضای بزرگی داشته باشد.

این کلاس‌ها شامل 4 قسمت است:

1- اتاق مربی 3- فضای انبار گچ و وسایل اولیه مجسمه سازی

2- آتلیه مجسمه سازی 4- اتاق آمادگی گل و گچ که باید شامل دستشویی باشد.

کلاسهای مجسمه سازی باید کف پوش سختی (میزها و زمین) همچنین موزاییک داشته باشد. دیوارها دارای پوشش مقاوم در مقابل حرارت باشند و همچنین مقاوم در برابر گچ و روغن و در ضمن قابل شستشو باشند. وجود تخته سیاه در این کلاسها ضروری است. گاهی تخته سیاه و پرده پروژکتور را بصورت کشویی روی هم بطور عمود قرار می‌دهند که فضای کمتری را بگیرد. تخته سیاه باید در جایی قرار گیرد که در دید عموم باشد و ضمنا” انعکاس نور چشم را اذیت نکند.

5 -1-4-5- کلاسهای موسیقی

کلاسهای موسیقی بطور کلی به دو قسمت تقسیم می‌شوند:

کلاسهای تئوری 2- کلاسهای عمل

کلاسهای تئوری باید دارای تعدادی صندلی تاشو باشد که به راحتی جمع شود و حمل و نقل گردد و سکویی به ارتفاع 30ـ40 سانتیمتر و عرض 60 سانتیمتر جهت قرار گرفتن تخته سیاه باید ساخته شود. در این کلاسها وجود تخته سیاه از ضروریات است. در کلاس‌های عملی علاوه بر صندلی، فضایی برای قرار گرفتن پیانو باید در نظر گرفته شود و تعبیه گنجه برای وسایل مورد لزوم هنرجویان جهت قرار دادن نت موسیقی و وساتیل متفرقه موسیقی به عمق 40 سانتیمتر انجام گیرد. در اتاقهای تکنوازی وجود یک پیانو، صندلی و گنجه از ضروریات است. کلاسهای موسیقی باید دور از سایر کلاسها طرح ریزی گردد. دیگر اهمیت آکوستیک کلاسهاست، بهمین دلیل باید اندازه، شکل ظاهری، جنس دیوارها را حتما در نظر گرفت، چون بسیار در مسئله آکوستیک موثر است.

یکی از راههای جلوگیری صدا، قرار دادن انبار بین دو کلاس می باشد. برای جلوگیری از انعکاس صوت باید دیوارها را دو جداره در نظر گرفت. دیوارها و سقف و پنجره باید ضد صدا باشند. ضمنا” باید تمام زوایای کلاسها را در نظر گرفت و حساب کرد. کف تمام قسمت ها از موزاییک و دیوارها اندود دو گچه و رنگ پلاستیک انتخاب شود.

کلاسهای موسیقی بهتر است دارای یک صحنه باشند. سطح این کلاسها معمولا” دو برابر کلاسهای معمولی است. کلاسهای تمرین باید در جوار کلاسهای دسته جمعی باشد. ضمنا” این کلاسها فقط برای نواختن انفرادی نیست، بلکه برای گوش دادن به نوارهای موزیک بطور انفرادی نیز می‌باشد. پنجره‌های اطراف این کلاسها، حتی داخل راهروها نیز باید ضد صدا باشند. مسئله تهویه اتاقها و نور طبیعی را نیز باید در نظر داشت. ارتباط اتاقها باید قابل کنترل باشد تا به وسایل موسیقی آسیب نرسد. کلاسهای دسته جمعی باید با پشت صحنه در تماس باشد. تا عبور و مرور ساده انجام گیرد. درب کلاسها باید دو لنگه 90 سانتیمتری باشد تا عبور دادن سازهای بزرگ مانند پیانو، راحت انجام گیرد. وسایل مورد احتیاج عبارتند از:

1- صندلی چرخان و بی دسته برای پیانو. 2- سکوی مخصوص

3- گرامافون- ضبط صوت- تخته سیاه- میزهای کوچک- صندلی- قفسه کتابها و نت‌ها.

*انبار موسیقی :

انبار وسایل موسیقی باید جایی باشد که به آسانی دانشجویان بتوانند وسایل موسیقی را از آنجا بر دارند و دوباره برگردانند و بعلت بالا بودن قیمت بعضی آلات موسیقی مانند پیانو، برای استفاده در دو فضای مختلف از یک پیانو باید امکانات حمل آن به آسانی در نظر گرفته شود.

همچنانکه قبلا” اشاره شد، انبار موسیقی بهتر است بین دو کلاس موسیقی قرار گیرد تا از انتقال صدا بین دو کلاس جلوگیری نماید. انبار باید کاملا” از رطوبت و خشکی زیاد و گرد و خاک دور باشد تا به وسایل آسیبی نرسد. گنجه‌ها باید 2 متر ارتفاع و 1 متر عمق داشته و طبقه‌بندی شده باشد.

گیره جهت آویزان کردن آلات موسیقی و بالای گنجه فضایی برای اسباب و اثاثیه آلات موسیقی مثل کلاهک و چوب سنتور که حتماً باید فقل داشته باشد، در نظر گرفته شود. در صورت امکان فضایی برای تعمیر آلات موسیقی ساخته شود. وسایل مورد احتیاج در تعمیر‌گاه عبارتست از دستشویی – وسایل رنگرزی – چراغ‌گازی – قفسه – گنجه و میز جنس سقف کلاسهای موسیقی باید 50% صدا را جذب و 50% منعکس بنماید.

*مرحله نمایش فیلم

اتاق آپارات یا پروژکتور، کنترل کل سیستم نمایش فیلم را به عهده دارد. وسایل موجود در اتاق آپارات یا پروژکتور علاوه بر آپاراتها عبارتست از : یک پروژکتور اسلاید برای پخش آگهی‌های تجارتی و شعاع‌های نوری رنگین، وسایل پخش موزیک از صفحه یا نوار برای فواصل نمایش فیلم، کلیدها و کنترل‌های حرکت دهنده پرده‌های سیاه کنار پرده اصلی نمایش، کلیدها و کنترل‌های پرده جلو صحنه ( مثل پرده سالن تئاتر از وسط، از پایین و یا از یک سمت باز می‌شود) که به طور کامل پرده اصلی نمایش فیلم را می‌پوشاند و تمام کلیدهای کنترل نور سالن و ملحقات آن می‌باشد. همچنین میز یا دستگاه‌های برگرداننده فیلم به ابتدای حلقه (Rewinder Benche) که معمولاً با نیروی موتور خاصی کار میکنند، وسایلی برای به اصطلاح (سرهم کردن) حلقه‌ها، دستگاههای بازبینی و ترمیم پارگی یا خرابی‌های فیلم، بخش‌هایی از اتاق نمایش فیلم را تشکیل می شوند.

یکی از نکات مهم و ضروری در مرحله نمایش فیلم، تعویض بدون وقفه و آرام یک دستگاه نمایش دیگر در پایان هر حلقه است. این عمل باید بدون جلب توجه تماشاگران و با حفظ پیوستگی و تداوم دراماتیک داستان انجام گیرد و در این مورد واحد فیلم بهتر است، متخصصین امور سینمایی را به همکاری دعوت نماید.

5-1-5-استاندارد های لازم برای طراحی رستوران و کافی شاپ

رستوران و کافی شاپ

قبل از آن که هر گونه رستوران یا مهمانسرایی ساخته شود باید توالی سازمانی را با دقت طراحی کرد تعیین کیفیت و کمیت انواع غذاهایی که سرو مشود ضروری است و ایا غذا به صورت روزانه و یا با یک منو ثابت عرضه می شود.در مورد طرح کلی دانستن تعداد و نوع مشتریان و اختاط انها از اهمیت بالایی بر خوردار است تالار اصلی یک رستوران اتاق غذا خوری مشتریان است و باید برای هم قرار دادن میزا  تعدادی میز و صندلی اضافی  در اختیار باشد پیشخوانی را می توان برای مشتریانی که عجله دارند نصب کرد  اشپز خانه  انبارها محل های تحویل  توالت ها و سایر بخش های خدماتی باید پیرامون سالن غذا خوری باشند هر چند که توالت ها می توانند در طبقه ی دیگری قرار گیرند.

در رستوران ها با غذا های خاص فضاهای مورد نیاز بسیار متغیر است ممکن است اشپزی نمایشی یک محوطه مخصوص و بخش های تزیینی خاص مورد نیاز باشد.رستوران سلف سرویس مناسب فروشگاهی زنجیرهای و مناطق اداری بوده هیچ نوع غذایی در محل اماده نمی شود و تمامی تدارکات اماده و منجمد هستند قسمت سرو غذا برای یک اشپز خانه رستوران با یک پیشخوان بهتر است بین قسمت اماده سازی و اتاق غذا خوری قرار گیرد

سالن غذا خوری

فضای لازم برای هر صندلی 1.48 تا 2.5 متر

و فاصله ی بین میزها 1.30 متر

ارتفاع میزها و صندلی معمولی 78 سانتیمتر صندلی باز 90سانتیمتر

5-1-6ضوابط شهرداری و نکات مهم در طراحی معماری(پارکینگ)
قرارگیری یک پارکینگ حداقل دهانه 2.5 متر
قرارگیری دو پارکینگ کنار هم حداقل دهانه 4.5 متر
قرارگیری سه پارکینگ کنار هم حداقل دهانه 7 متر
طول مورد نیاز جهت پارکینگ 5 متر
حداقل فضای یک پارکینگ 2.5*5 متر
شعاع گردش یا طول مورد نظر جهت مانور 5 متر
حداقل عرض در ورودی پارکینگ 3 متر
عرض رمپ یکطرفه 3 متر و دوطرفه 6 متر
عرض رمپ قوسی یکطرفه 3.65 متر و دوطرفه 7 متر
شعاع داخلی مسیر گردش در کلیه پارکینگ ها 4.57 متر است.
شیب رمپ پارکینگ 15 درصد
هر واحد بالای 100 متر در طبقه اول و دوم به یک پارکینگ نیاز دارد.
واحد مسکونی کوچکتر از 150 متر یک پارکینگ -150 تا 200 متر 1.5 پارکینگ – بیش از 200 متر دو پارکینگ
همچنین درصورتی که تعداد واحد فرد باشد یک واحد از پارکینگ معاف است.
حداکثر ارتفاع مفید واحد مسکونی 2.90 متر
حداکثر ارتفاع پارکینگ 2.20 متر
حداکثر ارتفاع مفید پیلوت 2.40 متر
حداکثر ارتفاع زیرزمین 2.20 متر
حداکثر ارتفاع مفید واحد تجاری 4.50 متر
حداقل ارتفاع مفید ورودی پارکینگ 1.80 متر
ارتفاع مفید خرپشته 2.20 متر
ارتفاع نورگیری در زیرزمین حداکثر 90 سانتی متر
حداقل سطح پنجره نباید از یک پنجم سطح فضا کمتر باشد.
حداقل عرض حیات خلوت اگر سرتاسری باشد 2 متر و اگر سرتاسری نباشد 3 متر
احداث پیش آمدگی یا بالکن در گذر 12 تا 20 متر 80 سانتی متر و در گذر بالای 20 متر 120 سانتی متر مجاز است.ارتفای این پیش آمدگی از زیر آن تا روی خیابان 3.50 متر
حداقل عرض آشپزخانه و اتاق خواب 2.50 متر – نشیمن 3.00 متر – پاگرد 1.20 متر
نورگیری آشپزخانه و پذیرایی از یک پنجره به شرطی مجاز می باشد که طول نورگیری کمتر از 8 متر باشد.
ابعاد نورگیر برای اتاق خواب و پذیرایی 3*4 متر و برای آشپزخانه 2*3 متر می باشد.
ابعاد مفید آسانسور 2*1.60 متر
حداقل ارتفاع چاله آسانسور 1.50 متر

منابع و مآخذ:

1ـ طرح جامع شیراز، انتشارات اداره مسکن و شهرسازی استان لرستان، بهمن ماه 1370.

2- آمار نامه ی سال 75، سازمان برنامه و بودجه

3- مجله ی آبادی، تابستان 73، سال چهارم شماره ی 13

4- مجله ی آبادی،تابستان 74، سال پنجم، شماره ی 17

5- جغرافیای استان لرستان،شرکت چاپ و نشر ایران،1368.

6- دکتر شیرازی،مقالهی میزگرد، مسابقه ی معماری، فرهنگسراها، آبادی، سال چهارم، شماره ی13، تابستان 73.

7- کوین لینچ،1380،فرزینی، منوچهر، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران.

8- میر سپاسی، ناصر، 1368، مدیریت منابع انسانی و روابط کار، چاپ ششم.

9- تعریفها و مفهوم فرهنگ، داریوش آشوری.

10- مهندسین مشاور یلدا (جزوه ی احیای منطقه ی تاریخی خرم آباد و طرح تفصیلی خرم آباد- گزارش منطقه بندی)

11 ـ اقلیم و معماری، مرتضی کسمایی.

12-دانلد واتسون-کند لب،1387، طراحی اقلیمی،وحید قبادیان محمد فیض مهدوی،چاپ نهم، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

13ـ طراحی و ساخت پلانهای نمایشگاهی، مهران هاشمی، ایران آذین، سال دوم، شماره 10.

14-ارنست و پیتر نویفرتف، 1386 ، نویفرت (اطلاعات معماری)، حسین مظفری ترشیزی، هفتم تابستان 1386 ، انتشارات آزاده.

15 ـ علیرضا پیامی‌فر، 1380ـ 81، پایان نامه کارشناسی ارشد معماری،خانه ی جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

16ـ کشمیری، هادی،1380 ، پایان نامه کارشناسی ارشد معماری، خانه جوان، مرکز پرورش استعدادها و خلاقیت جوانان، ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

17ـ هاشمی، مهسا ،1387، پایان نامه کارشناسی معماری، مجتمع فرهنگی تفریحی شیراز، (اندیشه غیرمتعارف در هویت فرهنگی شیراز)، دانشگاه آزاد اسلامی

18- قهرمانپور، روشنک، 1386، مجموعه فرهنگی جوانان، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، تهران دانشگاه

شهید بهشتی، دانشکده ی هنرهای زیبا

19- پیر بازیان، محمد علی، 1385، مجموعه ی فرهنگی جوانان لاهیجان، پایان نامه ی کارشناسی ارشد،

تهران دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ی هنرهای زیبا

20- فرزین، احمد علی،1380، خانه ی جوانان غرب تهران، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، تهران دانشگاه

شهید بهشتی، دانشکده ی هنرهای زیبا

سایت های اینترنتی:

Great building

Hpt//:khoram abad.com

www.rasaa.com

ـ مهمتنری مراجع مورد استفاده لاتین:

1-Time. Saver Standards for Building Type

2- Urban Design and Criteria

3- Meusem

4- Theater 5- Exhabitions 6- Libraries

Joseph De Chiara & John Callender: “Time. Saver Standards for Building Types”, Mcgraw Hill.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.