اقدامات مهندس ناظر قبل از تایید کار ارجاع شده

اقدامات مهندس ناظر قبل از تایید کار ارجاع شده

 • پس از ارجاع اولیه کار، مهندس ناظر باید نسبت به شناخت عمومی پروژه از نظر عوامل محیطی و مهندسی اقدام نماید.
 • پیشنهاد می‌گردد به منظور شناخت عمومی مناسب و بهتر، ناظر با مالک یا سازنده جلسه‌ای تحت عنوان جلسه هماهنگی برگزار نماید.

توصیه می‌گردد در این جلسه موارد زیر توسط ناظر مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند:

 1. شناسایی سایت از لحاظ موقعیت و دسترسی در نقشه شهری.
 2. بررسی ساختمان‌های مجاور شامل: کاربری، قدمت، تراز فونداسیون، نوع سیستم باربر، تعداد ساکنین، تعداد طبقات، چگونگی دسترسی مناسب و سریع جهت تخلیه در هنگام بروز حادثه، ایستایی ذاتی، فاصله نزدیکترین مراکز درمانی و آتش‌نشانی.
 3. بررسی اطلاعات کلی ژئوتکنیکی شامل: جنس ظاهری خاک محل احداث، شیب و توپوگرافی زمین، سطح آب زیرزمینی و وجود قنات یا چشمه آب در اطراف، فاصله محل ملک از گسل شناخته شده، شناسایی چاه‌های فاضلاب، عمق گود، عمق خاک دستی و تاریخچه زمین‌شناسی.
 4. بررسی اطلاعات کلی سازه‌ای شامل: تراز گودبرداری، کفایت نقشه‌ها و انطباق کلی نقشه سازه نگهبان، انطباق نقشه‌های سازه، معماری و تأسیسات با یکدیگر و با محل احداث، ارتفاع و طبقات ساختمان، نوع اسکلت و …
 5. بررسی کلی مخاطرات ذاتی پروژه شامل: ریسک قرارگیری در منطقه سیل گیر، نزدیکی پروژه به مکان‌هایی خاص و مهم نظیر ساختمان‌های با قابلیت اشتعال بالا، وجود استخر و مخازن ذخیره آب قدیمی، ساختمان‌های عمومی و پراهمیت، مکان‌هایی با پتانسیل رانش و روانگرایی، مناطق مستعد رمبندگی، وجود گسل و حریم آن.
 6. بررسی تغییرات احتمالی اجرایی از سوی مالک یا سازنده در نقشه‌های مصوب پروژه.
 7. ارزیابی توانایی کلی ارکان پروژه (مالک، مجری و طراح) با مروری بر سوابق.
 8. مروری بر سوابق و مستندات پروژه در حوزه مهندسی و بررسی اجمالی برنامه زمان‌بندی اجرای پروژه و وجود منابع مالی مکفی در مراحل مختلف اجرای کار.

نکته قابل توجه ناظران در استان تهران:

 • در استان تهران بعد از ارجاع اولیه کار، ناظر مدت ۳۶ ساعت به منظور انجام بررسی‌های فوق فرصت دارد.
 • در صورت عدم تأیید کار ارجاع شده، ناظران حقیقی به مدت ۱۰ روز و ناظران حقوقی به مدت ۲ هفته از صف ارجاع کار خارج می‌شوند.
 • هر مهندس تا ۳ مرتبه در سال امکان عدم تأیید کارهای ارجاع شده در سامانه خدمات مهندسی را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.